Zorg voor een sterke start van de nieuwe raad met het overdrachtsdocument

Zorg voor een sterke start van de nieuwe raad met het overdrachtsdocument

De ervaringen en lessen van deze raadsperiode kan je als raad voortaan makkelijk overgedragen aan de nieuwe raad met het document ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’.Met dit overdrachtsdocument kan de raad op een 13-tal onderwerpen de nieuwe raad aandachtspunten en inzichten meegeven voor een sterke start na de raadsverkiezingen. 

Het overdrachtsdocument Van gemeenteraad tot gemeenteraad is als hulpmiddel ontwikkeld en gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
Voor elke gemeenteraad is het een uitdaging om niet alleen formeel het hoogste bestuursorgaan te zijn, maar ook in de praktijk van alledag het meest invloedrijke orgaan in de lokale democratie te zijn. De ervaringen van de huidige raad delen met de nieuwe raad kan daarbij helpen. Want 'een sterke raad doet er toe' is het motto van de Vereniging. 

Versterking van de raad

Met het invullen van het overdrachtsdocument ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’ adviseert de zittende raad de nieuwe raad over de thema’s die betrekking hebben op het versterken van de rol van de raad zelf. Bijvoorbeeld over hoe je zorgt voor een betere informatievoorziening aan de raad, welke de rol de raad in de regio wil spelen of hoe je als de raad je rol als werkgever invult. 
Dit overdrachtsdocument gaat uitdrukkelijk over de rol van de raad zelf en kan bestaan naast de gebruikelijke overdrachtsdocumenten over beleidsdossiers. 

Hoe pak je het aan?

Zorg dat je als raad tijdig de gedachtenvorming over de overdracht agendeert en met elkaar bespreekt wat je de nieuwe raad wilt meegeven. Je beschrijft in het document welke besluiten je als zitende raad op een aantal thema’s hebt genomen en geeft adviezen over verbeterstappen.

Vragenlijst

Aan de hand van vragen leidt het invullen van het overdrachtsdocument je langs de belangrijkste thema’s voor het functioneren van de raad. De raad is natuurlijk vrij andere thema’s aan het document toe te voegen of onderwerpen weg te laten. Het overdrachtsdocument gaat in op de volgende thema’s:

 1. Vergaderstructuur. 
 2. Informatievoorziening.
 3. Raad als werkgever.
 4. Raad in de regio.
 5. Raad en hulptroepen.
 6. Veiligheid.
 7. Voorzitter van de raad. 
 8. Lokale democratie. 
 9. Agressie, intimidatie en integriteit.
 10. Raad als opdrachtgever en kader steller.
 11. Formatieproces.
 12. Specifieke onderwerpen, zoals de RES, de omgevingswet, het sociaal domein, langlopende projecten.
 13. Procesoverdracht.

Meer informatie

- Het overdrachtsdocument Van gemeenteraad tot gemeenteraad is ook te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden. 
- De pagina Hoe word ik een sterke raad? op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft een overzicht van welke stappen de raad kan zetten op een negental belangrijke thema’s om een sterke raad te worden.