Anita de Rijke
Ik zeg graag wat ik wil en hoe ik over bepaalde dingen denk

Anita de Rijke, Assen

Anita de Rijke

Gemeente Assen

Naam: Anita de Rijke
Raadslid in de gemeente: Assen
Raadslid sinds: 30-03-2022
Partij: ASSEN CENTRAAL
Hoofdberoep: Raadslid

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik woon in een wijk die begin vorig jaar is overvallen door de energietransitie warmte visie van de gemeente Assen. Na een ingezonden brief van een wijkbewoner heb ik contact opgenomen en zijn we ons samen gaan inzetten om de energietransitie warmte onder de aandacht te brengen van de wijk.

Al gauw hadden we een team om ons heen geformeerd met een aantal technisch zeer deskundige mensen. En we kwamen er ook al snel achter dat de voorwaarden uit de visie nagenoeg onmogelijk waren om aan te voldoen. Het voor 2030 van het aardgas af gaan zou voor de meeste inwoners van onze wijk een enorme investering betekenen. In de periode tussen de consulterende en besluitvormende raadsvergadering had ik als woordvoerder bijna dagelijks contact met raadsleden en fractievoorzitters. 

Inmiddels hadden wij, en ik in het bijzonder als woordvoerder, de nodige aandacht gekregen zowel in de lokale en de landelijke pers. Zo ben ik benadert door enkele politieke partijen en heb mijn keuze gemaakt voor mijn huidge partij.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is zeker het hoogste politieke orgaan. De raad heeft immers een signalerende en  controlerende taak ten opzichte van het college.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad wordt verweten, en dat zien we ook in de lage opkomst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen dat ze te ver van de inwoners afstaat. Op het moment dat we dat zouden kunnen en in mijn optiek moeten, veranderen dan ben je een echte volksvertegenwoordiger die krachtig werk doet voor de inwoners van de gemeente.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben een mensen-mens. Ik luister graag naar mensen, ga met ze in gesprek, geef altijd aan wat ik met de informatie doe, en hoe en wanneer ik er op terugkom. Kortom: ik ben benaderbaar!

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Ik ben een eerlijk en oprecht persoon: ik zeg graag wat ik wil en hoe ik over bepaalde dingen denk.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

We hebben een grote fractie met 5 raadsleden en een plaatsvervangend raadslid en we hebben ook een eigen wethouder in het college. Hierdoor kunnen we de enorme hoeveelheid aan leeswerk wel redelijk verdelen.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ik ben daar nog niet voldoende van op de hoogte en daar kan ik dus (nog) geen antwoord op geven.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven? Of zou hier meer aandacht aan besteed moeten worden?

We hebben in de gemeente Assen een participatieplan. Nu zijn plannen best leuk, maar je hebt er pas echt wat aan als het ook goed wordt uitgevoerd.

Ik hoor daarover nog verschillende geluiden. Het is een proces wat tijd in beslag gaat nemen, maar waar ook veranderingen t.a.v omgaan met inwoners geïmplementeerd moeten worden. Het zogenaamd “omdenken”.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Wat mij betreft, is dat prima. Onze burgemeester is niet aangesloten bij een partij en daarom volledig onpartijdig.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie? Trekt je gemeenteraad extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie en zou dit noodzakelijk moeten zijn?

De ondersteuning vanuit de griffie is enorm! In de afgelopen periode is er vanuit de griffie hard gewerkt om ons, met name de nieuwkomers, wegwijs te maken.

Van een inwerkprogramma tot werkbezoeken, van raadsexcursies tot gezamenlijk eten; alles georganiseerd en begeleidt door de dames en heer van de griffie. 

Wat doet je raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We zijn als fractie actief bezig om mensen met migratieachtergronden te benaderen. Door in gesprek te gaan kom je er achter wat er in bepaalde groepen speelt en leeft. Daarmee kunnen we in de raad namens die verschillende groepen invloed uitoefen op de besluitvorming. Dit vergt veel tijd, maar geeft ons ook dankbare inzichten over diverse culturen.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode? 

Ik wil me graag inzetten voor ALLE inwoners van Assen. Ik wil mijn menselijke kant laten zien, luisteren naar mensen, en proberen om goed te doen. Communicatie en participatie heb ik hoog in het vaandel.

Verder probeer ik de energietransitie om een goede manier vorm te geven en hierbij rekening houdend met de haalbaarheid en betaalbaarheid voor onze inwoners. Ik pleit voor meer begrip en verdraagzaamheid naar elkaar toe. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Wat is de beste tip die je andere raadsleden zou willen geven?

Blijf jezelf, luister goed naar anderen, heb plezier in wat je doet en probeer Assen met elkaar nog mooier te maken.

Vorige/volgende