Britte van Die
Een transparante informatievoorziening doet wonderen.

Britte van Die, Zevenaar

Britte van Die

Gemeente Zevenaar

Naam: Britte van Die
Raadslid in de gemeente: Zevenaar
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: Lokaal Belang
Hoofdberoep: Master student, KlimaatCoach, Chef, Ondernemer
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben eigenlijk gewoon maar in de politiek gerold. Een van mijn hobby’s is het houden van bijen en vol enthousiasme kreeg ik na mijn opleiding tot imker een bijenkast van mijn leraar. Het houden van bijen was van korte duur. Ik kreeg een brief op de deurmat met het bericht dat mijn bijenkast een bouwwerk zou zijn en per direct verwijderd moest worden. Ik ben toen (inmiddels 3 jaar geleden) voor het eerst met de raad in aanmerking gekomen. Ik nam, een tikkeltje eigenwijs maar ook gespannen, mijn bijenkast mee naar de raadszaal en begon mijn inspraak. Al met al bedacht ik me, dit moet anders. Ik kan voor mijzelf opkomen, ik ben niet bang om ergens voor te staan, voor iets vechten maar niet iedereen kan of durft dat. Mijn huidige partij Lokaal Belang sprak mij aan en vroeg of ik een keertje wilde komen kijken in de fractie, ik heb sindsdien geen maandagavond meer gemist.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja vaak! Ik vind het een enorme eer om raadslid te zijn en voel de verantwoordelijkheid om ook echt iets te betekenen voor de gemeente. Toch worstel ik soms wel met het dualisme; kan ik als raadslid wel echt een onafhankelijke keuze maken of zijn de voorstellen vanuit het college al zo gevormd dat je niet anders kan dan voor stemmen, ook als dat niet volgens jou het beste is voor de gemeenschap. Het is dus belangrijk om onafhankelijk te worden van de voorgekookte voorstellen. Dit blijft een voortdurende worteling maar houdt me ook scherp.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een krachtige gemeenteraad is een raad waar inwoners zien dat je, als raadslid, een open en weloverwogen afweging kan maken. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat je als gemeenteraadslid proactief bent.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik sta graag tussen de mensen. Ik hoop dat ik uitstraal dat ik goed benaderbaar ben. Ik vind het belangrijk dat ik er voor iedereen kan zijn, ondernemers, jongeren, ouderen. Eenieder individu in de gemeenschap. Ik informeer regelmatig bij mijn achterban wat zij vinden van bepaalde ideeën. Zo blijven zij op de hoogte van waar ik over moet stemmen en blijf ik op de hoogte van wat er speelt in de samenleving. Uiteraard niet voor niks bij een lokale partij! Ik geloof in de kracht van lokaal, van politiek gedreven van onderop, de menselijke maat, nuchterheid. Ik heb oog voor wat belangrijk is voor onze lokale omgeving.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Politiek kan echt hard zijn. Men mag kritisch en hard zijn op de inhoud, maar moet zijn/haar persoonlijke mening over individuen voor zich houden. Dit gebeurt vaak in de wandelgangen. Dat is zonde! Woorden kunnen hard binnenkomen bij een ander. Ik kan alleen naar mezelf kijken en voortdurend zelf kritisch zijn en kijken hoe ik mijn eigen woordvoering richt tot de inhoud.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik ben nu een jaar raadslid, en de afgelopen maanden waren soms best lastig. Het halen van mijn bachelor diploma, beginnen aan een nieuwe opleiding, het starten van een onderneming en mijn raadslidmaatschap hebben 2022 voor mij gekenmerkt. Naarmate de tijd verstrijkt, zit ik steeds beter in bepaalde dossiers, heb ik mijn draai gevonden en heb ik minder tijd nodig om tot de kern van een stuk te komen. De workshop snellezen heeft daarbij geholpen. Toch vind ik persoonlijk dat stukken echt met minder woorden geschreven kunnen worden. Tabellen en grafieken is wat je leert bij bedrijfskunde, dit zouden ze bij de gemeentelijke stukken ook vaker moeten en kunnen toepassen. Scheelt ook weer eens printkosten! Ik ben nogal graag bezig, men noemt mij een bezige bij en ik vind het zelf belangrijk dat ik van elk dossier wat kennis heb. Dit lukt niet altijd en dat is frustrerend. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een goede balans.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ik ben zelf ook lid van de regionale agendacommissie (RAC) Groene metropool regio (GMR) Arnhem-Nijmegen en zit qua regionale samenwerkingsverbanden dicht bij het vuur. Naar mijn idee doen wij dat erg goed in onze omgeving en is het vooral belangrijk om iedereen aan boord en scherp te houden. Wat nog voor een leuke dimensie zorgt is dat mijn gemeente, als grensgemeente, ook regelmatig samenwerkt met de gemeente en de deelstaten van Duitsland bijv. in de EUREGIO. Altijd leuk om verhalen te horen van raadsleden die in de EUREGIO-raad zitten.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er is altijd werk aan de winkel. Voorheen was er weinig inbreng en rek mogelijk, men zou stukken eerder met de raad en bewoners moeten delen. Toch zie ik verandering. Zo is er het idee, en dat idee steun ik ter harte, dat er nieuw leven in het centrum geblazen moet worden. Onder leiding van een nieuw centrummanager en verschillende geïnteresseerden waaronder centrumondernemers en ontwikkelaars zijn er (nu) al gesprekken en informatieavonden geweest om dit idee uit te gaan werken. Zo dicht mogelijk bij het hol van de leeuw zitten is positief naar mijns inziens en zo vroeg mogelijk mensen betrekken is belangrijk in deze. De kanttekening, burgerparticipatie verloopt niet altijd perfect. Waar je voorstanders hebt zijn ook tegenstanders. Een transparante informatievoorziening doet wonderen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja en nee. Ik vind het persoonlijk belangrijker dat een burgemeester toegankelijk is voor iedere partij in de raad maar al helemaal voor de inwoners van de gemeente. Dat deze burgemeester boven de partijen zweeft als onafhankelijk voorzitter met een strak afgebakend takenpakket en beperkt aantal portefeuilles. Ik zou in de toekomt best graag burgemeester willen worden.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de samenwerking met de griffie als zeer prettig. Ik merk dat de griffie er echt voor me zijn. De gemeenteraad heeft vorige periode ook al budget beschikbaar gesteld ten behoeve van ondersteuning door de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze raad zijn de afgelopen verkiezingen veel vrouwen en jongeren verkozen door middel van voorkeursstemmen. Mijn partijleider, Harry Staring, had de verkiezingen daarvoor al de stoute schoenen aangetrokken en jongeren in de raad gekregen, niet zonder slag en stoot. De afgelopen verkiezingen heeft onze partij een buddy systeem gevolgd, dat door een landelijk wetenschappelijk bureau is opgepakt. Onder het motto ‘verjonging en vernieuwing’. Oud-jong, meer ervaren- groentje, man-vrouw, werkend-student enzovoorts. Dat ik zeker geslaagd. Ik ben de jongste in de raad en mijn partijgenoot Harry Staring is de oudste, een leuke en bijzondere dynamiek.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik hoop dat een aantal langslepende dossiers in mijn raadsperiode opgelost zullen worden. Verder heb ik persoonlijke speerpunten op het gebied van duurzaamheid, wil ik Zevenaar op de kaart zetten in het programma vitaal landelijk gebied Gelderland, heb ik ideeën over het openbaar groen, wil ik stichting klimaatgesprekken introduceren, zou ik graag een Liemers landbouw congres faciliteren en hoop ik dat het lukt om een zomers jongerenfestival te organiseren in het centrum.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Reageer nou eens op ingekomen brieven van bewoners en neem hun verhaal serieus. Nodig bewoners uit om te spreken in je fractie, kleine moeite want je bent er zelf toch al. Niks doen is geen optie, weet wat er speelt. Blijf dicht bij jezelf.

Vorige/volgende