Zorg voor tijdige bijsturing op de begroting!

Zorg voor tijdige bijsturing op de begroting!

Voor veel gemeenten is het lastig om een goede begroting op te stellen vanwege alle effecten rondom corona en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat voor de gemeentefinanciën. Om als raad toch grip te krijgen op de begroting is het verstandig om vroeg in 2021 een bijstelmoment te organiseren, aldus Jan Verhagen, expert op het gemeentefonds.

Er is veel onzekerheid voor gemeenten op het gebied van de financiën. Zo krijgen gemeenten te maken met de effecten van een verslechterde economie als gevolg van het coronavirus, en kan het nieuwe regeerakkoord na de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar een verandering voor gemeenten teweeg brengen. Daarnaast zijn er ook nog de eisen die de provincie stelt aan de gemeentelijke begroting. Als gemeenteraad kan je niet wachten tot deze onzekerheden voorbij zijn.

Bovendien is het voor de raad belangrijk om voldoende grip en controle op de begroting uit te kunnen oefenen. Om dit te waarborgen is het aan te raden om, nadat de begroting is vastgesteld, vroeg in het volgende jaar een bijstelmoment te organiseren. Zo is het mogelijk om, voor de kadernota, al bij te kunnen sturen op de actuele situatie. Het is dan echter wel van belang hier op tijd om te vragen bij het college, zodat zij dit kunnen voorbereiden.
Dat is een van de adviezen die Jan Verhagen, beleidsmedewerker financiële verhoudingen bij de gemeente Den Haag en expert op het gemeentefonds, gaf tijdens de online Raadsacademie van 13 juni. Hierin werd gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis en de vraag hoe je hier als raadslid en gemeenteraad voldoende grip op houdt. U vindt de bijdrage van Jan Verhagen in onderstaande video. Hij geeft hier een aantal praktische tips en adviezen en gaat onder andere in op de vraag van raadslid Jan Raven uit Enkhuizen hoe je om zou kunnen gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis in combinatie met de tekorten op de jeugdzorg die in veel gemeenten voor problemen zorgen.

Raadsacademie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert verschillende online Raadsacademies om raadsleden te ondersteunen bij het uitoefenen van hun raadswerk. Zo zijn er sessie over jeugdzorg, integriteit of de vraag hoe je in tijden van corona en digitaal vergaderen effectief je raadsinstrumenten inzet. Alle raadsacademies vindt u hier in de agenda: Agenda.