Astrid Kockelkoren
Daadwerkelijk meedenken en meebeslissen vind ik de mooiste vorm van bewoners betrekken.

Astrid Kockelkoren, Rotterdam

Astrid Kockelkoren

Gemeente Rotterdam

Raadslid sinds: maart 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: adviseur stedenbouwkundige/ bestuurskundige
Twitter: @akockelkoren
Facebook: Astrid Kockelkoren
Instagram: kockelkoren
LinkedIn: Astrid Kockelkoren

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid en gekozen volksvertegenwoordiger kun je de stem zijn van bewoners uit jouw stad, wijk en buurt en dat vind ik enorm leuk en eervol om te doen. Veel mensen in onze stad ervaren een hoge drempel om met vragen of problemen naar de gemeente te stappen, ik wil graag oog en oor te hebben voor bewoners en drempels wegnemen. Bovendien merkte ik als stedenbouwkundige dat besluiten over ruimtelijke vraagstukken als het bouwen van betaalbare woningen en meer ruimte voor groen in de stad, in de gemeenteraad genomen werden. Daar zet ik graag mijn kennis en expertise als stedenbouwkundige voor in, om Rotterdam duurzamer, eerlijker en groener te maken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De meeste Rotterdammers zullen dat niet zo zien. Als je mensen op de markt vraagt of ze iemand van het stadsbestuur kunnen noemen is de enige naam die ze kennen die van burgemeester Aboutaleb. Toch zet de gemeenteraad de lijnen uit waarbinnen een college kan opereren en controleren we of wethouders hun taken wel goed uitvoeren. Iets meer zelfbewustzijn mag een gemeenteraad wat mij betreft wel hebben. Door in besluitvorming soms een andere oplossing te kiezen dan het college voorstelt, omdat bewoners met terechte bezwaren en betere ideeën komen. Zo nu en dan is ons dat ook gelukt als Rotterdamse raad en daar ben ik trots op.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Er zijn steeds meer taken in de gemeente belegd, op gebied van wonen en zorg bijvoorbeeld. Rotterdam heeft een begroting van €4,4 miljard, een 10 koppig college en 14.000 ambtenaren, het is zeker in de grote steden bijna niet te doen je kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen in een part-time functie. Geef raadsleden in de grote steden een full-time functie, zodat ze de ruimte hebben meer in de stad te zijn, zich goed te informeren, stukken te lezen, te vergaderen, een gezin draaiende te houden, langs de lijn te staan bij de voetbalclub, kortom met beide benen in de samenleving te staan. Daarnaast is een goede ondersteuning door een sterke griffie ontzettend belangrijk.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ga uit van vertrouwen in Rotterdammers en hun kennis en kunde over hun straat of hun buurt en wil daar graag een stem aan geven. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeenteraad oplossingen biedt voor urgente problemen die bewoners ervaren. Zoals de student die geen betaalbare kamer kan vinden, of de bewoner die zijn huis wil verduurzamen maar niet door de bureaucratie van de gemeente heen komt voor een vergunning.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Daar ben ik het mee eens, waarbij het wel belangrijk is dat geen beledigingen worden geuit aan personen die zich niet kunnen verdedigen in de raadszaal. Daarvoor zijn goede afspraken nodig die worden bewaakt door de voorzitter(s), dat gaat in Rotterdam op dit moment gelukkig goed.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

De berg aan stukken is voor mij als woordvoerder bouwen, wonen, zorg en welzijn immens groot. Het belangrijkste is prioriteiten stellen want het is onmogelijk om alles te lezen. Gelukkig kan ik in deze tweede periode wat meer varen op ervaring en op de inzet van onze goede medewerkers die de fractie ondersteunen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Regionale samenwerking kan goed zijn, bijvoorbeeld omdat openbaar vervoer nu eenmaal niet stopt bij de gemeentegrens. De gebrekkige democratische controle vind ik wel een probleem. Besluiten worden ergens aan een tafel door een groep bestuurders vast en zeker met de beste bedoelingen genomen, maar de raad staat te vaak buiten spel, heeft weinig zicht op wat er gebeurt en kan nauwelijks bijsturen als dat nodig is.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Daadwerkelijk meedenken en meebeslissen vind ik de mooiste vorm van bewoners betrekken. De twee beste voorbeelden in Rotterdam vind ik het Essenburgpark en Mooimooiermiddelland. Het Essenburgpark is een spoorstrook middenin de stad die op initiatief van bewoners is omgetoverd in een openbaar toegankelijk park. Middelland is een wijk waar, na een oproep van bewoners dat ze zelf wel wisten hoe hun wijk verbeterd moest worden, een co-creatie proces is gestart waarbij de zeggenschap voor een budget van €7 miljoen in de wijk is belegd. Daarmee zijn een winkelstraat opgeknapt, kruispunten veiliger gemaakt, pleintjes vergroend en is vooral een enorme energie en inzet vanuit de wijk vrijgekomen, dat zou ik graag vaker zien in Rotterdam.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, de burgemeester heeft een onafhankelijke rol en kan boven de partijen staan. Dat is zeker in de huidige tijd waarin politiek steeds verder versplinterd raakt ontzettend waardevol.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

In Rotterdam is de laatste jaren juist gebouwd aan een stevige griffie, onmisbaar voor een goed functionerende en zelfbewuste gemeenteraad.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Heel belangrijk is een diverse vertegenwoordig, qua afkomst, achtergrond, gender, leeftijd etc. Dat is allereerst aan politieke partijen zelf die bij het opstellen van kandidatenlijsten kunnen  zorgen voor diverse vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Daarnaast kunnen we als raadsleden ons ook zelf hard maken voor meer diversiteit. In Rotterdam werd in 2022 een team van wethouders voorgesteld met 8 mannen en 1 vrouw. De vrouwelijke raadsleden hebben toen het initiatief genomen om zich uit te spreken voor meer vrouwen in het college, door een stem op mogelijk vrouwelijke kandidaten en door als statement in het wit gekleed naar de raadsvergadering te komen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Als woordvoerder wonen middenin een wooncrisis is het sturen op het realiseren van meer betaalbare woningen deze periode mijn belangrijkste speerpunt. Steeds meer mensen slapen noodgedwongen op de bank bij kennissen of zijn zelfs dakloos geworden omdat ze geen woning kunnen vinden. In een rijk land als Nederland moet dat toch opgelost kunnen worden!?

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zoek het gesprek op met bewoners, zorg dat je besluiten altijd uit kan leggen aan de buurvrouw of kennis die je tegenkomt in de supermarkt en let ook een beetje op jezelf want het is heel makkelijk jezelf voorbij te rennen als raadslid.

 

Vorige/volgende