Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. De gemeenteraad van Zaanstad nam een motie aan waarin het  geweld tegen raadsleden collectief wordt afgewezen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept burgemeesters, griffiers en het ministerie op om nadrukkelijker aandacht te vragen om bedreigde en geïntimideerde raadsleden te ondersteunen.

“Er moet meer gebeuren en vooral meer aandacht worden gegeven want ik maak mij zorgen dat de beschikbare informatie hoe bedreigde raadsleden moeten worden ondersteund niet bekend zijn bij raadsleden, griffiers en burgemeesters’, aldus Gerard Ram, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadasleden.

Collectief tegen agressie en intimidatie

Ram heeft in zijn gemeente Zaanstad afgelopen week gemerkt dat raadsleden niet goed genoeg weten wat te doen na een bedreiging van een raadslid. Diverse raadsleden wisten niet zo goed hoe ze in het openbaar steun konden betuigen aan het bedreigde raadslid. De bedreiging van het Zaanse raadslid Juliëtte Rot (voor meer informatie over de bedreiging klik hier) en de daarop volgende reacties van maar enkele raadsleden leidde tot de motie ‘Als collectief tegen agressie en intimidatie’, die door de gemeenteraad van Zaanstad werd aangenomen. De motie werd ingediend door Gerard Ram, fractievoorzitter van VVD Zaanstad. Hij riep op om het geweld tegen raadsleden collectief af te wijzen zodat democratische waarden als vrijheid en veiligheid altijd worden beschermd.

De motie als voorbeeld

Het bedreigen van raadsleden is een bedreiging aan het adres van de gemeenschap en daar moet zwaar tegen worden opgetreden, aldus Ram. De motie moet leiden tot een verbetering van het huidige protocol van de gemeente Zaanstad. Zodat het protocol een betere bescherming van de positie van het college, raadsleden en fractiemedewerkers tegen agressie en intimidatie biedt. Ook moet het protocol een houvast zijn aan bedreigde raadsleden zodat zij weten hoe ze in een soortgelijke situatie moeten handelen.

Daarnaast zei Ram nadrukkelijk: ‘’Deze motie is niet alleen voor mezelf of mevrouw Rot te beschermen maar ook voor andere in het land’’. Het is dan ook de bedoeling dat het protocol met input van het ministerie van BZK, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers tot stand komt zodat dit protocol over wordt genomen door alle raden. Voor wie de gehele motie van de raad van Zaanstad wil lezen klik hier.

Aandacht voor bedreiging, agressie en geweld

Aandacht voor het thema agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een belangrijk punt van zorg. Dit is namelijk voor zeven procent van de raadsleden een overweging om zich bij de volgende raadsverkiezingen niet meer opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een stappenplan ontwikkeld wat raadsleden moeten doen als ze hiermee te maken krijgen. Wilt u meer weten over hoe uw kunt om gaan geweld en agressie? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt daar uitgebreid aandacht aan op haar site.

Hulpmiddelen

Raadsleden die slachtoffer zijn van agressie, geweld of bedreigingen kunnen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen om hiermee om te gaan:

  • Vertrouwenslijn: De Vertrouwenslijn werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief. De lijn is te bereiken via 0800-2800200.
  • Instituut voor Psychotrauma: Het IVP biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op 020-8407620. Buiten kantooruren is het alarmnummer bereikbaar via 088-3305112.
  • Agressievrij Werk: Op de website Agressievrijwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken is allerlei informatie te vinden over agressie op de werkvloer en wat te doen als er een incident plaatsvindt.

Raadsleden en Veiligheid: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en heeft een speciale website voor raadsleden over het onderwerp veiligheid.