U bent hier

Annemieke Pluijgers

Annemieke Pluijgers

Zeist
Concessies doen is wat anders dan liegen en kronkelen.

Raadslid sinds: 2014
Partij: SP
Hoofdberoep: huisvrouw/moeder van 4
Twitter: @AnnePluijgje
Facebook: Annemieke Pluijgers

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Deels. Wij hebben als gemeente en als gemeenteraad ook enorm veel te maken met wat er in Den Haag besloten wordt. Aankomende verkiezingen zijn dus ook belangrijk voor wat er lokaal gaat gebeuren. Maar de gemeenteraad staat natuurlijk veel dichter bij de bevolking. Een belletje naar mij of mijn collega Pieter Wout is zo gemaakt en dan komen we gewoon langs. De kracht van de gemeenteraad zit in het laagdrempelige en vaak direct kunnen handelen. Dat vind ik ook heel leuk aan mijn taak als raadslid.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik hoop allereerst gewoon een stem te zijn voor mensen die op ons hebben gestemd. Dat onze stemmers zich ook echt vertegenwoordigd voelen in onze gemeenteraad. Dat is voor mij het belangrijkste. Maar er is in onze gemeenteraad een motie van ons/mij aangenomen over de dialoog aangaan met de maatschappij over asielzoekers. Dat is intussen een manifest geworden waar wij ons allemaal kunnen uitspreken voor een samenleving in Zeist waar wij mensen opnemen en steunen. Daar ben ik wel erg trots op!

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dit verschilt erg. Ik zit ook in het bestuur van onze afdeling. Zo met de verkiezingen ben je natuurlijk meer tijd kwijt. Maar gemiddeld wel 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Binnen de SP kennen wij de afdracht regeling. Van mijn raadsvergoeding gaat 3/4de naar onze partij en daar ben ik enorm trots op. Op deze manier ondersteunen wij de partij bij acties, maar zorgen wij er ook voor dat mensen die de politiek in gaan om het geld, zich niet aansluiten bij onze partij. Ook zijn wij binnen de SP gelijk, omdat de persoon die onze folders rondbrengt ook geen "salaris" krijgt. Persoonlijk vind ik het bedrag voor een raadslid vrij hoog. Het mag wat mij betreft best lager en dan wat meer geld naar armoedebestrijding bijvoorbeeld. Raadslid ben je toch ook vanwege je overtuiging, tenminste dat vind ik.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Die kritiek is dan algemeen, naar de politiek als geheel. Ik doe mijn uiterste best om mijn taak als volksvertegenwoordiger eerlijk en oprecht te doen. Ik kan ook onwijs boos worden als er weer wordt gedraaid en gekronkeld. Allemaal onder het mom van "dat hoort erbij en je moet concessies doen". Maar concessies doen is wat anders dan liegen en kronkelen. Het enige wat ik kan doen is laten zien dat er ook mensen in de politiek zitten vanuit een overtuiging. Dat dit ook anders kan. Ik ben daarin gelukkig niet de enige. In de politiek zitten ook echt eerlijke mensen die handelen vanuit overtuigingen en met eerlijke bedoelingen en die voor mensen klaarstaan!

Concessies doen is wat anders dan liegen en kronkelen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, ik denk dat er meer verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad ligt. Dit komt omdat er veel taken naar de gemeentes toe zijn gekomen. Meer taken maar tegelijkertijd veel minder geld. Als raadslid wil je dat alles goed is geregeld en moet je dit dus controleren en monitoren, veel gesprekken voeren en scherp blijven. Je bent dus meer tijd kwijt aan je taak als volksvertegenwoordiger.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Deze wet treedt in 2019 in werking, dus wat het echt gaat betekenen is nu enkel een voorspelling. Ik denk wel dat er meer werk naar een gemeenteraadslid komt met deze wet.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

De ondersteuning die ik tot nu toe heb ervaren als gemeenteraadslid van gemeente Zeist is echt fantastisch! Ik heb een goede band met onze griffie en kan daar altijd terecht met vragen bijvoorbeeld, het zijn stuk voor stuk fantastische mensen. Of er meer geld gereserveerd zou moeten worden weet ik niet. Het werk wat er met het gereserveerde geld wordt gedaan is in ieder geval goed!

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dit ligt vooral bij gemeenteraadsleden zelf. Je doet ertoe, je bent een volksvertegenwoordiger en dat moet je uitdragen. We mogen als volksvertegenwoordiger best trots zijn op ons werk, laat je zien en ben bereikbaar. Dat probeer ik in ieder geval wel uit te dragen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het is beiden even belangrijk! Je keuze baseren op enkel emoties is niet goed maar enkel en alleen uit boekjes en documenten keuzes maken is ook te mager. Je moet dus echt een balans vinden om een eerlijke volksvertegenwoordiger te kunnen zijn, dus je documenten lezen en in gesprek gaan en mensen betrekken.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Je bent een onderdeel van de lokale democratie, maar een ambassadeur, nee dat vind ik niet. De lokale democratie is veel meer dan alleen een raad.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Controle en invloed heb je ook zelf in de hand. Soms moet je je als een pitbull ergens in vast willen bijten. De SP is wel echt een partij van samenwerken en ook contacten hebben buiten je gemeente, met SP'ers van andere afdelingen bijvoorbeeld. Maar communicatie is wel erg belangrijk als er wordt samen gewerkt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als onze SP leden het daarmee eens zijn wel. Ik vind het werk als raadslid erg leuk!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf dicht bij jezelf en blijf staan voor je overtuigingen en idealen!