Debby Burger-de Graaf
Onze welvaart heeft een grens bereikt, deze moeten we respecteren en er samen naar handelen

Debby Burger-de Graaf, Schagen

Debby Burger-de Graaf

Gemeente Schagen

Naam: Debby Burger-de Graaf
Raadslid in de gemeente: Schagen
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: CDA
Hoofdberoep: Administrateur
LinkedIn
Instagram

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Politiek staat te ver van de inwoners daardoor kan het zijn dat openstaande vragen gaan leiden tot irritatie, boosheid en protest. Laat mij de toegangsdeur zijn tot het beantwoorden van vragen vanuit de burgers. Samen in gesprek komt eenieder tot inzichten en is een gezamenlijke uitkomst er eentje die meer draagvlak heeft, beter uitvoerbaar is en voor tevredenheid zorgt.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee, in het dagelijks werk van raadslid is dit niet mijn beleving. Gemeentelijke beslissingen worden regelmatig overruled door provinciale regelgeving of die vanuit het Rijk. Wel is het belangrijk dat je dit werk doet met in het achterhoofd dat het werk invloedrijk kan zijn, met zowel positieve als negatieve gevolgen. Want goed doen voor iedereen, dat zit er helaas nooit in.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken

Communicatie is een veelomvattende kreet, maar enorm belangrijk. Vanuit de gemeente met de inwoners communiceren, niet zenden, dus met de essentiële aanvulling dat inwoners de raad ook weten te bereiken. Niets is teleurstellender als je initiatief neemt om een probleem aan te kaarten en hiervoor niet het juiste loket weet te vinden. Daarbij de kanttekening dat inwoners zich ook realiseren dat hun goede idee of initiatief niet altijd ingewilligd kan worden. Een stukje verwachtingsmanagement is geen overbodige luxe.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een echte vertegenwoordiger van de inwoners. Eentje die je mag aanspreken op straat of in de supermarkt, die je mag bellen met een probleem. Samen kunnen we dan bekijken of het probleem verholpen kan worden.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Daar ben ik het zeker mee eens. Iedereen moet open en vrij kunnen zeggen wat hij/zij denkt en wil verwoorden. Daarbij mogen ook fouten gemaakt worden! De informatie moet wel relevant zijn voor het onderwerp op de agenda. Te veel afdwalen, zijstapjes en borstklopperij is irritant.

Daarentegen is het fijn als de raad ook zelf onderwerpen op de agenda kan zetten, vragen stellen over onderwerpen die aandacht verdienen. Zo heeft CDA Schagen vorige jaar de ‘kustbus’ kunnen terughalen nadat de provincie deze had geschrapt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat is een heikel punt. Deze functie is als een vijver, je kunt er eenvoudig in verdrinken, maar dat is niet de bedoeling. Het is een enorme diverse stroom van informatie waaruit je zelf een schifting moet maken, en dus prioriteiten moet stellen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Samenwerking gezocht met de 4 gemeentes in de Kop van NH, te weten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon, om een krachtigere stem te kunnen laten horen in de gemeenschappelijke samenwerkingen, en meer grip op de gemeenschappelijke regelingen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Schagen, een gemeente van 25 kernen, een stad met centrumfunctie en 15 middelgrote dorpen, waarbij elk dorp een dorpsraad heeft, en in stad Schagen een aantal wijkraden zijn. Vanuit deze raden, met representatieve inwoners, en die goed bezocht worden door raadleden, komt de participatie op gang. Daarnaast is er een platform: www.samen.schagen.nl waarin inwoners gevraagd wordt om hun mening voor bijvoorbeeld het herinrichten van speeltuinen. Indien overgegaan wordt tot aanpassing wordt hier aangegeven hoever het proces is, wat er nog op de planning staat, wanneer dit uitgevoerd gaan worden. Inwoners weten wat er speelt in de gemeente en kunnen hun beleving op deze manier goed doorgeven. Wanneer het gaat om een lantaarnpaal die defect is of stoeptegels die omhoogkomen door boomwortels, kan een ‘Fixie’ melding gemaakt worden. Deze melding wordt vrijwel direct omgezet in actie.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Jazeker, een stabiele factor die weet wat er speelt op gemeentelijk en provinciaal niveau. Wanneer de burgemeester als portefeuillehouder spreekt wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie? 

Prima, zelf ben ik tevreden over de bereikbaarheid en dienstbaarheid van het ‘griffie-apparaat’. Een ruimer budget zal in de werkgevercommissie worden aangekaart, indien nodig.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Iedereen is welkom, en wordt gehoord. Actief beleid om doelgroepen te bereiken is er niet.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Laten we samen met elkaar blijven genieten van het leven in onze gemeente. Veilig naar school, samen sporten voor jong en ouder, boodschappen om de hoek, en dorpsfeesten blijven vieren. De agrarische sector de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn, werken met de natuur. De toeristen laten genieten en de natuur en cultuur te waarderen. Belangrijkste is de energietransitie van fossiel naar anders, met gezond verstand vorm geven, en wegblijven van polarisatie, maar samen de handschoen oppakken. Onze welvaart heeft een grens bereikt, deze moeten we respecteren en er samen naar handelen.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Wees benaderbaar en bewaak jouw eigen grenzen, zeg wat je doet, en doe wat je zegt, blijf transparant en eerlijk.

Vorige/volgende