U bent hier

Charles ten Hengel

Charles ten Hengel

Terneuzen
Lul als Brugman, overdrijven mag, kleuring in positieve of negatieve zin prima, maar blijf altijd eerlijk.

Raadslid sinds: 2010
Partij: D66
Hoofdberoep: VUT
Twitter: @charlesd66

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat beleef ik zo.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Wij hebben vooral invloed. De kijk op de gemeentelijke financiën is drastisch veranderd. Hiernaast ook het bijschaven op allerlei beleidsterreinen door voortdurend te blijven hameren op tekortkomingen in dat beleid. Een voorbeeld hiervan is de clustering van voorzieningen in krimpgebieden.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

15 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja, die is voldoende. In kleinere gemeenten is die vergoeding veel lager en dan wordt het wel heel erg “liefdewerk”.

Lul als Brugman, overdrijven mag, kleuring in positieve of negatieve zin prima, maar blijf altijd eerlijk.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. Het hoort een afspiegeling te zijn van de bevolking en dus vogels van diverse pluimage en opleidingsniveaus.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

In mijn ogen niet. Controle en kaderstelling blijven hetzelfde.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Geen idee.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Verplichte consultering van de bevolking bij belangrijke beslissingen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Mijns inziens zijn deze gelijk aan elkaar.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Mee eens.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ontevreden. Een gemeenschappelijke regeling is een onding. Democratische invloed hierop is moeilijk.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Nee.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lul als Brugman, overdrijven mag, kleuring in positieve of negatieve zin prima, maar blijf altijd eerlijk.