Diederik Visser
Kijk over de grenzen van politieke voorkeuren heen.

Diederik Visser, Leidschendam-Voorburg

Diederik Visser

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Naam: Diederik Visser
Raadslid in de gemeente: Leidschendam-Voorburg
Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: gepensioneerd woordvoerder bij de overheid
Twitter
Facebook
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als je het geluk hebt in een fijn gezin, een mooie baan hebt,  in een redelijk zorgeloze maatschappelijke context op te groeien en te leven is het een logische, morele en maatschappelijke plicht om je in te zetten voor anderen die het minder hebben getroffen. Dat kan op veel manieren. Door vrijwilligerswerk bijvoorbeeld maar ook door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Niet altijd, het formele proces garandeert dat natuurlijk. De (politieke) praktijk is dat het College de Raad met regelmaat weet te bewegen de voorstellen te volgen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Lef bij Raadsleden. Kijk over de grenzen van politieke voorkeuren en deelname aan coalitie heen. Sluit zoveel mogelijk aan bij de kennis en inzet van inwoners want samen maken we de gemeente beter.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik hoop dat ik ervaren wordt als iemand die verbinding zoekt naar de mogelijkheid om samen te werken aan een betere gemeente die zich inzet voor alle inwoners. Werken aan het complementaire, niet aan de confrontatie.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Nee. Er is geen enkele noodzaak onbeschoft, onhebbelijk of ongeciviliseerd te zijn. Daarnaast is het je verantwoordelijkheid om geen onzin te verkopen. Dat is gewoon een elementair uitgangspunt van fatsoenlijk en verantwoordelijk functioneren.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door soms niet alles te lezen en te vertrouwen op de kennis en kunde van je fractiegenoten. Maar om ook efficiënt gebruik te maken van je eigen leesvaardigheid en tijd.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er is altijd verbetering mogelijk. Een belangrijk punt blijft de democratische borging van deze verbanden. Gemeenten en organisaties moeten leren vaker (letterlijk) over hun eigen grenzen te kijken.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er is niet altijd een beste voorbeeld te noemen omdat vaak (groepen van) inwoners zich (uiteindelijk) toch niet gehoord voelen. We werken aan een (intensiever) participatiebeleid.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, daarmee is hij tevens liaison tussen College en Raad en in zijn hoedanigheid van benoemde in het ambt een boven de partijen staande autoriteit en daar aangesteld namens de inwoners.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffie zet zich volop in om ons als Raad en als Raadsleden te steunen en te adviseren. Geld is niet altijd het beste criterium, inzet wel. Daar hebben we mazzel mee.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Een Raad mag alleen politieke kleuren hebben. Het is aan de partijen om goede kandidaten, van welke achtergrond dan ook, te zoeken, te vinden en aan zich te binden.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Nog niet altijd vertaald in directe acties. Een stevig beleid dat de minder kansrijken dient, de sociale cohesie versterkt en door een breed scala van culturele, sportieve, maatschappelijke en sociale voorzieningen een aangenaam leefklimaat voor iedereen.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Fiets en wandel door je gemeente en ga vooral ook naar de markt (en neem daar de tijd voor).

Vorige/volgende