Clemens Meerts
Kijk en luister goed, zodat je weet hoe het spel gespeeld wordt en wat de toon van de muziek is.

Clemens Meerts, Maasgouw

Clemens Meerts

Gemeente Maasgouw

Naam: Clemens Meerts
Raadslid in de gemeente: Maasgouw
Raadslid sinds: 2010
Partij: Lokaal Voor Maasgouw (LVM)
Hoofdberoep: Jurist

Facebook
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Uit betrokkenheid met de directe omgeving en interesse in het lokaal bestuur.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Dat voel ik ook zo, hoewel bijvoorbeeld de delegaties aan het college van B en W nogal willekeurig zijn bepaald. Soms regelt de raad zelf tot in detail, zoals bij de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Een volledige overdracht zie je bij de subsidies, waarbij het maken van de regels volledig is overgedragen aan het college. Daarnaast komen raadsvoorstellen nog altijd van het college af, zodat deze ook in het inmiddels volwassen dualisme door het college zijn gekleurd. Dit is geen verwijt aan het college; het is immers de raad zelf die dit laat gebeuren.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad kan kritischer zijn over de eigen rol bij raadsvoorstellen. In plaats van een marginale toetsing of het college een goed voorstel doet, zou de raad een eigen keuze kunnen maken en vervolgens bezien of deze in lijn is met het raadsvoorstel.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In het begin best een kritische lastpak. Tegenwoordig meer een verbinder. Bijvoorbeeld door kleine aanpassingen voor te stellen waardoor raadsleden er onderling of met het college alsnog uit kunnen komen, als dat niet dreigt te lukken. Of door aan te geven hoe het standpunt van de een uitgelegd kan worden zodat de ander toch wordt bereikt. Hier heb ik plezier aan en het blijkt goed te werken. Uiteraard wordt deze rol binnen de gemeenteraad ook meer gewaardeerd.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

In beginsel wel, maar je kunt niet álles zeggen. Formeel houd je dat echter niet tegen. Bovendien is het niet wijs om op tenen te gaan staan. Daarmee bereik je waarschijnlijk minder.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door goed te filteren en niet alles te willen lezen. Lees hetgeen je nodig hebt om te begrijpen.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen?

De raad heeft een werkgroep ingesteld om hier in het bijzonder aandacht aan te schenken. Ik heb niet het gevoel dat onze raad een gebrek aan grip zou hebben. Ook heeft zich dat nog niet geuit en de samenwerking met de verbonden partijen is goed.

Wel beseffen we als raad dat de stem van één gemeente daarin nauwelijks betekenis heeft. Als het erop aankomt moeten we het dus hebben van de redelijkheid van de gemeenten in onze nabijheid op het terrein waar het dan over gaat.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het fysieke domein is hiervoor aangewezen. Burgers doen enthousiast mee aan projecten waarin de straat wordt opgefleurd.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja: hij is de verbinder tussen raad, college en burger.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

We hebben een prima griffie. De formatie is wel erg klein en daarmee kwetsbaar. Enige uitbreiding moet dan ook nog worden besproken.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Als onderdeel van de Global Goals hebben we het uitgangspunt en spreken uit: “Iedereen moet mee kunnen doen. We luisteren naar onze inwoners en zetten in op gelijke kansen.” Dit beleid is in nadere uitwerking.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De goede uitvoering van het coalitieakkoord, dat de LVM volledig steunt, bewaken. Alles valt en staat eigenlijk met Communicatie, met een hoofdletter C.

Dat zie ik graag nog verbeteren, met name met de burger. Er is dus werk aan de winkel. Een goed begin is al gemaakt en met dit college vertrouw ik erop dat dat goed gaat komen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Loop niet te hard van stapel. Dat leidt tot irritatie en daarmee maak je het voor je zelf lastig. Kijk en luister goed, zodat je weet hoe het spel gespeeld wordt en wat de toon van de muziek is.

Vorige/volgende