Zorg voor professioneel klankbordgesprek met burgemeester

Zorg voor professioneel klankbordgesprek met burgemeester

DEN HAAG/OOSTERHOUT – Een verdere professionalisering van het klankbordgesprek tussen (een afvaardiging van) de raad en de burgemeester is van belang om de integriteit van de burgemeester beter te kunnen waarborgen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Governance & Integrity Nederland in opdracht van de Oosterhoutse gemeenteraad naar aanleiding van het aftreden van burgemeester Huisman.

Naar aanleiding van het gedwongen aftreden van de Oosterhoutse burgemeester, werd geëvalueerd welke rol de gemeenteraad heeft bij integriteitsschendingen van de burgemeester. Daarnaast wordt er geadviseerd hoe de raad deze rol bij dergelijke gevallen in de toekomst beter kan invullen.

Professionaliseren van het gesprek

Klankbordgesprekken tussen de gemeenteraad of een afvaardiging daarvan met de burgemeester zijn niet wettelijk verplicht. Toch zijn deze gesprekken van belang wanneer je als raad vorm wilt geven aan de samenwerking met de burgemeester. Een professionalisering van deze gesprekken biedt de raad handvatten wanneer zij geconfronteerd wordt met integriteitsproblemen.

Zo kan de raad deze gesprekken extra gewicht meegeven door het opstellen van een Verordening klankbordgesprekken. Hiermee wordt ook de regelmaat en structuur geborgen. Hiernaast is het van belang om de samenstelling van de klankbordgroep te heroverwegen. Wanneer deze bestaat uit alle fractievoorzitters uit een versplinterde raad, zal dit het gesprek vermoedelijk niet ten goede komen. Om dit te voorkomen kan er gedacht worden aan een vaste afvaardiging uit de raad, in lijn met de werkgeverscommissie.

Ook het inzetten van externe ondersteuning wordt in het onderzoeksrapport aanbevolen. Aangezien raadsleden vaak leken zijn in dit soort gesprekken, en de griffier soms ook niet alle benodigde ondersteuning kan leveren kan er gebruik worden gemaakt van een mediator. Er kan ook gedacht worden aan een kort opleidingstraject voor de raadsleden in de klankbordgroep. Het volledige rapport met conclusies aan aanbevelingen over de casus in Oosterhout is hier te vinden: De rol van de gemeenteraad met betrekking tot het functioneren van de burgemeester.

Casus Oosterhout

Stefan Huisman, voormalig burgemeester van Oosterhout, stapte in januari op vanwege een affaire op de nieuwjaarsborrel van de gemeente. Hij zou bovendien teveel hebben gedronken tijdens piketdienst. Naderhand meldden vijf vrouwelijke collega’s zich die zeiden te zijn lastiggevallen door Huisman. Huisman besloot vervolgens op te stappen.

Handreiking

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2016 de ‘Handreiking burgemeesters’ uitgebracht. In deze handreiking wordt er onder andere aandacht besteedt aan de klankbordgesprekken tussen de raad en de burgemeester. Dit wordt gedaan door handvatten te bieden in het gehele proces rondom deze klankbordgesprekken. Dit begint bij het inrichten van het gesprek tot de verslaglegging en archivering. De gehele handreiking is hier te vinden: Handreiking burgemeester: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid.