Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

DEN HAAG – De gemeenteraad heeft als werkgever van de burgemeester een zorgplicht wanneer deze te maken krijgt met agressie, geweld en/of intimidatie. Dat betoogt Pascale Georgopolou, raadsgiffier in Amstelveen, in het artikel ‘Agressie en geweld tegen raadsleden onacceptabel’. Het gehele artikel is hier te lezen.

De politie en het Openbaar Ministerie zijn aan zet wanneer er een aangifte of melding komt van agressie of intimidatie tegen de burgemeester. Maar daarbij kan het niet blijven, volgens Georgopolou. Er is ook een rol voor de gemeenteraad als werkgever om na te gaan of er wellicht aanvullende of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De raad is weliswaar niet de formele, maar wel de materiële werkgever van de burgemeester omdat de burgemeester altijd benoemd, herbenoemd of ontslagen wordt op aanbeveling van de raad.

Georgopoulou volgt hier de mening van de Commissaris van de Koning, Johan Remkes. Hij stuurde afgelopen jaar een brief aan alle Noord-Hollandse raden met een aansporing om die verantwoordelijkheid serieus te nemen. Naast de zorgplicht die geldt voor de gemeenteraad is haar betrokkenheid belangrijk zodat burgemeesters hun verhaal kwijt kunnen. De gemeenteraad wordt aangeraden niet te wachten tot een dergelijke situatie zich voordoet, maar al voorafgaand hierover met de burgemeester te spreken zodat deze zich gesteund voelt. 
 
Raadslid.Nu heeft recentelijk ook aandacht geschonken aan agressie tegenover het lokale bestuur. Er is samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, kennispartner van Raadslid.Nu, de bijeenkomst ‘Veiligheid in roerige tijden’ georganiseerd. Uit deze bijeenkomst kwamen enkele nuttige adviezen. Zo moeten raadsleden die te maken hebben met agressie en bedreigingen dit bespreekbaar maken en niet weg bagatelliseren. Gemeenteraden kunnen daarnaast protocollen opstellen over hoe om te gaan met agressie. Het volledige verslag van deze bijeenkomst en verdere informatie vind u hier.

Meer lezen
Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar dit onderwerp? Het artikel ‘Agressie en geweld tegen raadsleden onacceptabel’ van Pascale Georgopolou is via deze link te lezen. De brief van Johan Remkes treft u hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 september 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Raadsacademie in Assen? Klik hier voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!