Angelique Bootsman-Tol
Verplaats je in de ander op momenten dat een burger zich niet gehoord voelt en probeer eventueel samen tot een oplossing te komen.

Angelique Bootsman-Tol, Edam-Volendam

Angelique Bootsman-Tol

Gemeente Edam-Volendam

Naam: Angelique Bootsman-Tol
Raadslid in de gemeente: Edam-Volendam
Raadslid sinds: 2010
Partij:
Volendam|80
Hoofdberoep: Persoonlijk Reis Assistent
Facebook:
Volendam80

 

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Angelique, 42 jaar, getrouwd met Kees Bootsman, moeder van 3 zoons, werkzaam in de reisbranche (DRT groep), voorzitter en oprichter verkeersouders Volendam en fractievoorzitter van de lokale partij: Volendam|80. Als politicus ben ik zeer gedreven en betrokken bij alles wat er in de gemeente gebeurt. Ik voel mij verantwoordelijk voor het welzijn van onze inwoners. Ik zet mij in voor de verkeersveiligheid van jong en oud in Edam-Volendam, begeleid allerlei zaken voor de jeugd, scholen en sport. Daarbij houd ik mij steeds meer bezig met het vinden van geschikte woningbouw voor senioren, omdat deze groep groter wordt. Ook mag er niet worden voorbij gegaan aan de jonge starters die liefst in Edam-Volendam willen blijven wonen. Ik vervul mijn taak als raadslid met veel enthousiasme en houd van het politieke spel. Dat was als 34 jarige soms wennen, maar ik heb mijn draai inmiddels gevonden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, al ben ik niet dagelijks mee bezig met dit gegeven.. Er ligt veel verantwoordelijkheid bij raadsleden. Soms worden onderwerpen om welke reden dan ook uitvergroot waarbij de verantwoordelijkheid en soms ook de druk als raadslid heel duidelijk voelbaar is. In de media worden zaken wel eens anders uitgelegd of uit zijn verband getrokken. Dat is vaak vervelend, maar daar leer je ook van. Vanuit de oppositierol tap je uit een ander vat en word je soms als lastig ervaren. Dat zie ik anders. Een beetje tegengas is nodig om de balans goed te kunnen vinden. Wat mij opvalt is dat de hoofdlijnen waarover wij als gemeenteraad gaan, nog wel eens naar de achtergrond verdwijnen, waardoor de details het onderwerp van discussie worden tijdens het debat. Daar mist de raad haar doel nog wel eens.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

In Edam-Volendam hebben wij in 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehad in verband met de fusie met Zeevang. Na de tussentijdse verkiezingen eind 2015 zijn wij met een nieuwe, iets grotere gemeenteraad van start gegaan waarbij de onderwerpen voor mij onveranderd zijn gebleven. Het enige verschil is dat ik sindsdien fractievoorzitter ben geworden van de lokale partij Volendam|80. Een mooie taak erbij met een stukje extra verantwoordelijkheid. Zoals ik in een eerder antwoord al aangaf, is verkeersveiligheid en een goede doorstroming van alle verkeer erg belangrijk, mede omdat het toerisme in Edam-Volendam in het seizoen van april tot november zorgt voor heel veel extra verkeersbewegingen van toeristenbussen en auto’s, fietsers en voetgangers in het centrum. De daarbij behorende parkeerdruk, of eigenlijk het tekort aan parkeergelegenheid wordt een steeds groter probleem. Daar maak ik me zorgen over, want het gaat maar liefst over 8 van de 12 maanden. Het centrum van Volendam slibt langzaam maar zeker dicht en echt adequate oplossingen (denk aan ondergronds parkeren uitbreiden) zijn er op dit moment niet.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 16 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik vind de vergoeding zeker niet slecht. Als je het voor het geld doet kun je beter stoppen en iets anders gaan doen. Geld verdienen aan het raadswerk mag niet de reden zijn om volksvertegenwoordiger te worden.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Soms duiken er raadsleden op met een eigen agenda welke totaal niet in het belang van de inwoners is of slechts voor kleine minderheid. Vroeg of laat vallen deze raadsleden door de mand. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Om mij heen zie ik veel raadsleden die 1 of meer periodes achter de rug hebben. Dat zijn mensen die in de loop der jaren in hun rol zijn gegroeid en hun verantwoordelijkheid serieus nemen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik vind van wel. Er zijn zoveel meer zaken waar wij als gemeente en als raad verantwoordelijk voor zijn geworden. Als raadslid moet je overal een beetje verstand van hebben of krijgen en dat terwijl de zorgtaken, ondersteuning en participatie een behoorlijke specifieke materie betreft. Vanuit de organisatie/ambtenaren horen wij regelmatig dat de hoeveelheid werk voor hen niet meevalt en je wilt toch dat de burgers zo goed mogelijk geholpen worden. We wisten van tevoren allemaal dat het omvangrijk zou worden, maar achteraf gezien heeft het nog veel meer impact gehad op de samenleving, organisatie en ook op de gemeenteraad.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De manier waarop de gemeente dit zal organiseren is aan de gemeenten zelf. Belangrijk is om op voorhand na te denken over spelregels vóórdat we het gesprek over de omgevingswet met elkaar aangaan. Het maatschappelijk middenveld, de bedrijven en burgers moeten aan de voorkant betrokken worden en biedt hen op het juiste moment de mogelijkheid hun ideeën mee te nemen. Het mag niet alleen een formele zienswijze worden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Er kan zonder meer bekendheid gegeven worden aan wie de gemeenteraadsleden zijn en wat ze precies doen. Dit gebeurt vaak in alle hevigheid in de verkiezingstijd, maar daarna is het meestal rustig. Structureel je bevolking informeren over wie & wat in de gemeenteraad en wat het raadslidmaatschap inhoudt, kan een positieve bijdrage leveren aan het imago van de raad. En er is een tekort aan dames in de politiek! In Edam-Volendam zijn slechts 4 van de 25 raadsleden vrouw. Een betere balans man/vrouw kan de raad krachtiger maken en is altijd goed voor het imago van de gemeenteraad. Ik zie een mooie uitdaging liggen om de Nederlandse vrouw hiervan te overtuigen ;-)

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Kennis is macht, maar je oor te luister leggen bij de burgers en hen voor zover de mogelijkheden daartoe bestaan op weg helpen, is minstens net zo belangrijk. Toch vertegenwoordig je het algemeen belang en daar mag je nooit aan voorbijgaan. Van ingaan op persoonlijke situaties, waarbij mensen geholpen worden, ben ik een sterk voorstander, maar dit mag geen ongelijkheid veroorzaken of in strijd met zijn de regelgeving. Ook wanneer hierdoor emoties vooral op social media hoog op kunnen lopen en deze door mensen die er verder geen enkel belang bij hebben verder worden aangewakkerd.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Absoluut mee eens! Zorg dat de inwoners weten wie je bent en waar je voor staat. Zo kunnen raadsleden ook vanuit de oppositie een prima controlerende en eventueel corrigerende functie op het college uitoefenen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De invloed van een middelgrote of een kleine gemeente bij gemeenschappelijke regelingen stelt weinig voor. De grote gemeenten leggen het zwaarste gewicht in de schaal en zijn meestal bepalend. Dit veroorzaakt nog wel eens scheve verhoudingen en dat is jammer. Nee, ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben over de rolverdeling in de samenwerkingsverbanden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf wie je bent. Verplaats je in de ander op momenten dat een burger zich niet gehoord voelt en probeer eventueel samen tot een oplossing te komen. Durf je kwetsbaar op te stellen. Zorg als raadslid voor een netwerk om je heen, zodat je altijd op iemand terug kunt vallen wanneer de gelegenheid daar om vraagt. Probeer elke nieuwe situatie te overzien vanuit de helicopterview om te kunnen bepalen wat belangrijk is voor jouw gemeenschap. Vergeet nooit dat wij de spelers in het veld zijn die soms net het verschil kunnen maken om iets te veranderen of te verbeteren.

Vorige/volgende