Anthony Uduba
Als je ergens iets van vindt, moet je jouw geluid laten horen, je ermee bemoeien.

Anthony Uduba, Den Haag

Anthony Uduba

Gemeente Den Haag

Naam: Anthony Uduba         
Raadslid in de gemeente: Den Haag
Raadslid sinds: oktober 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: Programmamanager, ministerie van Economische zaken en Klimaat
Twitter:  Anthonyuduba       
Facebook: Anthony Uduba
Instagram: anthonyuduba
LinkedIn: Anthony Uduba

 

Waarom ben je raadslid geworden?

Als je ergens iets van vindt, moet je jouw geluid laten horen, je ermee bemoeien. En het mooie van Nederland is dat dat ook kan! Ik kom oorspronkelijk uit Nigeria, waar dat niet vanzelfsprekend is. Als raadslid zet ik mij in voor een vrij, veilig en welvarend Den Haag, waar iedereen die wil het beste van zichzelf kan maken. Omdat de gemeenteraad zo dicht bij de inwoners staat, kun je daadwerkelijk het verschil maken. Dat bij elkaar maakt dat ik raadslid ben geworden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Tot op zekere hoogte. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen agenda. Het college komt met veel voorstellen, maar de gemeenteraad bepaalt. Het blijft noodzakelijk om scherp te blijven op de voorstellen van het college. Deze voorstellen kunnen we zelf ook bijsturen in de vorm van moties, amendementen; of we dienen zelf een eigen voorstel in.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is op dit moment al krachtig en relevant. Dit moeten wij ook uitstralen naar de stad. Als gemeenteraad controleren wij het dagelijkse bestuur, en doen dat naar eer en geweten. Het blijft belangrijk om niet direct mee te gaan met de voorstellen van het college, maar vragen te stellen en met voorstellen komen om de gepresenteerde plannen beter te maken. Uiteindelijk hebben wij allemaal één gezamenlijk doel: de stad elke dag een beetje beter maken. Het betekent ook zelf met voorstellen komen, in samenwerking met inwoners en ondernemers in de stad.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Iemand die graag in gesprek is met de inwoners van onze stad en veel buiten het stadhuis te vinden is. Wanneer er een nieuw collegevoorstel ligt, wil ik weten: wat vinden de inwoners van de stad hiervan? Dan ga ik de stad in en probeer te achterhalen wat het voorstel in praktijk betekent voor bewoners en ondernemers.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, op de inhoud en met respect voor elkaar moet je alles kunnen zeggen. Pas als alle perspectieven besproken zijn kunnen wij als raad tot betere voorstellen en oplossingen komen.  

 Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door het goed bijhouden van de termijnplanning van de commissies. Ik lees de stukken zodra ze binnenkomen, zodat ik genoeg tijd heb om het gesprek met mensen in de stad te voeren.

De belangrijkste tip die ik kreeg toen ik raadslid werd: jij bepaalt samen met andere raadsleden de agenda. Als meer tijd nodig is om stukken te kunnen lezen, dan kun je dit in overleg ook verplaatsen op de agenda. De controletaak is te belangrijk om maar half te doen.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De raad stelt de kaders vast waarmee de samenwerkingsverbanden aan de slag gaan. Duidelijke kaders met heldere doelen zijn belangrijk om grip te houden op samenwerkingsverbanden, verbonden partijen of maatschappelijke organisaties.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een goed voorbeeld uit Den Haag is het actieplan Scheveningen, daar is uitvoerig gesproken met inwoners en ondernemers. Deze gesprekken hebben geleid tot een actieplan die door iedereen wordt gedragen en het heeft geleid tot een plan waar iedereen over te spreken is.

 Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens! De burgermeester is de voorzitter van de raad en heeft een verbindende rol tussen het College en de Raad. Hiermee staat hij of zij boven de partijen en daardoor heb je een onafhankelijke voorzitter.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Een van de aanbevelingen uit het eindrapport enquêtecommissie Amare was dat de griffie versterkt dient te worden. Dit gaan we ook doen. Overigens wil ik daarbij wel opmerken dat ik een sterke professionaliteit ervaar vanuit de griffie en ik ze heel dienstverlenend vind naar de raad toe. Ze zijn altijd bereikbaar en denken constructief mee. Als nieuw raadslid werd ik goed begeleid en meegenomen in de werkwijze van de gemeenteraad.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In de Haagse gemeenteraad zit het redelijk goed met de diversiteit; verschillende leeftijden, mannen, vrouwen en culturele achtergronden zijn vertegenwoordigd. Daarnaast hebben we verschillende initiatieven, bijvoorbeeld ‘raad in de stad’, waarbij we als raad naar de verschillende stadsdelen toegaan en daar spreken met bewoners, wijkorganisaties en ondernemers.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik ben woordvoerder voor de wijken Laak en Zuidwest. Het zijn wijken die vaak te vinden zijn in verschillende landelijke lijstjes van wijken die sociaaleconomisch onder druk staan. Mijn inzet de komende raadsperiode is om deze wijken veiliger en leefbaarder te maken. Dat mensen in deze wijken in staat zijn om kansen te pakken en zelf te creëren.

Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Ga naar buiten! Ga in gesprek met bewoners en ondernemers, kijk hoe je hun ideeën, zorgen en/of wensen kan vertalen naar het gemeentehuis. Verlies je vooral niet in de papierenrealiteit en stukkenstroom.

 

Vorige/volgende