David Schalken-den Hartog
Wat mij betreft is het belangrijk om met elkaar te doen wat je niet op een goede manier zelf kunt doen.

David Schalken-den Hartog, Dordrecht

David Schalken-den Hartog

Gemeente Dordrecht

Naam: David Schalken-den Hartog
Raadslid in de gemeente: Dordrecht
Raadslid sinds: 2002
Partij: Beter Voor Dordt
Hoofdberoep: Ondernemer

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een geboren en getogen Dordtenaar, trots op mijn stad en vertegenwoordig met heel veel toewijding, passie en plezier de Dordtenaren in onze Gemeenteraad. Ik ben bijna 25 jaar getrouwd met mijn partner Gerard den Hartog en we voeden 5 kinderen op in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Als volksvertegenwoordiger ben ik graag en veel in de stad, op straat en bij organisaties en verenigingen onder de mensen die ik vertegenwoordig. Ik ben een sociaal liberaal en vind dat mensen wanneer mogelijk zelf kansen moeten pakken en wanneer het echt (even) niet gaat is er de ondersteuning die (tijdelijk) nodig is. Iedereen heeft immers recht op een menswaardig bestaan.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat beleef ik zeker zo. Met onze kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken hebben we de instrumenten om die rol te vervullen. We zijn als gemeenteraad de ogen en oren van de stad en ik sta dan ook dicht bij de mensen en voel ook de verantwoordelijkheid om mijn rol te pakken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Dit is mijn vijfde periode, veel meer dan andere periodes zie ik een rol voor mezelf als verbinder en coach voor nieuwe raadsleden. Onze stad heeft stevige ambities, ambities die ik van harte ondersteun, omdat ik zeker weet dat ze nodig zijn om onze stad verder te laten bloeien. Ik voel me er ook verantwoordelijkheid voor om aan iedereen uit te leggen waarom deze ambities goed en belangrijk zijn voor onze stad.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

In Dordrecht krijgen we een redelijke vergoeding, als ik kijk hoeveel tijd de meeste raadsleden in hun raadswerk steken is het daarmee ook een compensatie voor uren die je niet aan je “gewone” werk kunt besteden.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, en het is ook onterecht.

Wat mij betreft is het belangrijk om met elkaar te doen wat je niet op een goede manier zelf kunt doen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is zeker anders, we zijn voor veel meer zaken lokaal verantwoordelijk geworden. Het vraagt ook veel meer afstemming in de diverse regionale samenwerkingsverbanden. We worden als raadsleden ook veel vaker aangesproken op de uitvoering van het beleid op de domeinen die naar de lokale overheden zijn gekomen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Ik denk een enorme, maar ook leuke uitdaging. Het zal betekenen dat je je veel meer bewust moet gaan worden van de samenhang van wat er gebeurt bij ontwikkelingen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Dat denk ik wel, en ik weet zeker dat raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden altijd een mooi aanbod kunnen vinden in wat ze zoeken aan scholing. Het grootste obstakel is volgens mij de investering in tijd.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als raad nog zichtbaarder maken wat we doen, niet alleen vlak voor verkiezingen maar vier jaar lang.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Zover ik weet wel. Het is alleen niet altijd hard te maken

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Onmogelijk! Een avond per week fractieoverleg, wekelijks een commissieavond, een keer in de 6-8 weken een themabijeenkomst, iedere maand een regiobijeenkomst met de week ervoor vooroverleg. Daarnaast iedere week nog het nodige leeswerk thuis en reageren op mensen die me benaderen, werkbezoeken, aanwezig zijn bij openingen, evenementen enz. Het is allemaal vooral erg leuk om te doen maar ik krijg dit vaak niet eens in 20 uur gepropt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het is beiden van belang. Je hebt ook vaak de inhoudelijke kennis nodig om de emoties en ideeën uit de stad een plek te geven .

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Wat mij betreft is het belangrijk om met elkaar te doen wat je niet op een goede manier zelf kunt doen. Het kan soms efficiënter zijn en soms kun je zelfs met elkaar met minder middelen meer bereiken. Ik ben niet voor samenwerken om het samenwerken en je moet vooral ook partners zoeken om elkaar te versterken

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Ik gaf het aan het begin al aan. Samenwerken tussen alle fracties is van groot belang, want we zijn met elkaar het bestuur van de stad, zo worden we ook gezien.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg dat je voldoende tijd kunt blijven maken voor het Raadswerk en investeer ook in scholing.
De raadsvergoeding is ook bedoeld om als het ware tijd te “kopen” om voldoende energie in volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken te steken. En zorg dat je vooral veel tussen de mensen blijft.

Vorige/volgende