Dianne Schellekens
Ik ga ervoor zorgen dat Vught over 100 jaar groener is dan nu.

Dianne Schellekens, Vught

Dianne Schellekens

Gemeente Vught

Naam: Dianne Schellekens
Raadslid in de gemeente: Vught
Raadslid sinds: maart 2014, daarvoor 4 jaar commissielid
VNG: Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit met aandachtsgebied Water
Partij: D66
Hoofdberoep: adviseur Duurzaamheid
Twitter: @DianneSch
Facebook: Dianne Schellekens
LinkedIn: Dianne Schellekens 

Waarom bent u raadslid geworden?

Omdat ik me graag inzet voor de gemeenschap van het dorp waar ik geboren en getogen ben.

Waarom bent u VNG-commissielid geworden?

Ik heb sinds 2015 mijn raadslidmaatschap gecombineerd met AB-lid van Waterschap De Dommel. Ik ben besmet met het watervirus en wil me daarvoor extra inzetten. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit met aandachtsgebied Water. Voor mij heeft het meerwaarde om als raadslid verder te kijken dan Vught en haar directe omgeving.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Meestal wel. Soms gaan zaken zo snel of blijkt door een oud besluit dat je invloed al is weggegeven, dat vind ik dan wel lastig.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik ga ervoor zorgen dat Vught over 100 jaar groener is dan nu. Een fijne gezonde gemeente om te wonen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, ik vind van niet. We hebben geen fractiebudget en voor de rekenkamer wordt er niets in de begroting gereserveerd. Deze is slapend.

Ik ga ervoor zorgen dat Vught over 100 jaar groener is dan nu.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Belangrijk, omdat deze vragen beantwoord, informatie ophaalt en adviseert.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Weet ik zo snel niet.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een gedegen communicatie langs diverse kanalen, begrijpelijk taalgebruik en inwoners gericht uitnodigen om te participeren in nieuw beleid en bij evaluatie van beleid.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Het gaat vooruit, maar het op tijd aanleveren van stukken gaat nog steeds regelmatig mis. En daarbij gaat het om leesbare stukken. Beide kunnen nog steeds beter in onze regio.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Ik heb onlangs burgerparticipatie op de agenda gezet omdat het te vaak mis gaat. Daar gaan we raadsbreed mee aan de slag. De wijze waarop mensen worden betrokken en gehoord bij de verdieping van het spoor is een voorbeeld van een gedegen aanpak. Dat is een heel complex traject en ik weet dat niet iedereen gelukkig is.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners vind ik belangrijker, omdat dat een goede toets is of de raad op de goede weg is.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 21 zetels worden er 9 bezet door een vrouw en 4 van de 6 fractievoorzitters zijn vrouw, waaronder ikzelf.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het het mooiste als er veel verschillen in een debat zitten en partijen elkaar met argumenten kunnen overtuigen. En zo op belangrijke dossiers tot een unaniem besluit komen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, dat moet echt zo blijven, niet in handen leggen van een persoon.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Nee, het gaat ook wel om de reden waardoor dit is ontstaan. Als het gaat om iets wat de hele raad vind, dan wel. Gaat het om een partij standpunt dan is het een aanval op die partij. Overigens vind ik niet dat we zo met raadsleden moeten omgaan.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben er trots op dat we voorkomen hebben dat er een beschermde beuk werd gekapt voor de aanpassing van een plein. Vooral omdat de raad de motie om de boom te redden steunde. Niet voor die ene boom, maar vooral omdat onderstreept werd dat behoud van bomen voortaan meer aandacht krijgt.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf!

Vorige/volgende