Bar Bakker
Om als raadslid relevant te zijn is het belangrijk om bereikbaar te zijn voor alle inwoners.

Bar Bakker, Zeist

Bar Bakker

Gemeente Zeist

Naam: Bar Bakker
Raadslid in de gemeente: Zeist
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: Student
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ging de verkiezingen in met de slogan “als je jezelf niet herkent in de politiek dan moet je actief worden.” Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan mijn gemeente en daarmee ook de raad een betere afspiegeling van Zeist te laten zijn.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, ik beleef dat zo. Mijn partij is onderdeel van de coalitie en heeft hierdoor een sterkere positie in de besluitvorming dan niet coalitiepartijen, maar uiteindelijk heeft iedereen in de raad invloed. Wanneer er in de raad een onderwerp speelt pakt het college en het ambtelijk apparaat dit vaak gelijk op. Het is natuurlijk zo dat er vanuit de provincie en de landelijke politiek allerlei taken extra op het bord van de gemeente zijn gekomen, maar ik ervaar dat mijn raad dit heel goed opvangt en de regie hierover blijft houden.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om als raadslid relevant te zijn is het belangrijk dat ik bereikbaar ben voor alle inwoners. Mijn mailbox is altijd open en op mijn socials hou ik goed contact. Daarnaast ben ik aanspreekbaar op straat en maak ik graag een praatje met de mensen in mijn omgeving over het raadswerk. Ik ben goed bereikbaar voor raadsleden uit andere gemeenten en vind het belangrijk om ook met hen te sparren over wat er speelt in de raad. Raden zijn het krachtigst als ze samenwerken waar nodig is.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik duik graag de materie in. Ik vind het vooral belangrijk om me te focussen op onderwerpen die het meeste impact hebben, niet de onderwerpen die het meest de publiciteit halen. Ik hecht veel waarde aan het samenspel met mijn mede raadsleden en het college. Ik vind het belangrijk om ieders mening te horen en elkaar hierin te respecteren.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Wat betreft inhoud moet alles gezegd kunnen worden, maar je moet je wel aan het proces houden en elkaar respecteren. Je kan geen vergaderingen “kapen” door het over een ander onderwerp te hebben of op een persoon af te geven. Dus op inhoud ben ik het eens met deze stelling, maar wanneer er van de inhoud wordt afgeweken, dan moet er worden ingegrepen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik heb het geluk dat mijn fractie uit 6 raadsleden en 2 buitengewoon raadsleden (commissieleden) bestaat. Bij het eerste fractieberaad zijn gelijk alle onderwerpen verdeeld. Zodra er onduidelijkheid is over wie een bepaald onderwerp moet behandelen, dan wordt dat gelijk besproken. Hierdoor kan iedereen zich volledig focussen op zijn of haar eigen domein. De informatiestroom is, door deze verdeling, relatief goed te onderhouden. Daarnaast is structuur heel belangrijk. Ik plan in wanneer ik bepaalde stukken behandel en laat het niet allemaal tot het laatste moment aankomen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

In mijn gemeente zijn er raads rapporteurs voor alle gemeenschappelijke regelingen. Ikzelf ben raadsrapporteur voor de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. Er is een avond georganiseerd over het raadsrapporteurschap. Hierin heeft iedere rapporteur aan kunnen geven waar het goed gaat en waar het nog stroef loopt. Met verbonden partijen en maatschappelijke organisaties heeft de raad goed contact. Door middel van Wijk Werkbezoeken gaat de raad langs in de wijken om met verschillende organisaties te spreken. Ook komen veel organisaties langs om de raad te informeren over de stand van zaken van (grote) projecten.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven? 

Een goed voorbeeld uit Zeist van burgerparticipatie is de inwoners advies commissie (IAC). De gemeente had geen sluitende begroting. Inwoners zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Er waren bijna 1000 aanmeldingen voor deze commissie. Hieruit zijn met een gewogen loting 150 inwoners geselecteerd om mee te denken. Deze commissie leverde uiteindelijk meer dan 60 aanbevelingen op waar er ongeveer 40 van zijn overgenomen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het eens met de stelling. In het huidige politieke klimaat is er veel polarisatie. Een onafhankelijke voorzitter maakt de raad voor iedereen een veilige plaats om volledig tot zijn of haar recht te komen als raadslid. De burgemeester is de ideale kandidaat hiervoor.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning vanuit de griffie als ontzettend goed. Er worden trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om de raad te versterken. Bij de kadernota heeft de raad ingestemd met een extra fte om de griffie uit te breiden. Hierdoor heeft Zeist sinds dit jaar extra budget voor de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In het kader van vrouwen in de raad zijn er ‘Raad zoekt Vrouw’ workshops georganiseerd en is er op internationale vrouwendag het vrouwenontbijt. De vrouwen in de raad hebben goed contact met elkaar en hebben informeel met elkaar samen gezeten om te bespreken hoe het is om vrouw in de raad te zijn. Dit gebeurt nog niet voor mensen met een migratieachtergrond.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Mijn belangrijkste speerpunt is het slim inzetten op hoe de gemeente de zorg regelt en betaalt. Het prijskaartje wordt steeds groter, maar de zorg wordt niet per se beter. Daarom vind ik dat er moet worden gefocust op preventie, normaliseren, digitaliseren en scherpe afspraken maken met zorgaanbieders.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven? 

Maak een planning voor jezelf met wanneer je wat wilt doen binnen je raadsperiode. Je kan je mee laten varen binnen de standaard cyclus, maar als je echt iets wilt veranderen, dan moet je je eigen weg nemen.

Vorige/volgende