Catharina van Hien
Mijn doel was niet zozeer om raadslid te worden, mijn doel was om een bijdrage te leveren aan veranderingen in de politiek.

Catharina van Hien, Hoogeveen

Catharina van Hien

Gemeente Hoogeveen

Raadslid sinds: 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Coach
Twitter 

Facebook 
Instagram 
LinkedIn 

1. Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben actief geworden in de politiek omdat ik me niet kon vinden in de maatschappelijke ontwikkelingen. Van mij mocht het allemaal wel socialer, rechtvaardiger en transparanter. Aan de zijlijn lopen roepen is te makkelijk, dus heb ik me aangemeld bij de partij die mij het meeste lag.
Mijn doel was niet zozeer om raadslid te worden, mijn doel was om een bijdrage te leveren aan veranderingen in de politiek. Voor de lokale politiek is dan raadslid worden één van de middelen om dit te bewerkstelligen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Nee, dat heb ik in de afgelopen jaren niet altijd op die manier ervaren. Sommige mensen zijn van mening dat zij boven de raad staan.

3. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Extern: Dat de rol en positie van de raad op een duidelijke manier wordt toegelicht, zodat dit ook de juiste waarde krijgt toegekend. Intern moeten we als raad de juiste tools en middelen krijgen onszelf krachtig neer te zetten.

4. Wat heeft uw raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Waar mogelijk proberen we in overleg te gaan over relevante zaken (bijvoorbeeld bij de gemeenschappelijke regelingen). Daarnaast verwachten wij van het college dat wij de juiste informatie krijgen en op de juiste momenten worden betrokken om onze invloed uit te oefenen en input mee te geven. Dus betrokkenheid en juiste en tijdige informatie.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

De Smederijen is een goed voorbeeld van hoe inwoners betrokken worden bij hun omgeving. Professionals werken hierbij samen met inwoners bij start, voortgang en eventueel afloop van een project.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Het budget dat in onze gemeente hiervoor besteedbaar is, is voldoende.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

De taak en rol van de burgemeester is over het algemeen vrij helder en duidelijk. Zou een burgemeester gekozen worden door de inwoners dan verandert het niets aan deze taak of rol, dus in dat opzicht blijft het gelijk.
Wat wel zou kunnen veranderen is dat de inwoners een andere kijk kunnen hebben op wie de juiste en meest geschikte persoon voor deze rol is. Raadsleden hebben deze persoon dan niet zelf geselecteerd noch gekozen, en zouden pas bij aantreden van deze persoon het contact en samenwerking met deze persoon moeten starten. Je mist het ‘voortraject’, dit kan meer tijd en gewenning vergen.

"Dat dit goed is gegaan en ik in staat was de rol van onze fractie weer in het positieve te trekken, daar ben ik trots op"

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De griffie in onze gemeente is een geweldige ondersteuning. Verbetering zou kunnen zitten in de manier waarop wij als raad een beroep doen op de griffie, dat zou ook veel meer kunnen zitten in de juiste positionering van de raad ten opzichte van bijvoorbeeld het college.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Daar hebben we nog niet over gehad, het zou kunnen dat dit nog wel gebeurt. Wat ik mee zou willen geven is met name duidelijkheid over de rol van de gemeenteraad: “wat houdt de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol in de praktijk in?” En: “wat te doen als je ergens vast of tegenaan loopt en je niet weet waartoe te wenden?”

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Met name de ontwikkelingen in de verhoudingen binnen de partij.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Mocht dat aan de orde zijn, dan zeg ik geen nee.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

In onze gemeente waren bijzondere omstandigheden, met name door een bestuurlijke en financiële crisis die leidden tot het vallen van het plaatselijke college. De aanloop daar naartoe was al anders dan een ‘normale’ raadsperiode. Mijn rol in het geheel was overbruggend en verbindend en met iedereen kan ik goed samenwerken.
Daarnaast heb ik de rol van raadslid en fractievoorzitter voor het eerst uitgevoerd, zonder enige ondersteuning of overdracht van voorgangers. Dat dit goed is gegaan en ik in staat was de rol van onze fractie weer in het positieve te trekken, daar ben ik trots op.

Prestatie zit hem dus met name in het herstellen van een positieve samenwerking binnen raad en met college, een verbindende rol en eigen doorzettingsvermogen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Heb je interesse, ga dan eens in gesprek met de partij van je keuze om na te gaan of het goed aanvoelt. Kijk mee en luister. Bepaal voor jezelf welk beeld je hebt van het raadswerk, of dit overeenstemt met de realiteit en welk doel jij voor ogen hebt.
En, stap je erin? Geniet er dan van!

Vorige/volgende