U bent hier

Corine Verweij

Corine Verweij

Werkendam
Laat de hartkloppingen en het klamme zweet maar gewoon gebeuren.

Raadslid sinds: 2006
Partij: Progressief Altena (samenwerkingsverband van PvdA, GL en D66)
Hoofdberoep: geen (‘neven’beroep: verslaggever en fotograaf)
Twitter: -
Facebook: www.facebook.com/corine.verweij.3
Blog: www.corineverweij.blogspot.com

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Als raadslid kan ik zaken aankaarten en voorstellen van het college “ombuigen”. Of ik daadwerkelijk iets voor elkaar krijg hangt af van een meerderheid in de raad en die is voor een lid van een oppositiepartij moeilijker te vinden, dan voor een lid van een coalitiepartij. Daarom neig ik naar een uitspraak dat de gemeenteraad feitelijk wel het hoogste orgaan is, maar dat de coalitiepartijen dat in de praktijk vaak blijken te zijn.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik bijt me vast in alles op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Wanneer ik zaken tegen kom die in mijn ogen niet rechtvaardig zijn, dan laat ik altijd goed van me horen. De realisatie van een jongerenvoorziening houd ik permanent op de agenda. Ik heb ervoor gezorgd dat de subsidie voor steunpunten voor senioren niet geschrapt wordt en ik heb de positie van hulpen in de huishouding verstevigd. Daarnaast heb ik me met Progressief Altena ook stevig verzet tegen een veel te grote bezuiniging op de zwembaden (en uiteindelijk gelijk gekregen) en zit ik middenin de discussie om een grote atletiekvereniging eindelijk van een eigen baan te voorzien.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat is heel wisselend. Er zijn weken van 5 uur en er zijn weken van 30 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

In mijn ogen is de vergoeding passend. Bij een hoge(re) vergoeding zou de prikkel tot raadswerk geld kunnen zijn, terwijl het in mijn ogen maatschappelijke betrokkenheid en idealen moeten zijn. De vergoeding moet echter ook wel hoog genoeg zijn om de grote tijdsbesteding te compenseren en de gemaakte kosten te vergoeden.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Op mijn fysieke zichtbaarheid is nog wel wat winst te behalen. Daarentegen maak ik door mijn blog wel erg zichtbaar wat ik doe en waar ik voor sta.

Laat de hartkloppingen en het klamme zweet maar gewoon gebeuren.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De raad moet op veel meer (deel)gebieden sturing geven. De ruimte die je hebt blijkt echter toch steeds weer beperkt vanwege de samenwerking met verschillende andere gemeenten. Daarnaast wordt de inhoud van veel onderwerpen bepaald door “de inwoners moeten het zelf doen”.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Hier kan ik geen zinnig woord over zeggen. Hier gaan mijn collega’s van Progressief Altena over.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat er op het budget voor opleiding al jaren geld overblijft.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Krachtig en relevant voor zichzelf of krachtig en relevant voor de inwoners? Gaat het over het laatste dan is – denk ik – van groot belang dat inwoners duidelijker krijgen waar de raad over gaat (en waar niet over) en welke manieren er zijn om de raad/raadsleden te benaderen. Daarnaast wordt een raad wellicht relevanter wanneer bij inwoners (digitaal) argumenten opgehaald worden voor en tegen bepaalde besluiten. Argumenten die vervolgens door de raad gewogen worden om te leiden tot een besluit.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Niet mee eens. Ideeën en emoties moeten absoluut (zwaar) meegewogen worden, maar tegenover het idee/emotie van de één staat vaak ook een idee/emotie van een ander. Als raadslid moet je ervoor waken je (alleen) te laten leiden door de inwoners die het hardste roepen. Inhoudelijk afweging (op basis van kennis?) blijft van het grootste belang. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de inhoudelijke kennis van een raadslid even groot moet zijn als die van een collegelid of een ambtenaar.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Pppffff, wat een vraag. Ik geloof in ieder geval niet dat inwoners raadsleden als zodanig zien, maar misschien heeft dat ook te maken met dat een ieder die denkt gelijk te hebben, dat ook wil krijgen. Willen we als raadsleden überhaupt in aanmerking komen voor deze titel dan moet er nog wel iets gebeuren aan het tempo van besluitvorming. De stroperigheid nu leidt alleen maar tot weerstand.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, daar ben ik niet tevreden over, maar ik zie ook niet hoe het anders kan. De ene raad is met handen en voeten geboden aan de andere raden in het samenwerkingsverband, waardoor het heel lastig wordt iets voor elkaar te krijgen. Ik moet er maar op vertrouwen dat collegeleden die vertegenwoordigd zijn in de verschillende samenwerkingsverbanden dat naar eer en geweten doen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Daar ben ik nog niet uit. Werkendam is op weg naar een fusie met Woudrichem en Aalburg. De verkiezingen hier vinden dientengevolge pas plaats in november 2018. Dat duurt nog lang.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je op voorhand begrijpt hoe het politieke systeem werkt. Probeer een portefeuille te krijgen met onderwerpen die je aan het hart liggen. Vraag input van kenners en belanghebbenden per onderwerp waarop jij woordvoerder bent. Vraag een ervaren raadslid om een jaar lang met je mee te kijken en mee te denken. En verder: laat de hartkloppingen en het klamme zweet maar gewoon gebeuren. Er zijn er meer die er last van hebben. Het gaat echt een keer over en je komt er sterker uit.