U bent hier

Anna Robin van Gestel

Anna Robin van Gestel

Waarle
''Toegankelijkheid staat wat mij betreft voorop.''

Naam: Anna Robin van Gestel
Raadslid in de gemeente: Waalre
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Student Bestuurskunde 
LinkedIn
Instagram
Twitter
Facebook

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Toen in groep 4 werd gevraagd wat ik wilde worden, was mijn antwoord “Jan Peter Balkenende”. Ondertussen is mijn politieke kleur wat veranderd en is het ambitieniveau wat verlaagd, maar de politieke passie is gebleven. Maar wat me vooral drijft is het aanpakken van onrecht in de samenleving. Dat kan juist op lokaal niveau, door bijvoorbeeld de opkoopbescherming of stimulerende bijstand. Ook vind ik het heel belangrijk dat jongeren een stem krijgen in de lokale politiek. De problemen van nu raken juist hen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker! Niet alleen op papier, maar juist in de praktijk merk je dat de gemeenteraad bepaalt langs welke lijnen het beleid moet lopen. Dit is ook heel belangrijk, omdat de inwoners de gemeenteraad en niet de wethouders kiezen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zeker in kleinere gemeenten zoals Waalre moeten raadsleden veel weten van veel dossiers; dat kost tijd. Formele vergaderingen vinden vaak plaats, waardoor er minder tijd over blijft om te doen waarvoor we gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en in gesprek gaan met inwoners. Meer ruimte voor die kant van het raadswerk lijkt me een goede zet.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ondanks dat ik graag de dossiers in duik, zie ik mezelf denk ik het meest als een verbindende volksvertegenwoordiger. Door niet te focussen op waar we het over oneens zijn, maar te zoeken naar de overeenkomsten en elkaar daarin te vinden kunnen we als gemeenteraad volgens mij het meest voor elkaar krijgen voor onze inwoners.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, want democratie is een groot goed. Wel vind ik dat we de vergaderregels die we samen hebben afgesproken moeten respecteren. Haatdragend taalgebruik en discriminatie past daar niet tussen wat mij betreft.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

In onze fractie verdelen we dossiers en bekijken we deze tegen het licht van onze speerpunten. We draaien niet elke lantaarnpaal of geschetste baksteen om, maar zoeken vooral naar de impact op mens, dier en klimaat: nu en in de toekomst.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Naast de raadswerkgroepen op regionaal niveau ten behoeve van de samenwerkingsverbanden, heeft onze gemeenteraad een eigen werkgroep voor de regio. Als kleine gemeente grenzend aan Eindhoven, vindt de Waalrese gemeenteraad het belangrijk om mee te kunnen praten bij belangrijke besluiten. Bij bijeenkomsten van de samenwerkingsverbanden is altijd wel een raadslid aanwezig. Deze bijeenkomsten koppelen we terug in raadsvergaderingen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Persoonlijk vind ik ‘GoedvoormekaarWaalre’ het meest bijzondere voorbeeld van burgerparticipatie. Dit is een initiatief van inwoners dat mensen met een hulpvraag en vrijwilligers(organisaties) met elkaar verbindt.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Hier ben ik het mee eens. Een burgemeester kan boven de partijen staan en kan daarmee de onafhankelijke rol van voorzitter het best bekleden.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffie geeft goede ondersteuning en is erg toegankelijk. Als beginnend raadslid ervaar ik dat als heel positief. Een sterkere griffie betekent wat mij betreft een sterkere gemeenteraad. Om die reden hebben wij als raad extra budget vrijgemaakt voor de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Onze gemeenteraad is geen directe afspiegeling van de samenleving. Helaas is dit niet alleen in Waalre zo. Jongeren, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een praktische opleiding zijn vaak ondervertegenwoordigd in de politiek. We hopen dat we met het aankomende participatieplan de positie van deze groepen formeel kunnen versterken.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Inclusie. Ik sta voor een Waalre waar je mag zijn wie je bent, waar het niet uitmaakt of je in een flat of een villa bent geboren. Waar je wordt geaccepteerd; ongeacht je afkomst, waar je in gelooft en van wie je houdt. Ons dorp moet een plek zijn waar iedereen mee kan doen. Ook als je een fysieke of mentale beperking hebt. Toegankelijkheid staat wat mij betreft voorop.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Durf te vragen! Ervaren raadsleden, de griffie en het college helpen jou graag. Twijfel je over iets? Vraag dan om hulp. Maak kennis met je (aanstaande) collega’s buiten de debatten of vergadering om en blijf in die band investeren. Hoe ongemakkelijk het misschien ook is: kijk je eigen bijdragen in een debat of vergadering terug en vraag om feedback in je eigen fractie of juist aan andere raadsleden. Juist dan leer je!