Cankut Ercan
Veel raden vinden het lastig om in zichzelf te investeren

Cankut Ercan, Zwolle

Cankut Ercan

Gemeente Zwolle

Naam: Cankut Ercan
Raadslid in de gemeente: Zwolle
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: Volt
Hoofdberoep: Docent en ondernemer
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik zeg altijd gekscherend dat ik al ‘Volter was’, voordat ‘Volt er was’, omdat ik voor mijn studie al het belang en de waarde van Europa inzag. Zoals vele anderen was ik echter vervreemd geraakt van de politiek vanwege het groeiende populisme, de manier van politiek bedrijven en vooral het gebrek aan visie. Ik denk namelijk dat wij hedendaagse problemen alleen kunnen oplossen als wij internationaal samenwerken. Ik wil een betere toekomst voor onze jongeren, ouderen, ondernemers, verenigingen, kortom voor Zwolle. Dat wil ik bereiken door een nieuwe benadering van politiek: met inhoud en nuance werken aan integrale langetermijnoplossingen.

2. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

1. Vertrouwen en samenwerking tussen de inwoners, ondernemers en de politiek. De politiek moet overigens hard gaan werken om dat vertrouwen - terug - te winnen.

2. Een duurzame én gezamenlijke visie vanuit de gemeenteraad.

3. Een pragmatische raad dat zich richt op integrale langetermijnoplossingen.

3. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik sta graag in contact met mensen, leer veel van de mensen om mij heen en vorm graag een integraal beeld van vraagstukken. Ik ben pragmatisch ingesteld en gedij bij een goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers en andere partijen. Daarnaast ben ik een ondernemer en een doener die doorpakt op belangrijke punten. Lokale politiek is voor mij daarmee ondernemen pur sang: mouwen opstropen en ervoor gaan.
 

4. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De beste ideeën en daarmee de beste oplossingen ontstaan in open dialoog, dus ja ieder raadslid moet kunnen zeggen wat hij/zij wil. Mits dit met respect gaat! Echter zijn mensen ook juist vervreemd geraakt van de politiek, omdat politici zó graag en zó vaak alleen maar zeggen wat zij willen. Waar blijft dan het geluid van de kiezer? Is de kiezer niet veel meer gebaat met een vertegenwoordiger die juist namens de kiezer een gesprek voert, op zoek naar de oplossing die de kiezer nodig heeft, in plaats van een vertegenwoordiger die alleen maar zegt wat hij of zij wil?

5. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Onlangs hebben we met onze gemeenteraad een raadsretraite gehad waar we hebben gesproken over het samenspel met het college. Daarbij heeft onze raad de wens uitgesproken om vooral de juiste informatie te willen ontvangen, op basis waarvan de raad goede keuzes kan maken. Dit, in tegenstelling tot alleen maar meer informatie. Wij willen met de Zwolse gemeenteraad sturen op informatiewaarde van stukken en op stukken waarin de keuzeruimte van de gemeenteraad zichtbaar en duidelijk wordt, zoals voorstellen vanuit het college waarin verschillende opties en scenario’s zijn opgenomen.

6. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ik ben zelf één van de Zwolse ‘raadsrapporteurs regionale samenwerking’, een werkgroep van raadsleden die zich richt op het vergroten van het inzicht in regionale samenwerking, het contact met gemeenschappelijke regelingen en de democratische legitimering. Daarin voeren wij bijvoorbeeld periodiek gesprekken met de grote GR-en, zijn wij aangehaakt bij de RES en zeer actief betrokken bij de regionale klankbordgroep van raads- en statenleden Regio Zwolle.

'Als gemeenteraad zijn we constant opzoek naar mogelijkheden om iedereen betrokken te houden.'

7. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In Zwolle zijn de gemeente en verschillende bewonersinitiatieven in een ‘Community of Practice’ gaan samenwerken met betrekking tot de warmtetransitie. De energietransitie is één van die zeer belangrijke onderwerp waarin we met zijn allen móeten samenwerken om tot een duurzame oplossing te komen. Bij dit onderwerp zijn niet alleen meerdere partijen betrokken met verschillende belangen, ook zijn er verschillende technologische oplossingen voor dit vraagstuk. De verschillende partijen zijn daarom juist gaan samenwerken om van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en daarmee tot gezamenlijke oplossingen te komen.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij zijn sinds maart, samen met de Partij voor de Dieren, nieuw in de gemeenteraad. De Zwolse griffie is eigenlijk al sinds de voorbereiding van de verkiezingen erg belangrijk voor ons. In ons geval is die ondersteuning nog waardevoller, omdat wij met Volt in Nederland voor het eerst op lokaal niveau actief zijn. Hoewel onze Zwolse griffie relatief klein is in relatie tot de grootte van de gemeente(raad), is de griffie vorig jaar wel uitgebreid met een medewerker die zich vooral richt op participatie en communicatie. Veel raden vinden het ook lastig om in zichzelf te investeren als het gaat om verruiming van budgetten voor eigen initiatieven, voor professionalisering en voor de griffie.

9. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Vorig jaar, in aanloop naar verkiezingen en samenstellen van de lijsten, is in opdracht van de raad de cursus ‘Politiek Actief’ georganiseerd door de griffie. Daarbij vormden deze groepen Zwollenaren de doelgroep. Daarnaast zetten we als raad en gemeente Zwolle in op toegankelijke communicatie voor alle Zwollenaren, o.a. met het zogenaamde Versimpelteam. Ik vind diversiteit en inclusiviteit erg belangrijk. Ik ben dan ook erg trots op Zwolle. Wij hebben namelijk meer vrouwen dan mannen in de gemeenteraad. Aan de vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond moet wel nog hard gewerkt worden. Daar voel ik een zekere verantwoordelijkheid voor. Als gemeenteraad zijn wij constant op zoek naar mogelijkheden om iedereen betrokken te houden en te krijgen bij de (lokale) politiek. Zo hebben wij in een van onze eerste debatten betoogd dat we ook in onze wijken moeten vergaderen om de drempel voor onze inwoners te verlagen.

10. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik vind het essentieel om de rol en de waarde van de Europese Unie, die ook in onze gemeente op verschillende manieren ontzettend belangrijk is, over te brengen zodat onze inwoners en ondernemers steeds vaker en beter de weg zullen vinden naar Brussel en kunnen profiteren van de (financiële) voordelen die de EU onze regio te bieden heeft. Ook zijn het de jongeren die onze aandacht verdienen. Niet alleen omdat de huidige generatie veel voor de kiezen heeft gekregen, maar met name omdat zij onderdeel zijn van alle oplossingen. We moeten hen het vertrouwen geven, onze ervaringen combineren met hun visie en daarmee samen de toekomst vormgeven.

11. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Als raad hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid, los van ons eigen belang als partij of individu. We staan voor grote opgaven die we alleen kunnen oplossen als we (internationaal) samenwerken. Ik herhaal hier wat ik vaak tijdens debatten inbreng: onze inwoners verdienen een samenwerkende raad met een gezamenlijke visie op de toekomst. Wij zijn ze daarbij integrale oplossingen en een betere toekomst verschuldigd!

Vorige/volgende