U bent hier

Alinda Fredriks

Alinda Fredriks

Apeldoorn
'Kijkend naar de relevantie van de raad vanuit de samenleving, valt er nog een wereld te winnen.'

Naam: Alinda Fredriks
Raadslid in de gemeente: Apeldoorn
Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: Performance manager Open Dutch Fiber

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Mijn ouders hebben ons het belang van democratie en politieke betrokkenheid geleerd. Het is een verworven recht om te kunnen stemmen, maar ook juist om mee kunnen denken over allerlei zaken die impact hebben op onze samenleving.

Zodoende koos ik ervoor om op mijn 18de lid te worden van het CDJA, en later van het CDA. Lange tijd ben ik op de achtergrond actief geweest (bestuur, campagne, programmacommissie etc.) Je ziet dat er politiek keuzes gemaakt worden; soms sta je hierachter en soms ook niet. Uiteindelijk ging het zodanig kriebelen, dat ik zelf hier actief aan mee wilde doen. Als raadslid kun je, samen met inwoners en ondernemers, impact hebben op wat er gebeurt in jouw gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Jazeker. Het is een hele verantwoordelijkheid en daar moet je voor de volle 100% voor inzetten. Dat is wat de samenleving en de inwoners van jouw gemeente verdienen. Ik merk wel dat buiten onze politieke bubbel er maar weinig mensen zijn die dit beseffen. Dat is jammer, het is zo belangrijk dat de gemeenteraad vanuit de samenleving mee krijgt wat er speelt.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Kijkende naar de rol van de gemeenteraad dan is deze goed vastgelegd, en is een raad automatisch relevant en krachtig. Dit komt niet altijd tot uiting of is niet altijd zichtbaar.

Een gemeenteraad zelf heeft veel aan de juiste ondersteuning vanuit de griffie. Daarnaast is het goed bij inwerkprogramma’s van nieuwe raden goed in te gaan op welke taken en welke mogelijkheden heb je nou als raad. Wat is jouw rol en hoe zet je deze in? 

Maar ook als raad aan de voorkant samen bepalen, wat voor raad je wilt zijn en hoe je samen gaat werken met elkaar en inwoners.

Kijkend naar de relevantie van de raad vanuit de samenleving, dan valt er nog een wereld te winnen. Ik spreek veel mensen die geen idee hebben wat zo’n gemeenteraad nou doet en hoe belangrijk de rol van een raad is. Hierin kunnen raden, samen met college, een rol spelen door zelf die verbinding met de inwoners meer op te zoeken.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Persoonlijk vind ik de financiële controles erg belangrijk. Een goede, sluitende begroting en jaarrekening, betekent een gezonde gemeente en helpt bij goed kunnen uitvoeren van beleid. Daarnaast doe ik dit niet voor mijzelf, ik ben raadslid om iets bij te kunnen dragen aan onze samenleving. Om dat te kunnen doen, moet ik weten wat er speelt in de samenleving. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk het gesprek met organisaties, ondernemers en inwoners aan te gaan.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Op de inhoud; volmondig ja. Als raadslid ben je een volksvertegenwoordiger en dat wordt er van je verwacht. Dus bij een onderwerp mag je van raadsleden verwachten dat zij, op de inhoud, bijdragen doen gebaseerd op de verkregen stukken, input vanuit de samenleving en eventuele andere onderzoeken. Ik zeg heel bewust ‘op de inhoud’, en dus nooit op de persoon.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Een cursus snellezen is handig! Daarnaast leer je snel genoeg wat er belangrijk is om op in te zoomen, en wat niet. In onze fractie hebben wij de onderwerpen verdeeld, zodat je niet alles hoeft door te nemen.

Daarnaast betrek ik vaak derden die werkzaam zijn in bepaalde domeinen. Bijvoorbeeld bij de ‘kadernotie warmte transitie’ bel ik een aantal leden van mijn partij die werken in dit veld en vraag hen mee te lezen en mee te denken.

Verder maak ik regelmatig gebruik van de kennis die bij de ambtenaren zit en vraag ik hen om uitleg en/of toelichting. Je wordt vaak omringt door mensen, bedrijven en organisaties die heel veel kennis bezitten. Ik probeer dit zoveel mogelijk te benutten.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Wij zijn op dit moment als raad samen aan het kijken hoe we dit beter kunnen doen. Het blijft een lastig onderwerp. Kijkende naar de budgetten die er heen gaan, is het echt een taak van raden om te zoeken naar betere manieren om hier grip op te krijgen.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een mooi voorbeeld zijn de wijken van de toekomst. Hier bepalen de inwoners uit de wijk hoe zij de stap willen maken om van het gas af te gaan. Bewoners van de wijken bepalen, samen met de gemeente, welke route zij willen gaan volgen en hoe dat moet. Je ziet dat dit in elke wijk tot een ander resultaat leidt en dat het veel draagvlak oplevert.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Wat onze gemeente betreft zeker. Wij hebben een burgemeester die deze rol goed vervult. Ik heb in de afgelopen vier jaar drie burgemeesters meegemaakt en stuk voor stuk waren zij goede voorzitters. Ik denk dat een goede griffier hierin ook helpt qua ondersteuning.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Goede vraag! Wij hebben een goede griffie en ik ervaar hiervan heel veel steun. Ik verwacht niet dat er extra budget nodig is, maar ik heb die vraag dan ook nooit gesteld.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Wij hebben als raad de afgelopen periode een visie op inclusie opgesteld. De uitwerking hiervan loopt op dit moment.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Vrijwilligers en verenigingen. Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties zijn het hart van onze samenleving en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.

Daarnaast zetten wij als raad in op het thema Brede Welvaart. Hier gaan wij de komende periode als raad invulling aangeven. Dat is een thema waar ik graag op zou willen inzetten.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Vragen. Vraag jouw collega’s, griffie en ambtenaren hoe het zit en hoe zaken werken.

Daarnaast: doseren. Accepteer dat je niet alles kan doen en lezen. Maak hierin keuzes en vertrouw op jouw fractiegenoten in de samenwerking.

Maar vooral: geniet! Het is een mooie ervaring, waarin je veel kunt leren en veel mensen kunt ontmoeten. Omarm dit.