Bas Belder
Een democratie die geen verbinding heeft met de bevolking, met het volk, is per definitie zwak en irrelevant.

Bas Belder, Krimpenerwaard

Bas Belder

Gemeente Krimpenerwaard

Naam: Bas Belder
Raadslid in de gemeente: Krimpenerwaard
Raadslid sinds: juni 2022
Partij: CDA
Hoofdberoep: Masterstudent Econometrie
Twitter
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

De eerste reden is simpel: het was een leuke verrassing dat onze partij het zo goed deed bij de verkiezingen en we deel konden uitmaken van de coalitie. Als kers op de taart werd onze lijsttrekker wethouder. Ik werd daarmee onverwacht raadslid, maar als je op de lijst staat, weet je dat er altijd een kans is om gekozen te worden. Ik ben daar ontzettend blij mee! Als jongere kan ik in het bijzonder opkomen voor mijn generatie, want ik begrijp heel goed welke uitdagingen we allemaal tegenkomen. Ik ben actief betrokken bij een sportvereniging en ik wil mijn achtergrond als student econometrie gebruiken om mijn perspectief en expertise te delen in de raadzaal. Ik zie vaak dat er beslissingen zijn genomen die niet praktisch zijn, en daar wil ik graag verandering in brengen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker weten! Ik ben me er goed van bewust dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is. Voor mij persoonlijk voelt het daarom ook zo, maar eerlijk gezegd zie ik niet altijd dezelfde beleving bij anderen. Soms lijkt het alsof ze eerst afwachten wat het college vindt voordat ze hun eigen mening vormen. Wat mij betreft zouden we het anders moeten aanpakken. Als raadsleden hebben we namelijk drie belangrijke rollen: controleren, kaders stellen en het volk vertegenwoordigen. Het moet dus niet alleen bij controleren blijven, maar ook actief betrokken zijn bij het vormgeven van het beleid. We hebben de verantwoordelijkheid om de stem van onze inwoners te laten horen. Dus we moeten het voortouw nemen, initiatieven nemen en onze rol als volksvertegenwoordigers serieus nemen. Op die manier zijn we niet alleen in naam het hoogste orgaan, maar gedragen we ons ook zo.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Schrap de helft van de vergaderingen op het gemeentehuis. Ze zijn vaak een herhaling van zetten. Leuk voor wie van debatteren houdt, maar niet per se noodzakelijk voor een goede kwaliteit van besluitvorming. Laten we in plaats daarvan de gemeente intrekken en écht in gesprek gaan met de mensen die door onze besluiten worden beïnvloed. Of het nu gaat om ingewikkelde sociale kwesties of ruimtelijke onderwerpen, we moeten contact hebben met de betrokkenen. Het gebeurt maar al te vaak dat we beslissingen nemen zonder écht met mensen te praten, en dat is gewoon zonde. De betrokkenheid van mensen bij de lokale politiek is schrikbarend laag, terwijl de onderwerpen die we bespreken juist relevant zijn voor hun dagelijks leven. We moeten luisteren naar hun ideeën, zorgen en behoeften en dan bedoel ik niet alleen de inwoners, maar ook ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Alleen door actief met mensen in gesprek te gaan, informatie op te halen en hun perspectieven te begrijpen, kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenteraad écht sterker en relevanter wordt. Een democratie die geen verbinding heeft met de bevolking, met het volk (dèmos), is per definitie zwak en irrelevant. Dit geldt overigens ook voor ons als raadsleden onderling. Laten we met elkaar praten in plaats van over elkaar!

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben iemand die graag informele gesprekken aangaat, zonder dat het expliciet over politiek hoeft te gaan. Op zaterdagen ben ik te vinden bij de lokale voetbalvereniging, van 's ochtends vroeg tot laat in de middag. Voor mij is dat dé belangrijkste dag van de week als raadslid. Ik luister naar de gesprekken langs de zijlijn en in de voetbalkantine. Het is mijn taak om die geluiden vervolgens op de juiste manier naar de raadzaal te brengen. Daarnaast heb ik er een gewoonte van gemaakt om op de fiets door de gemeente te gaan en de plekken te bezoeken waarover we beslissingen moeten nemen. Die gebieden zijn voor mij niet langer onbekend terrein. Door actief rond te fietsen, de omgeving te verkennen en een praatje te maken, krijg ik een beter begrip van de situaties en uitdagingen waar onze gemeente mee te maken heeft. Het helpt me om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en wat er nodig is.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het er niet mee eens. Het is belangrijk dat raadsleden de vrijheid hebben om te zeggen wat ze willen tijdens de raads- en commissievergaderingen. Maar we moeten ook beseffen dat regels en procedures hun nut hebben. Ze zijn er niet voor niets. Ze dienen om onze rechtsstaat te beschermen en ervoor te zorgen dat de vergaderingen ordelijk verlopen. Ik vergelijk het graag met voetbal. Stel je voor dat er geen scheidsrechter zou zijn. Dat maakt het voetbal niet leuk om te spelen of om naar te kijken. De scheidsrechter zorgt ervoor dat het spel eerlijk en sportief verloopt. Zolang er op de bal wordt gespeeld, is er meer dan voldoende ruimte voor actie en discussie, ook in de raadzaal!

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

De stukkenstroom is inderdaad enorm. Tijdens de laatste raadsvergadering stonden er meer dan 200 documenten op de agenda, variërend van korte moties tot een uitgebreide toelichting van meer dan 100.000 woorden bij een bestemmingsplan. Het is een tijdrovende taak om al deze informatie grondig door te nemen en te begrijpen. Gelukkig hebben we tegenwoordig technologische vooruitgang die kan helpen. Een goed voorbeeld hiervan is de opkomst van AI, waarvan ChatGPT inmiddels bij een groot publiek bekend is. Hier werk ik voor mijn studie ook veel mee. Dit soort geavanceerde technologie helpt mij om geautomatiseerd te zoeken en belangrijke informatie samen te vatten. Het biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden documenten snel en efficiënt te verwerken en helpt mij enorm in de voorbereiding op een raadsvergadering.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We hebben een Klankbordgroep Midden-Holland opgericht om met regelmaat te overleggen met andere gemeenten in de regio. Ondanks dat moet ik erkennen dat sommige samenwerkingsverbanden nog steeds als een "ver-van-mijn-bed-show" aanvoelen. Een instrument zoals terugkerende motiemarkten kan misschien helpen om de grip en samenwerking verder te verbeteren. Het ei van Columbus heb ik niet.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Inwoners van het kleine dorp Ammerstol hebben de handen ineengeslagen om een buurtsupermarkt te heropenen. Nadat de vorige uitbater de supermarkt moest sluiten vanwege verliesgevende exploitatie, is een dorpscoöperatie opgericht om nieuw leven in de winkel te blazen. De gemeente heeft vervolgens in het proces gezorgd voor de financiering van professionele begeleiding. Het initiatief wordt gezien als een dorpsinitiatief waarbij de winkel van iedereen is. Dit voorbeeld laat zien hoe inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om de levenskwaliteit in hun omgeving te verbeteren.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee -on)eens en waarom?

Daar ben ik het mee eens! De dubbele rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur zorgt voor een belangrijke balans en onafhankelijkheid. Deze positie stelt de burgemeester in staat om objectief en neutraal op te treden tijdens de vergaderingen en ervoor te zorgen dat alle raadsleden op een gelijke en respectvolle manier gehoord worden. Daarnaast heeft de burgemeester vaak een brede kennis van lokale en regionale vraagstukken en een goed begrip van het politieke proces. Deze kennis en ervaring dragen bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de besluitvorming in de gemeenteraad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie?

Ik ben blij met de griffie en alles wat ze voor ons doen, maar ik moet toegeven dat ik zelf nog niet optimaal gebruikmaak van hun diensten. Voordat ik raadslid werd, dacht ik dat je helemaal op jezelf aangewezen zou zijn. Gelukkig is dat niet het geval. Er is zoveel ondersteuning beschikbaar, maar je moet er wel zelf actief gebruik van maken. Dat wil ik dan ook zeker gaan doen in mijn tweede jaar als raadslid.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Onze lijsttrekker en nu wethouder is een jonge vrouw, net als de meest ervaren wethouder en de burgemeester. Hoewel de verdeling in de raad zelf nog lang niet 50-50 is, staan er iedere verkiezing meer vrouwen hoog op de kieslijst. Daarnaast organiseerde de stichting Krimpenerwaard Intercultureel een verkiezingsdebat voor mensen met een migratieachtergrond, waar stellingen naar voren kwamen die waren opgesteld in ontmoetingsgroepen. Ik hoop dat dit nog eens een mooi vervolg krijgt!

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Met stip op een: betaalbare huizen voor starters. Ik wil voorkomen dat nog meer jongeren onze gemeente verlaten omdat er simpelweg geen betaalbare woningen beschikbaar zijn. Samen met overheden, projectontwikkelaars, bouwers en inwoners wil ik oplossingen vinden en creatief zijn in het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Ik zal onvermoeibaar blijven strijden totdat er voldoende betaalbare huizen zijn en jonge mensen de mogelijkheid hebben om hier te blijven wonen en actief bij te dragen aan onze gemeenschap.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Lees niet klakkeloos door die duizenden pagina's aan tekst. Bedenk in plaats daarvan van tevoren wat je graag zou willen dat er staat vanuit je rol als volksvertegenwoordiger. Concentreer je op datgene en verander het beleid als je het niet terug kan vinden. Vergeet ten slotte niet om te controleren of er ook daadwerkelijk iets van terechtkomt.

Vorige/volgende