U bent hier

Corrie Jansen van den Brink

Corrie Jansen van den Brink

Nunspeet
Een begripvol luisterend oor doet veel voor een mens op allerlei gebied.

Raadslid sinds: mei 2014
Partij: Gemeentebelang Nunspeet
Hoofdberoep: raadslid
Twitter: @blackfazerwoman

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik ervaar het persoonlijk niet als een status of zo wel als een verantwoordelijkheid naar onze inwoners toe. Een raadslid is ten slotte een gekozen volksvertegenwoordiger en daar hoort die verantwoordelijkheid bij. Ik heb voor een plaatselijke partij gekozen omdat ik hier dicht bij de inwoner sta en ook hier mijn verantwoording af kan leggen hoe wij als raad, als fractielid of als persoon handel.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Ik heb mij vanuit onze partij Gemeentebelang sterk ingezet op het onderwerp wonen in de breedste zin van het woord. Kritisch op de woonvisie maar ook op pad om te horen hoe het wonen in onze gemeente Nunspeet beleefd wordt, waar de inwoners tegenaan lopen als zij hier graag een huis willen. Hoe zit het met de sociale huurwoningen en wachttijden. Maar ook probeer ik ideeën aan te dragen waar onze wethouder misschien iets mee kan om bepaalde problemen op te helpen lossen. Dit zal een belangrijk aandachtspunt blijven waar ik deze gehele periode attent op blijf maar dat geldt ook de andere zaken die in mijn portefeuille zitten.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Veel. Buiten de fractievergaderingen, commissievergaderingen en de raad om ga ik veel op bezoek en haal ik overal kennis vandaan bij kennissessies, symposiums etc. Dit helpt mij een beter raadslid te worden. Het varieert tussen de 10 en 30 uur.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik trek mij dit persoonlijk niet aan maar ik begrijp wel waar deze opmerking vandaan komt. Het is voor iemand met een volledige baan niet altijd mogelijk om de keuzes te kunnen maken om overal heen te gaan en bij te kunnen zijn. Er komt steeds meer op de raad af waar je kennis van moet hebben. Zelf zit ik in een wat grotere fractie met veel ervaring en dan speelt dat niet zo maar ik kan me voorstellen dat de kennis en beeldvorming voor een kleine fractie bijna niet mogelijk is. Zelf heb ik alle tijd en vrijheid om mij hier volledig op te richten.

Een begripvol luisterend oor doet veel voor een mens op allerlei gebied.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Gelukkig is dit iets wat in onze gemeente bij mijn weten nog niet voorgekomen is. Eigenlijk heb ik geen idee wat ik dan zou doen. Dat hangt mede af van het feit of ik mij echt bedreigd voel of dat het provoceren is. Ik hoop dat er ook dan een mogelijkheid gevonden kan worden om met elkaar in gesprek te gaan. Wel zal ik in zo'n geval vaker over mijn schouder kijken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Het lijkt mij heel goed om voor deze groep raadsleden klaar te staan. Een begripvol luisterend oor doet veel voor een mens op allerlei gebied.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Dit is mijn eerste periode als raadslid. De voorbereiding op de nieuwe (zorg)taken heb ik vanuit de steunfractie grotendeels meegekregen. Het waren grote veranderingen die op de gemeentes afkwamen. Gelukkig zijn die taken in onze gemeente of regionaal goed geregeld. Niet iedereen zal tevreden zijn maar er worden grote en kleine stappen gemaakt. We komen steeds verder in het goed begeleiden van inwoners met een zorgvraag of een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan mee in de maatschappelijke veranderingen.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Dat moet gaan lukken! Zelf ben ik anderhalf jaar geleden al begonnen om op pad te gaan om informatie te halen. In dit geval is een goede beeldvorming ook weer erg belangrijk. Gevoelsmatig leeft dit in mijn raad nog niet zo denk ik. Gelukkig is er op mijn verzoek vorig jaar al een informatie bijeenkomst geweest om aan de komende veranderingen te ruiken. Er zal nu een werkgroep gestart worden met leden uit de verschillende raadsfracties om zich hier wat meer gespecialiseerd mee bezig te gaan houden. De afgelopen raad op zaterdag die grotendeels over de omgevingswet ging heeft mij hier vooreerst voldoende handvatten voor gegeven die ik daar goed kan gaan toepassen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik kijk nu vooral vooruit ;-)

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lees alles wat los en vast zit, pluis het internet na, denk zelf, gebruik de social media om informatie te zoeken om zo een goede en brede beeldvorming te krijgen. Zoek bewust ook naar de "omdenk" verhalen en voorbeelden. Volg niet altijd het geëffende pad wat de landelijke partij voorschrijft. Kijk als gemeenteraadslid naar je eigen omgeving en gemeente, wat is goed voor die inwoners.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik ken het budget zo niet uit mijn hoofd. Er wordt niet altijd vanuit de gemeente actief aan gewerkt om het niveau van raadsleden te verhogen en dat hoor ik ook om mij heen.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Als ik kijk naar mijn uren die ik er in steek zeg ik nee. Daartegenover zie ik ook spookraadsleden en dan denk ik; ' ja, dat is makkelijk verdiend zeg". Het lijkt mij goed dat er meer regelingen komen waar je als raadslid gebruik van kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn: één dag minder werken of flexibeler gaan werken. Dit geldt voor kleinere gemeenten meer dan voor grotere gemeenten.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom? 

Voor mij begint het met de volksvertegenwoordiging maar daarna komen meteen de andere twee. Je krijgt vanuit de achterban bepaalde problematiek mee en daar kun je de kaders voor stellen en op controleren. Soms begint het met kaders stellen maar dat is dan vaak als een regelgeving van hogerhand af op gelegd wordt. Dan is het contact met de achterban ook heel belangrijk om te controleren en te toetsen of het beleid het gewenste effect heeft. 

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Korte lijnen houden en goed communiceren met een duidelijke terugkoppeling. Samenwerking om financiële redenen zijn prima maar in onze gemeente willen wij graag onze autonomie behouden. Inwoners van een dorp 20 kilometer verderop hebben niets met mij en wat belangrijker is; weet die inwoner mij dan ook te vinden? Het moet geen papieren tijger op afstand worden en dat zien we bij veel overkoepelende samenwerkingsverbanden steeds meer.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Voor raadsleden is het belangrijk om zichtbaar te zijn en in nauw contact met de inwoners te staan. Onze partij heeft ook een jongerenafdeling die er aan bijdraagt dat het raadswerk voor jongeren ook zichtbaarder wordt. Het is moeilijk om inwoners bij de lokale politiek betrokken te krijgen. Zelf als raad zou er in mijn ogen wel meer gebruik van het BOB model gemaakt kunnen worden eventueel in combinatie met inwoners. Samen je beeld vormen, wat is goed voor al onze inwoners en niet alleen je eigen achterban. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

In contact staan of komen met de politieke partijen is altijd belangrijk. Aandragen wat de ervaringen van inwoners is. Daar ligt nog een grote uitdaging met het oog op de terugtrekkende overheid en de participerende maatschappij. Daar verandert niet aan dat je als raadslid er actief op uit moet blijven gaan om zelf ook een netwerk op te bouwen met je inwoners. Dit zal er hopelijk ook voor zorgen dat inwoners gemotiveerder de weg naar het stemhokje weten te vinden.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’.

Tegen. Je kunt beter in gesprek blijven op basis van goede argumenten en feiten. Vechten zit meer in de richting van gevoelens al spelen die altijd mee, ook bij mij.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Voor. Integer zijn en respectvol met elkaar omgaan is in de raad maar ook in de maatschappij belangrijk. Als raadslid heb je een voorbeeld functie en dat moet je dan ook uitstralen.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als ik merk dat bepaalde inbreng die belangrijk is voor onze inwoners meegenomen wordt in de besluitvoering waardoor er een beter besluit op tafel komt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als het aan mij ligt ga ik nog wel een periode door. Het is goed om de opgedane kennis te borgen. Toch bepaal ik dit niet alleen. Hier heeft de kiezer ten slotte het laatste woord over.