Zwaar weer voor lokaal bestuur

Zwaar weer voor lokaal bestuur

De stand van zaken rond decentralisatie en lokale democratie is in een nieuwe bundel in kaart gebracht na de raadsverkiezingen van maart. De slotsom van de bundel over de staat van lokale democratie is duidelijk ‘Zwaar weer voor het lokaal bestuur’.  

Is de druk op het lokaal bestuur toegenomen? Hoe heeft de positie van de burgemeester zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Is het gemeenteraadswerk zwaarder geworden voor de raadsleden? En wat te zeggen over de financiële tekorten, de versnippering in de raden en de lokale journalistiek? Deze vragen zullen stuk voor stuk beantwoord worden in de nieuwste bundel van het Montesquieu instituut. De bundel kan besteld worden via deze link.    

Bezorgde ondertoon

‘Het versplintert. Het lokaliseert. Het gaat moeizamer. Het wordt belangrijker. Het wordt drukker. En het gaat erom spannen.’ Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakte het Montesquieu instituut de balans van de staat rond de lokale democratie op. Deze analyse is samengevat in de bundel ‘Een goede raad’ en had een bezorgde ondertoon.

Slechts vier jaar later, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kan die conclusie letterlijk worden herhaald, waarin de slotsom een bezorgde ondertoon aangeeft, namelijk ‘zwaar weer voor het lokaal bestuur’.

Presentatie

De nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut over de lokale democratie is op 9 december gepresenteerd in de aula van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. De bundel is vervolgens overhandigd aan de huidige voorzitter van de VNG Jan van Zanen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de presentatie.

Klik hier voor meer informatie over de bundel ‘Een goede raad’ uit 2018.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut.