'Zorg voor voldoende budget voor gemeenten'

'Zorg voor voldoende budget voor gemeenten'

Voorzie gemeenten van voldoende middelen in het gemeentefonds, zodat alle gemeenten verder kunnen vanuit een gezonde financiële situatie.Dat is de strekking van de resolutie die met negentig procent van de stemmen is aangenomen tijdens het digitale congres Gemeenten in Nood op vrijdag 26 maart. 

Met de resolutie sprak het congres eensgezind uit dat de landelijke politiek op korte termijn over de brug moet komen met voldoende geld voor de gemeenten om de jaren 2021 en 2022 te kunnen overbruggen. Verder riep het congres de VNG op stevig te blijven onderhandelen zodat het Rijk voor structureel voldoende geld zorgt.

Voorzieningen overeind

Het congres riep ook de nieuwe Tweede Kamer op ervoor te zorgen dat alle gemeenten hun voorzieningen overeind kunnen houden. Zodat inwoners kunnen genieten van een onderhouden stad, sportaccommodaties, zwembaden, culturele evenementen, bibliotheken en dat er voor iedereen die dat nodig heeft, zorg en ondersteuning is.

Enorme problemen

Het congres heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de financiële problemen enorm zijn en de solidariteit tussen de gemeenten groot is: 90% van de aanwezigen gaf aan dat de gemeenten solidair met elkaar moeten zijn, en dat dus niet alleen maar de lokale belangen voorrang moeten krijgen.

Beroerd

Het congres werd geopend door Jan van Zanen voorzitter van de VNG die de huidige stand van zaken toelichtte aan de deelnemers van ruim 100 verschillende gemeenten. Daarna volgde een kennismaking met de aanwezigen.
Daaruit bleek dat bij de meeste gemeenten de financiële situatie slecht of zelfs heel beroerd is. De deelnemers bespraken verschillende (publieksvriendelijke) acties om het nijpende probleem duidelijker te maken vooral voor de Ministers en Tweede Kamerleden in Den Haag. 

Meer informatie

Zie de Raden in verzet pagina op de site van de gemeente Zoetermeer.