Aukje Schol
Snap je iets niet? Vraag dan door tot je antwoord hebt.

Aukje Schol, Terschelling

Aukje Schol

Gemeente Terschelling

Naam: Aukje Schol
Raadslid in de gemeente: Terschelling
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: Eigenaar en uitbater van tweedehandsboekwinkel en B&B
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik in de democratie geloof en dat de gemeenteraad een dwarsdoorsnede van de bewoners van de gemeente hoort te zijn. Ik twijfelde eerst wel hoor, ik had geen enkele ervaring in de politiek, behalve dat ik het leuk vond de landelijke politiek te volgen en ik er graag over las. “Ik heb er de ballen verstand van hoor”, zei ik bij mijn eerste gesprek. Maar ze bleken veel liever mensen met een frisse blik op een verkiesbare plek te hebben dan mensen die wel even zouden vertellen hoe het allemaal moest.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik heb er als lid van de oppositie weleens moeite mee hoe de wethouders met ons als oppositie omgaan. Soms weigeren ze zelfs ronduit vragen te beantwoorden. En dat terwijl een wethouder van de hele raad is en niet alleen van de coalitie. Ik houd dan wel vast hoor, en ik zorg desnoods dat ik mijn antwoord via de ambtelijke ondersteuning of via een van de betrokkenen krijg, maar het is natuurlijk niet gezond.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het valt of staat echt met een goede Griffie-afdeling. Die kunnen je helpen door je te laten zien welk raadsinstrument je wanneer het beste in kunt zetten, en ook op welke manier dat kan. Dat maakt echt een wereld van verschil. Bij ons gebeurt dit op een goede manier.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben iemand die recht door zee en recht voor zijn raap is. Ik vertel geen sprookjes. Dat kan soms een beetje lomp over komen, maar soms is dat nodig om de inwoners van onze gemeente goed te kunnen vertegenwoordigen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja natuurlijk. Je zit daar tenslotte zonder last of ruggespraak. Er is overigens wel een verschil tussen recht van vrije meningsuiting en in het wilde weg van alles brullen en vervolgens weigeren de consequenties te aanvaarden.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Waar nodig besteed ik zaken uit aan commissieleden of partijleden die het leuk vinden om deze stukken (mee) te lezen. Soms scan ik iets en dan vraag ik iemand uit onze partij die expert is op dat gebied om het zeer kritisch te lezen en diens bevindingen met mij te delen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Waar wij als eilandgemeente tegenaan lopen is dat bijeenkomsten vaak aan de wal zijn, en dan ook nog in de avond. Voor ons eilander raadsleden betekent dat dat je om half vier ’s middags van huis moet om rond de klok van 19:00 ergens in Heerenveen te zijn. Vervolgens moet je overnachten, want er gaat geen boot meer terug. Een hele hoop gedoe, waardoor eilanders er vaak niet bij kunnen zijn. En dat terwijl het wel belangrijke onderwerpen zijn. Ik ben altijd blij als het digitaal is, dan kunnen we allemaal ons zegje doen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Op het gebied van burgerparticipatie heeft het huidige college nog veel te leren. Veelgehoorde kritiek is dat inwoners wel worden gevraagd om input, maar daar wordt dan vervolgens niets mee gedaan. Dat wekt natuurlijk de nodige wrevel op. De goede voorbeelden die ik heb stammen dan ook al van een enige tijd terug. Op het gebied van duurzame energie zijn er heel mooie discussie-avonden geweest waar ook daadwerkelijk initiatieven uit voort zijn gekomen. Hoe tof is dat. Ook bij de profielschets van onze huidige burgemeester is er op een goeie manier input vanuit de inwoners opgehaald. Er is een speciale app voor ontwikkeld, waardoor het heel laagdrempelig werd om mee te doen. Dit was in de Coronatijd, dus een zaaltje huren kon niet. Die input is vervolgens ook verwerkt in de profielschets.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik zou eerst argumenten moeten horen waarom je dit zou veranderen. Ik zie nu niet in waarom je het niet gewoon zou kunnen houden als het nu is. Het is goed iemand te hebben die boven de partijen staat.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning door de Griffie als uitstekend en als het moet trekt onze raad daar wel degelijk extra geld voor uit.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We hebben op Terschelling niet veel inwoners met een migratie-achtergrond. Voor hen is niets extra’s geregeld. Je kunt de situatie hier ook niet vergelijken met die aan de wal hoor. Ook is er niet speciaal iets voor vrouwen. Ik ben de enige vrouw in onze raad en ik spoor zelf wel andere vrouwen aan hun mening te geven of een grotere rol binnen de politiek te pakken, ongeacht van welke politieke kleur ze zijn.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De kloof verkleinen tussen politiek en inwoners. Zoals ik al eerder zei , er wordt wel vaak input opgehaald, maar dan wordt er verder niets mee gedaan. Ik probeer die kloof te verkleinen door mensen aan te sporen hun input zodanig te geven dat we er als gemeenteraad wel iets mee moèten doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door in te spreken, maar ook door de partijen uit te nodigen voor een werkbezoek. Ik ga ook graag bij mensen ‘om een bakje’ zoals een kopje koffie met iemand drinken hier heet. Zo kom je er soms achter dat zaken die je als raadslid voorgespiegeld krijgt in werkelijkheid heel anders kunnen zijn.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Laat niet ringeloren door je college of door initiatiefnemers met veel geld en een grote mond. Snap je iets niet? Vraag dan door tot je antwoord hebt, ook, of eigenlijk juist, als je daarbij tegen muren of een laatdunkende houding aanloopt. En er is altijd een oplossing te verzinnen. Soms lijkt het alsof je alleen maar voor of tegen een voorstel kunt stemmen, maar met een motie of amendement kun je het vaak zodanig bijstellen dat je het beste van twee werelden krijgt. Dit zijn meerdere tips, dus kies een leuke uit zou ik zeggen.

Vorige/volgende