Astrid van de Wetering
Wanneer je weet hoe een besluit tot stand is gekomen en waarom er toen voor een bepaalde richting is gekozen, helpt dat bij toekomstige besluiten en overwegingen

Astrid van de Wetering, Texel

Astrid van de Wetering

Gemeente Texel

Naam: Astrid van de Wetering
Raadslid in de gemeente: Texel
Raadslid sinds: 2010
Partij: D66
Hoofdberoep: wijkverpleging

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Een Texelaar van geboorte, die haar opleiding aan het vasteland heeft voltooid. Ik kwam na 9 jaar terug naar het eiland, waarna ik de schoonheid pas kon waarderen. Ik heb mijn mondje wel bij me en wilde dat ten nutte maken voor dat prachtige eiland. Ik hou ervan om duidelijk te zijn en niet achter de schermen te spelen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, het brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die ik niet te licht zal opvatten. Ik denk ook dat ons politieke systeem mist aan duidelijkheid voor het niet direct betrokken publiek en dat wij een verantwoordelijkheid hebben om de kloof tussen politiek en inwoners te dichten door open te zijn en goede informatie te delen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik zou graag het verschil maken op het gebied van duurzaamheid, daar valt een hoop te winnen. Ons eiland is een prachtige plek die het verdient om voor de toekomst zuinig mee om te gaan. Wij hebben water, wind en vele zonuren. Texel is een goede plek om te experimenteren en een gemeente moet dan faciliteren. Daar wil ik op inzetten.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Er is een groot verschil in de vergoedingen van grote en kleine gemeentes. Dat is in mijn visie een onterechte situatie. Ik denk dat Raadsleden in kleine gemeenten zeker net zoveel en soms zelfs meer tijd besteden aan dezelfde complexe onderwerpen (bijv. de transitie-taken of de nieuwe Omgevingswet). Die ongelijkheid zou moeten verdwijnen of in elk geval meer gelijk moeten worden getrokken.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Persoonlijk niet. Ik weet dat ik mij voldoende verdiep in de stukken en situaties en voel mij verantwoordelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. ‘’Je doet het goed of niet’’ is mijn motto. Ik weet echter ook dat er raadsleden zijn die met andere motivatie op het ‘pluche’ zijn gaan zitten. Daar denk ik niet al te positief over en ik begrijp de kritiek. Dat schaadt het beeld van de politiek.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, het heeft de Raad meer directe mogelijkheden gegeven om op kleine schaal en meer persoonsgericht om te gaan met zorg, ondersteuning en participatie. Als gemeente kun je nu beter inspelen op de daadwerkelijke persoonlijke behoefte. Ik denk dat het zowel voor de betrokkenen, als financieel, een verbetering is ten opzichte van de oude situatie.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Ik denk dat de Omgevingswet eindelijk gaat zorgen voor een betere samenhang in de leefomgeving. Het zal van de raad extra inspanning vragen om goed op de hoogte te zijn, maar de ondersteuning in onze gemeente (extra voorlichting, duidelijke informatie, cursus enz.) is zodanig dat ik denk dat we straks goed voorbereid zullen zijn.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, deze raad heeft ervoor gekozen om een ruim opleidingsbudget beschikbaar te stellen. Om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren, zul je informatie nodig hebben en gedurende je zittingsperiode elke keer opnieuw je onderwerpen eigen maken. Dat kan niet zonder een goed budget en ondersteuning van een Raad.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Ja. Jaarlijks vinden er één of meerdere bijeenkomsten plaats die dit onderwerp bespreekbaar maken. Het bewust zijn van integriteit speelt een belangrijke rol. Ik moet zeggen dat wij in de acht jaar dat ik hier nu raadslid ben, zodanig met elkaar omgaan dat er zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Iedereen neemt daarin zijn verantwoordelijkheid.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Nee, maar dat is persoonlijk. Ik besteed meer dan 20 uur per week aan mijn voorbereiding, vergaderingen, steunfractie, bezoeken en dergelijke. Dat doe ik omdat ik denk dat ik daardoor mijn raadswerk beter kan uitvoeren.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Nee, ook bij onderwerpen die emoties oproepen, horen feiten. Je zult je eerst moeten verdiepen in de feitelijke juistheden. Daarna worden de emoties en ideeën natuurlijk meegenomen in mijn afwegingen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Gedeeltelijk, in eerste instantie was er een duidelijk tekort aan invloed van de betrokken raden. De griffiers van een aantal van omliggende gemeenten hebben daarom de handen ineengeslagen. Een voorstel om de raden vooraf beter te betrekken, was de uitkomst. Alle betrokken samenwerkingen hebben dit voorstel omarmd. Hoe het gaat werken in de praktijk, moet nog blijken, maar ik heb goede hoop.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Constructieve besluiten nemen ten gunste van alle inwoners en ons eiland.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je dossierkennis krijgt. Wanneer je weet hoe een besluit tot stand is gekomen en waarom er toen voor een bepaalde richting is gekozen, helpt dat bij toekomstige besluiten en overwegingen.

Vorige/volgende