Bahreddine Belhaj
De mythe van 12 uur die je als raadslid aan het raadswerk besteed, bestaat niet.

Bahreddine Belhaj, Lelystad

Bahreddine Belhaj

Gemeente Lelystad

Naam: Bahreddine Belhaj
Raadslid in de gemeente: Lelystad
Raadslid sinds: 21 maart 2018
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Ondernemer
Twitter: @Belhajpvda
Facebook: https://www.facebook.com/bahreddine.belhaj.1

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Bahreddne Belhaj en ik ben een 35-jarige ondernemer uit Lelystad. Na raadslid voor de PvdA geweest te zijn van 2006 tot 2010, ben ik in 2017 door mijn partij gevraagd om mij opnieuw kandidaat te stellen. Dit heb ik met alle liefde en plezier gedaan en op 21 maart 2018 ben ik weer gekozen in de gemeenteraad van Lelystad. Als raadslid ben je een volksvertegenwoordiger en dat is precies hoe ik het raadslidmaatschap zie en waarvoor ik me in wil zetten. Het geluid van wat mensen denken en zeggen moet vertaald worden in beleid van de gemeente. Dat is wat in mijn ogen een volksvertegenwoordiger hoort te doen en dat is precies waar ik mij voor in aan het zetten ben.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat beleef ik absoluut zo. Als gemeenteraad maak je beleid en het College voert uit, waarna de gemeenteraad het weer controleert of alles goed is uitgevoerd. Zo bekeken, ben je als gemeenteraad onmiskenbaar het hoogste orgaan. Ik beleef dit dan ook zo en dat betekent dat je een grote verantwoordelijkheid hebt om de stad goed te besturen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Economie en werkgelegenheid. Daar zet ik me elke dag keihard voor in als raadslid en dat begint nu ook zijn vruchten af te werpen. Vanaf de dag van mijn installatie pleit ik er al voor om van Lelystad de logistieke kennisregio van Nederland te maken en zie nu ook ontwikkelingen en initiatieven in de verschillende nota’s van het College dat het College dit oppakt en hier werk van maakt.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Het Rijk heeft door de loop van de jaren heen steeds meer taken afgestoten naar de gemeente. Gemeenteraden hebben het in de loop van de jaren dan ook steeds drukker gekregen. De mythe van 12 uur die je als raadslid aan het raadswerk besteed, bestaat niet. Elke raadslid is alleen al gezien de hoeveelheid en complexiteit van de taken die de gemeente heeft hier veel meer tijd aan kwijt. Met name voor raadsleden in kleine gemeente is de beloning dan ook simpelweg al heel lang niet meer passend. Het Rijk zou hier nu eens serieus werk van moeten maken.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Als raadslid neem je besluiten in het algemeen belang. Er zullen dan altijd wel burgers zijn die het hier niet mee eens zijn. Soms moet je echter besluiten nemen in het belang van de samenleving als geheel, ook al is dat misschien niet in het belang van een specifiek individu. Echter is dat ook je rol als bestuurder, dus die kritiek trek ik me niet aan. Dat neemt niet weg dat je altijd ook met het individu in gesprek gaat om te beargumenteren waarom je een bepaald besluit neemt.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja zeker, het is veel drukker en complexer geworden. Daarnaast zijn de taken gepaard gegaan met grote bezuinigingen. Met name de bezuinigingen vergen veel van de creativiteit in deze taakvelden en schept grote financiële uitdagingen. Als Raad en College trek je dan ook samen op deze dossiers veel meer op als één geheel in het belang van de stad en de burger.

De mythe van 12 uur die je als raadslid aan het raadswerk besteed, bestaat niet.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet is een grote bijna allesomvattende wetgeving. Het legt veel verantwoordelijkheid bij de gemeentes en vergt van de raad simpelweg extra kennis. Gelukkig zijn er veel gemeentes bezig met opleidingen aan hun Raad om hen hier goed op voor te bereiden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja zeker, want naast het algemene opleidingsbudget heb je natuurlijk ook nog het fractiebudget wat je hiervoor mag inzetten.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Goede raadsleden die hun stukken goed lezen en goed voorbereid zijn op het debat. De Raad is zo sterk als krachtig als de raadsleden hem zelf maken.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Wij kunnen naar de griffie of burgemeester, mocht dat nodig zijn en die hebben in het verleden laten zien zulke zaken adequaat te kunnen oppakken.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Het is een mythe dat het in 12 uur kan. Misschien kon dat ooit, maar dat is lang geleden. Als iemand 38 uur werkt en die krijgt er ineens 30 procent meer taken bij. Hoe kan die persoon dat dan in dezelfde tijd doen? Simpel, dan kan dus niet.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Waarom kiezen? Het is kiezen tussen je linkerhand of je rechterhand. Beide heb je nodig en beide vervullen een rol en heb je hard nodig.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, de Regionale Samenwerkingsverbanden worden steeds meer een oncontroleerbaar orgaan, waar de controle vrijwel niet op te doen is. Als gemeenteraad zie je dan alleen het stukje X wat jou gemeente betreft, maar niet het stukje Y wat een andere gemeente betreft. Op deze wijze valt er geen integraal toezicht te houden op het geheel. Oplossing zou kunnen zijn om bij regionale Samenwerkingsverbanden een Regionaal Raad van Toezicht te benoemen bestaande uit raadsleden van de verschillende gemeentes in het samenwerkingsverband.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Meer banen voor de burgers van Lelystad en een integraal economisch beleid, waarvan iedereen de vruchten plukt. Dat kunnen we doen door samenwerking van gemeente, provincie, het onderwijsveld, het bedrijfsleven en het Werkbedrijf te stimuleren en daarvoor handvaten te bieden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf en blijf je principes bewaken! In de waan van de dag kun je verdwalen in rapporten, toezeggingen, moties, amendementen etc. Echter ben je gekozen met een bepaalde visie en een bepaalde kijk op dingen. Hou dat zo en hou die visie overeind, want daarvoor zit je er als raadslid. Blijf gewoon jezelf!

Vorige/volgende