Danny Dubbeldam
Naast het vertegenwoordigen, beschermen wij ook de democratie. Dat doen we door respectvol met elkaar om te gaan, tijdens het debat, maar ook daarbuiten.

Danny Dubbeldam, Katwijk

Danny Dubbeldam

Gemeente Katwijk

Naam: Danny Dubbeldam
Raadslid in de gemeente: Katwijk
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: DURF
Hoofdberoep: Student Sociaal Werk Hogeschool Leiden
Twitter@dandubbeldam
FacebookDanny Dubbeldam
LinkedInDanny Dubbeldam

Waarom bent u raadslid geworden?

De politiek interesseerde mij al enkele jaren voordat ik samen met een vriend de politieke partij DURF oprichtte. Wij zijn DURF begonnen, omdat wij vinden dat er te veel mensen zich nog niet vertegenwoordigd voelen binnen de lokale Katwijkse politiek. In 2014 besloot slechts 53,8 procent van de Katwijkse inwoners naar de stembus te gaan. Mensen voelen zich niet gehoord en dat terwijl de lokale politiek het dichtst bij de samenleving zou moeten staan. Juist jongeren snakken binnen de politiek naar vernieuwing, maar zien bij gevestigde partijen dat ze vaak worden tegengehouden. Met DURF willen we dat openbreken. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor inwoners die vinden dat de politiek nog te gesloten is.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Jazeker. Als raad controleren wij natuurlijk de plannen van het college en nemen wij het besluit of deze plannen ook worden uitgevoerd. Enkel merk ik dat het soms lastig is om vanuit de oppositie bij bepaalde voorstellen te kunnen bijsturen.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Binnen mijn fractie houd ik mij vooral bezig met het sociaal domein. Zelf ben ik al een tijdje bezig met het onderwerp ‘eenzaamheid onder jongeren’. 43% van de jongeren voelt zich minstens één keer in de week eenzaam, een maatschappelijk probleem dat zeer moeilijk te traceren is. De gemeente Katwijk is momenteel bezig met de uitwerking van een Maatschappelijke Agenda en daarin wil ik dat eenzaamheid onder jongeren een topprioriteit wordt.

Naast het vertegenwoordigen, beschermen wij ook de democratie. Dat doen we door respectvol met elkaar om te gaan, tijdens het debat, maar ook daarbuiten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn mening wel. Tijdens de eerste weken van mijn raadslidmaatschap was er een inwerkprogramma voor alle nieuwe raadsleden. Dit programma heeft mij zeker geholpen.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Tegen anderen zeg ik altijd dat de griffie mijn beste vriend is. Zonder de griffie is het werk als raadslid praktisch onmogelijk.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Persoonlijk ben ik zeer tevreden met onze griffie(r).

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad, maar ook het college, mag voor mij part wat meer het gesprek aangaan met de bewoners. En dan niet alleen tijdens bewonersbijeenkomsten, want daar zie je toch vaak dezelfde inwoners. Als DURF gaan wij soms de deuren langs om met inwoners te spreken over zaken die in hun buurt spelen. De inwoners komen ook vaak zelf met onderwerpen die in hun buurt spelen. Het mooie is dat wij iets voor hen kunnen betekenen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Omdat ik mij bezighoud met het sociaal domein heb ik veel met Holland Rijnland te maken. Prima organisatie, maar ik merk ook bij meerdere raadsleden dat we soms te weinig grip hebben op zulke samenwerkingsverbanden. Soms heb ik mijn twijfels of de gemeentelijke belangen wel genoeg worden behartigd.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Vorig jaar steunde een groot deel van de gemeenteraad van Katwijk een motie van D66 waarin werd gesteld dat het college jaarlijks op Coming Out Day de regenboogvlag op het gemeentehuis gaat hijsen. Na aanleiding van deze motie organiseerde de gemeente Katwijk naast het hijsen van de vlag, dit jaar ook een regenboogontbijt voor de Katwijkse LHBT+ community. Het regenboogontbijt werd goed bezocht. Ik ben erg tevreden over de hoge opkomst omdat uit cijfers momenteel nog 30% van de Katwijkse jongeren een negatieve houding heeft ten opzichte van homoseksualiteit.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners vind ik een belangrijk kenmerk van lokale democratie. Democratie vorm je niet enkel met elkaar, maar ook voor elkaar.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 33 raadsleden zijn er slechts 8 vrouw.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Oneens. Je zit er om het college te controleren, kritisch te kijken naar voorstellen en waar nodig is een verbetering door te voeren. Het debat daarbij is sturend en bij meningsverschillen hoop ik altijd een acceptabele middenweg te vinden.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad zijn alle opvattingen van de kiezers vertegenwoordigd. Democratischer kan je het niet krijgen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ik ben het hier volledig mee eens en ik wil het zelfs breder trekken: ‘Agressie, intimidatie en geweld tegen één raadslid is een aanval op de democratie!’ Binnen iedere gemeenteraad heb je verschillende kleuren, zo ook binnen de Katwijkse gemeenteraad. Naast het vertegenwoordigen, beschermen wij ook de democratie. Dat doen we door respectvol met elkaar om te gaan, tijdens het debat, maar ook daarbuiten.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben erg tevreden over de samenwerking tussen de (burger)raadsleden in de commissies sociaal domein. Zorg heeft geen politieke kleur en iedereen wil dat de zorg goed geregeld is. Ondanks dat we allen erg kritisch zijn, ben ik ontzettend trots dat we binnen deze commissie gezamenlijk veel bereikt hebben.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Als raadslid komt er veel op je af. Zorg dat het goed te combineren is met andere bezigheden. Maak goede afspraken met je familie, vrienden en werk. Zo heb ik met mijn SLB’er van mijn studie goede afspraken gemaakt betreft de combinatie studie/politiek. Maar het belangrijkste is dat je geniet van het werk als raadslid, want je krijgt er ook veel energie van.

Vorige/volgende