Anouk Huijs
In de intensiteit wordt er te weinig aandacht besteed aan de volksvertegenwoordigende taak.

Anouk Huijs, Beesel

Anouk Huijs

Gemeente Beesel

Naam: Anouk Huijs
Raadslid in de gemeente: Beesel
Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA Beesel – Reuver – Offenbeek
Hoofdberoep: Teamleider bovenbouw op basisschool Bösdael te Reuver

Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

lk ben als jong meisje ontzettend gelukkig opgegroeid in de mooie gemeente Beesel. Tijdens mijn studie in Nijmegen realiseerde ik mij dat het niet alleen dit gezin en mijn sociale contacten waren die mij zo gelukkig maakten, maar ook de omgeving waarin ik ouder mocht worden en de faciliteiten die ik hierbinnen tot mijn beschikking had, maakte dat ik mij echt onderdeel voelde van de Beeselse gemeenschap. Ik speelde fanatiek volleybal, zat graag op een terrasje met vriendinnen en genoot op zondagen volop van de bosrijke omgeving.

Als tiener realiseerde ik mij destijds dat al deze voorzieningen inspanning hadden gevraagd van de mensen uit onze samenleving: om ze te creëren, maar ook om ze te behouden. Mijn interesse was gewekt. Want het gevoel en de trots dat ik, in mijn ogen, ben opgegroeid in de mooiste gemeente van Nederland gunde ik iedereen. Het leek mij dan ook een eervolle taak om hieraan een steentje te mogen bijdragen voor andere inwoners. Toen kwam het balletje aan het rollen…

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen ten behoeve van een gemeente, hoewel de realiteit ook is dat het speelveld soms minimaal is vanwege de wet- en regelgeving vanuit het Rijk. Ik ben er zelf van overtuigd dat termen als ‘hoger’ of ‘lager’ niet altijd helpend zijn in een politieke omgeving waarin polarisatie meer dan ooit aan de orde van de dag is. In dit licht vind ik het belangrijk om als gemeenteraadslid uit te stralen dat jij en het raadslidmaatschap toegankelijk en laagdrempelig zijn voor alle inwoners. In mijn optiek helpt het dan om niet in ‘hoger’ en ‘lager’ te denken, maar in ‘gelijkwaardigheid’ en ‘samen’.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad heeft doorgaans drie taken: het vormen van volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het algemeen bestuur. Ik denk dat er in de hectiek en de intensiteit van het raadslidmaatschap doorgaans te weinig aandacht wordt besteed aan de volksvertegenwoordigende taak. Dit is ook gedeeltelijk terug te zien in de telkens maar dalende opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen.

Naar mijn mening zou het meer naar buiten treden van partijen, maar zeker ook als raad in haar collectief, bij kunnen dragen aan het meer krachtiger en relevanter maken van de gemeenteraad. Dit vraagt om collectieve discipline om in continue verbinding te zijn én te blijven met de inwoners van onze gemeente. Een uitdaging die ik persoonlijk graag aan ga.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Er zijn drie kenmerken die in mij opkomen die typerend zijn voor mij als volksvertegenwoordiger; verbindend, laagdrempelig en een tikje eigenzinnig.

Ik bijt me graag vast in processen waarin doorgaans hiaten lijken te bestaan tussen inwoners of diverse stakeholders. Door goed te luisteren lukt het vaak om ook gemeenschappelijkheden te vinden. Dit verbindt altijd, ook al zijn inwoners of stakeholders het bij besluitvorming toch niet met elkaar eens. Immers; soms mag de conclusie ook zijn dat je het niet met elkaar eens bent.

Tevens vind ik het belangrijk dat inwoners mij weten te vinden, en dat ik makkelijk te benaderen ben. Een eenvoudige manier waarop ik dit uit probeer te stralen is om in ieder geval bij veel (dorps)activiteiten aanwezig te zijn en hier met diverse inwoners te spreken. Ook het regelmatig delen van politieke ontwikkelingen op Facebook (in een voor iedereen begrijpelijke taal) dragen bij aan het wegnemen drempels in het zoeken van contact.

Het eigenzinnige element zit zich met name in de manier waarop je in contact blijft met de overige raadsleden en de gemeenschap. In aanloop naar de verkiezingen heb ik bijvoorbeeld alle huishoudens in onze gemeenschap een persoonlijk kaartje gestuurd om ze te laten weten ‘jij wordt gezien’. Het hoeft niet altijd te gaan over contact met een immense politieke agenda erachter. Politiek is immers ook mensenwerk en dat gaat over zien en gezien worden; dit probeer ik dan ook uit te stralen.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Hier ben ik het niet volledig mee eens. Het zwaarwegendste argument voor mijn twijfel sluit aan bij de actualiteit. Standpunten, meningen en overtuigingen lijken in den landen steeds stelliger te worden geformuleerd, waarbij respect voor elkaar en erkenning van het standpunt van de ander niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Politiek mag voor mij hard zijn wat de inhoud betreft, maar zacht op de persoon. Zodra we dit commitment naar elkaar kunnen uitspreken vind ik dat iedereen zijn of haar mening mag ventileren. Hierbij vind ik het dan mooi als we het kunnen hebben over de vraag: ‘Welke vragen moet ik stellen om jou beter te begrijpen?’ in plaats van ‘Hoe kan ik jou overtuigen?’.

Hoe houd je grip op de enorme stukkenstroom van het college?

Een goed geoliede fractie met raadsleden en fractievertegenwoordigers die op elkaar is ingespeeld en elkaar aanvult, maakt de grote hoeveelheid raadsstukken behapbaarder. Tevens heb ik de afgelopen jaren ook geleerd om me niet altijd te verliezen in de details van een raadsvoorstel. Hier verloor ik me als beginneling meer dan eens in.

Het hebben van vertrouwen in de andere fractiegenoten is in wat mij betreft de sleutel tot succes en een werkbare situatie. Dit neemt niet weg dat er ook voorstellen zijn die je, ongeacht expertise of kunde van fractiegenoten, naar het hart gaan en die je tot op de bodem wilt uitdiepen. Maar dat is nou net de charme, politiek is óók ontzettend verslavend…

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Regionaal zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en staan nog gepland om deze regionale samenwerking beter op te pakken en te stroomlijnen. Op gemeentelijk niveau hebben we tevens het initiatief genomen om de grootste gemeenschappelijke regelingen uit te nodigen, zodat zij toelichting kunnen geven op hun beleid en toekomstplannen. Feit blijft wel dat het tijdens zo’n bijeenkomsten heel vaak bij praten over blijft in plaats van echt veranderen. Daarvoor heb je heel veel handen nodig die op elkaar moeten komen.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Laat mij voorop stellen dat ik vind dat we nog veel moeten leren ten aanzien van burgerparticipatie. Daadwerkelijk ruimte geven aan inwoners, maar ook op een juiste manier verwachtingen managen blijken in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend en eenvoudig. Waar ik ontzettend trots op ben is de manier waarop een aantal wijken in onze gemeente zijn aangepakt gedurende de afgelopen jaren.

De reguliere onderhoudsronde van de wijk is bij deze projecten gecombineerd met het verbeteren van de leefomgeving van de wijk middels een ‘brede wijkaanpak’. Hierbij zijn inwoners uit de wijk al in een vroeg stadium meegenomen en bevraagd in hun wensen en behoeften en hebben gaandeweg het proces diverse malen meegedacht. Uiteindelijk heeft deze input, tezamen met lange termijn doelen van bijvoorbeeld waterschap en de gemeente, gezorgd voor een aantal prachtige vernieuwde, toekomstbestendige en bruisende wijken.

Stelling: de voorzitter van de raad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Bij besluitvormende vergaderingen helpt het ontzettend dat er een neutrale voorzitter is, ik ben het dan ook eens met de stelling. Bij niet besluitvormende raadsvergaderingen mogen de grenzen wat mij betreft best opgezocht worden. Zo werken we binnen de gemeente Beesel al een hele tijd met raadsleden als voorzitter van de commissievergadering, dit is een prima wijze om ook raadsleden op hun eigen manier het voorzitterschap te laten verkennen.

"Net zoals in heel veel andere gemeenten in Nederland kampt de Gemeente Beesel met een grote schaarste op de woningmarkt. Het creëren van voldoende woningbouw in alle drie de dorpskernen van onze gemeente heeft dan ook prioriteit."

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie?

Ik heb veel ontzag voor de griffie en de griffiemedewerker in onze gemeente. Zij staan altijd paraat voor vragen, maar dienen ook als gedegen sparringpartner bij het inwinnen van advies. Soms streng, doch altijd rechtvaardig. Samen met de griffie en de overige politieke partijen zou ik graag nadenken over de manier waarop we met name de volksvertegenwoordigende rol als collectieve gemeenteraad prominenter aan bod kunnen laten komen.

Wat doet jouw raad zodat bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In de gemeente Beesel luidt de slogan ‘Gewoon anders, gewoon samen’. Dit als uitgangspunt nemend kan het niet anders dan dat de gemeenteraad staat voor een samenleving, maar ook besluitvorming, waarin iedereen mee moet kunnen doen en inclusiviteit aan de orde van de dag is. Helaas is het nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid dat iedereen mee kan doen en dat dit zo ervaren wordt. Reden dat de politieke partij waarvoor ik actief ben zich ook in het afgelopen verkiezingsprogramma zich weer committeert aan het versterken van een inclusieve samenleving op alle fronten, waarbij barrières als (fysieke) beperkingen, eenzaamheid, een kleine beurs of laaggeletterdheid worden geslecht.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid de komende raadsperiode?

Net zoals in heel veel andere gemeenten in Nederland kampt de Gemeente Beesel met een grote schaarste op de woningmarkt. Het creëren van voldoende woningbouw in alle drie de dorpskernen van onze gemeente heeft dan ook prioriteit. Hierbij mag er wat mij betreft ingezet worden op het bevorderen van een doorstroom op de woningmarkt, maar zeker ook op snelle oplossingen ten behoeve van de huisvesting van jongeren in onze dorpen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Vergeet niet; je bent volksvertegenwoordiger! Houd gedurende raadsperiode voeling en verbinding met de inwoners waar je dit werk immers voor doet. Durf hierin ook keuzes te maken als individueel raadslid, partij of mooier nog: als collectieve gemeenteraad.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende