Cynthia van Putten
Ik luister graag, vraag door en zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Cynthia van Putten, Westerkwartier

Cynthia van Putten

Gemeente Westerkwartier

Raadslid sinds: 2014
Partij: Partij voor Veiligheid en Zorg (VZ Westerkwartier)
Hoofdberoep: Ik run samen met mijn man een agrarisch bedrijf
Facebook: Cynthia van Putten
LinkedIn: Cynthia van Putten

1.  Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat ik gevraagd werd.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja en tegelijkertijd nee. Het hoogste orgaan binnen de gemeente inderdaad. Maar daar “boven” zitten provincie en landelijk nog. Dit zorgt soms wel voor vervelende situaties voor inwoners omdat bijvoorbeeld de wet zegt dat iets niet kan, maar de inwoner heeft dit wel nodig. Maatwerk wordt dan soms heel ingewikkeld gemaakt. Dat vind ik heel naar en doet me altijd ook weer beseffen dat we nog heel veel niet te zeggen hebben, en dus niet het hoogste orgaan zijn.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In lijn met het vorige zou ik zeggen dat de gemeenteraad meer vertrouwen moet krijgen van de eerdere genoemde hogere organen. Het is als je puber in huis die moet leren dat er grenzen zijn. Maar puberlief moet wel de ruimte krijgen om te experimenteren met het eigen leven en de invulling daarvan.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een verbinder. Ik luister graag, vraag door en zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wie heb ik binnen mijn netwerk -of wie nog niet- die iets zou kunnen betekenen voor het antwoord op de vraag die mij gesteld is?

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het hier in basis mee eens, maar de praktische uitvoering maakt dat ik toch “oneens” zeg. Wanneer je met een grote raad bent, is het wat mij betreft onzinnig dat iedereen het woord krijgt over iets waar je in je fractie al met elkaar over gedebatteerd hebt. De woordvoerder van het onderwerp krijgt wat mij betreft het mandaat van zijn of haar fractie om de juiste mening te verkondigen.

Als ik de vraag ook nog anders interpreteer, namelijk dat je alles mag zeggen wat je wilt, en daarmee mensen beledigd, onheus bejegend of wat dan ook, dan vind ik ook dat je niet alles hoeft te zeggen.

Overigens op de inhoud moet alles gezegd kunnen worden. Maar daar zou ik wel bij adviseren: kies datgene uit wat past bij je partij en kies voor kort en bondig. Is voor iedereen leuker, denk ik.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Met een goede portefeuille verdeling kom je een heel eind. En ik durf selectief te zijn.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We hebben jaarlijks updates over hoe het gaat. We worden uitgenodigd bij verbonden partijen en regionale samenwerkingsverbanden. Ik denk dat we het best aardig doen in onze gemeente en ook een voldoende beeld hebben hoe het gaat. Al heb ik laatste de workshop “grip op de regio” gevolgd bij de raadsacademie in Assen en daar toch ook nog wel goede tips gekregen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Verschillende voorbeelden van verschillende levels: Een jonge meid in een dorp die graag de buurtspeeltuin wil verbeteren, is in gesprek gegaan met mij als raadslid. Ik heb haar geholpen bij de juiste partijen aan te kloppen en ze is uiteindelijk met de leefbaarheidscoach van haar dorp aan de slag gegaan. Resultaat is een aantal nieuwe toestellen in de gemeente en zij mocht de officiële opening doen.

Maar ook de bezoeken van gast van de raad. We nodigen inwoners uit om mee te komen kijken in het gemeentehuis en te leren hoe het werkt in de politiek.

Verder ben ik heel trots op onze “Vooruitkijkspiegel”. Een concept waarbij wij als raad een avond bieden gericht op een mogelijk  toekomstig maatschappelijk probleem. Uitgelicht door twee verschillende (gerenommeerde) sprekers en begeleidt door een onafhankelijk voorzitter. Onze eerstvolgende Vooruitkijkspiegel is 1 februari 2024 met de titel “Vol en Wijds Westerkwartier” en is online via onze gemeentelijke pagina (www.westerkwartier.nl) te volgen voor alle geïnteresseerden. Ik vind dit een heel mooie manier van een doorkijkje bieden naar de toekomst.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Dat vind ik prima. Wie moet het anders doen? Wel vind ik het belangrijk dat een burgemeester open staat voor feedback vanuit de raad (eventueel via de griffier) en dat de burgemeester zijn of haar eigen mening voor zichzelf houdt tijdens het voorzitterschap. Je bent ten slotte neutraal.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij hebben een fantastische griffie. Staan voor ons allemaal klaar met raad en daad. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in onze griffie en ik denk dat ik voor mijn hele raad spreek als ik zeg dat iedereen dat heeft. Er wordt zeker wel extra budget uitgetrokken voor de griffie, want afgelopen week is er nog een vacature uitgezet voor een Junior raadsadviseur bij de griffie. Ik hoop op veel reacties.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We hebben een raadwerkgroep “Dichterbij” waarmee we als raad proberen de afstand tussen raad en inwoners zo klein mogelijk te maken. Dit zouden goede suggesties voor die werkgroep zijn.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode? 

In gesprek blijven met inwoners en ze helpen waar ik kan.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Stel vragen. Aan wie dan ook. Aan de griffie, aan je collega's, aan inwoners, aan je kinderen, aan je buren, aan ambtenaren, aan de bode, aan de kapper, aan de winkelmedewerker, aan de garagehouder, enz. enz. Gewoon, aan iedereen.

 

Vorige/volgende