Zorgen om machtsbeperking gemeenteraden

Zorgen om machtsbeperking gemeenteraden

We moeten ons zorgen maken dat raden steeds meer invloed en macht kwijtraken. Dit was de stelling tijdens een workshop bij het raadsledencongres afgelopen weekend in Den Bosch. Waar raadsleden dit verlies vooral zien is bij gemeenschappelijke regelingen, zo merkte een raadslid op tijdens de workshop van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Lex Cachet merkte verder op dat er bijvoorbeeld ook meer macht naar woningcorporaties gaat. De workshop vond plaats vanwege het onderzoek dat dr. Cachet en Niek Verkaik hebben gedaan in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over het aanzien van de gemeenteraad. Een opvallende bevinding die naar voren is gekomen is dat 60% van de raadsleden vindt dat het aanzien van de raad is afgenomen, maar er wordt nog wel een 6,3 als cijfer gegeven door de raadsleden als cijfer voor het aanzien.

Meer ondersteuning en minder vergaderen

Om het aanzien van de raad weer te vergroten, hebben de onderzoekers diverse suggesties gedaan. Zo kan er korter en effectiever worden vergaderd, moet er betere ondersteuning van de raad zijn in relatie tot regionale samenwerking, en betere communicatie over wat de raad doet en wat de bevoegdheden zijn. Het complete rapport ‘Aanzien of Afzien’ met alle aanbevelingen is hier te lezen.