Anke Oosterhuis
Het is ontzettend leuk en eervol, maar het schept tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de raad.

Anke Oosterhuis, Westerveld

Anke Oosterhuis

Gemeente Westerveld

Naam: Anke Oosterhuis
Raadslid in de gemeente: Westerveld
Raadslid sinds: 27 maart 2018
Partij: Progressief Westerveld
Hoofdberoep: editor/scriptiebegeleider
Twitter: @oosterhuis_anke
Facebook: Anke Oosterhuis

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Anke Oosterhuis. Ik ben raadslid en fractievoorzitter van Progressief Westerveld. Nieuw in dit werk, het zal moeten blijken tot wat voor raadslid ik me ga ontwikkelen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik beleef dit zelf ook zo, ik vind het ontzettend leuk en eervol, maar het schept tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de raad.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik hoop dat we op het thema duurzaamheid in de komende periode stappen gaan zetten. Ook lokaal kunnen we hier verschil maken. Verder hoop ik dat we met de samenlevingsakkoorden die in ons coalitieakkoord staan samen met inwoners van Westerveld belangrijke thema’s kunnen aanpakken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik vind het verschil tussen de kleine en grote gemeenten vrij groot. Daar zou mijns inziens iets aan gedaan moeten worden. Zolang we maatschappelijk actieve raadsleden willen en we het raadswerk niet als baan zien, zou ook de inzet in uren beperkt moeten blijven. In mijn ogen zou dan ook meer ingezet moeten worden op een beperkte inzet.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Het is jammer dat er kritiek is. Raadsleden zetten zich in de meeste gevallen met hart en ziel in voor het raadswerk. Anderzijds is het raadswerk door de jaren heen complexer geworden. Maar met een baan en andere verplichtingen valt het niet altijd mee om daarnaast ook gemiddeld anderhalve dag of meer per week aan het raadwerk te besteden.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Ik schat in dat dit een omvangrijk project voor de raad gaat worden de komende periode, minstens zo ingrijpend als de transitie op het sociaal domein.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, er zijn voldoende middelen gereserveerd om de taken van een raadslid te ondersteunen. Zo is er een apart budget voor de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie, een eigen fractiebudget, een opleidingsbudget en een budget voor de werkzaamheden van de accountant.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Lastig te beantwoorden vraag, we hebben recentelijk als coalitiepartij bij de selectie van onze wethouder wel rekening gehouden met het aspect integriteit. Daarnaast is er in het introductieprogramma aandacht besteed aan integriteit.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

In praktijk is 12 uur wel een minimum aantal uren voor de meeste raadsleden denk ik. Tenminste als je ook buiten het gemeentehuis actief wilt zijn. Samen met onze steunfractie moeten we hier een weg in gaan vinden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik denk dat het een niet belangrijker is dan het ander. Juist met inhoudelijke kennis kun je de ideeën van inwoners beter beoordelen en vertegenwoordigen, waarbij ook de afweging van het algemeen belang meetelt.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Voor zover ik dit nu kan beoordelen, is het voor de raden best lastig om gezamenlijk te opereren. We hebben hiervoor te weinig structurele instrumenten. Wel is met enkele zuid-Drentse gemeenten een gezamenlijke introductieavond georganiseerd. Dit om uiteindelijk te komen tot een meer gezamenlijke standpuntbepaling.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Samen met de coalitiepartijen ons akkoord Grensverleggend besturen tot uitvoering brengen, waarin we ook gezamenlijk als raad en samenleving tot plannen willen komen om Westerveld mooier te maken.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ik ben zelf een nieuw raadslid, deze vraag moet je me over vier jaar nog eens stellen!

Vorige/volgende