U bent hier

Dieger ten Berg

Dieger ten Berg

Rijssen-Holten
Je moet lokaal niet de Tweede Kamer willen naspelen.

Raadslid sinds: maart 2015
Partij: CDA
Hoofdberoep: Teamleider Innovatie & Beleid, Maatschappelijk Domein, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Twitter: @DiegertenBerge

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik ben niet iemand die denkt in hiërarchie, in hoger of lager. Het systeem kent check-and-balances, macht en tegenmacht. Als Raadslid heb je daar een mooie politieke positie in. Deze positie is aanvullend op bestuurlijke en ambtelijke ambities. Ik heb meer met goede samenwerking en het vormen van een drie-eenheid, dan met het strijden tegen elkaar. Dualisme vind ik goed, maar het moet niet doorslaan. Het gaat om een effectief bestuur, in dienst van inwoners, instellingen en bedrijven. Je moet lokaal niet de Tweede Kamer willen naspelen. Gelukkig lukt dat in Rijssen-Holten goed!

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het sociaal domein heeft mijn hart gestolen. Ik ben een groot voorstander van de decentralisaties in dit domein en heb daaraan mijn steentje bijdragen. Vooral door inhoudelijk en constructief het CDA-geluid te laten horen. Zo hebben we (mijn fractiegenoot Erik Wessels en ik) laatst nog een motie ingediend waarmee we het College oproepen om werk te maken van het toezicht op kwaliteit in de zorg. Sinds kort ben ik ook lid van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Ik ben daarin de vertegenwoordiger uit Overijssel. Zo mag ik ook landelijk een steentje bijdragen aan een sterke positie van gemeenten in het sociaal domein.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat is divers, maar gemiddeld schat ik in dat ik circa 8u per week besteed aan het werk. Gelukkig kan ik dankzij mijn werk stukken snel lezen en begrijpen, met name in het sociaal domein.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

De gemeente als eerste overheid, de decentralisaties in het sociaal domein en de Omgevingswet die er aan zit te komen. Dat zijn allemaal mooie bewegingen! Ik geloof sterk in het lokaal bestuur. Maar het vraagt veel van raadsleden. Materie wordt complexer en belangen groter. Raadsleden moeten niet veredelde bestuurders worden want anders vergeten we de volksvertegenwoordigende rol van gemeenteraden. Het is continu alert zijn, ben je politicus of ben je expert. En dan vind ik dat een raadslid een politicus moet zijn. Een goed samenspel met de ambtelijke experts is wel essentieel voor raadsleden.

Je moet lokaal niet de Tweede Kamer willen naspelen.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Gelukkig heb ik dit nog niet meegemaakt. Het lijkt me een ontzettende impact hebben op je persoonlijke leven. Hoe ik hierop zou reageren, dat kan ik zonder ervaring niet zeggen. Maar ik geef niet gemakkelijk op.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Nogmaals, ik heb gelukkig geen ervaring. Maar ik kan me goed voorstellen dat je lokaal, samen met bijvoorbeeld de burgemeester en griffie, bekijkt wat nodig is. Misschien kan er een handreiking komen voor burgemeesters en griffiers waarin tips wordt gegeven over welke mogelijkheden er zijn om een raadslid in een dergelijke nare situatie te ondersteunen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Het voelt wel degelijk zo. Het is aan iedere gemeente om lokaal de participatiesamenleving vorm te geven, als raadslid moet je er een mening over hebben. Ik vind dat de nieuwe taken tot nu toe vrij technocratisch benaderd zijn. We moeten het politieke debat over wat we belangrijk vinden nog echt voeren. Hoeveel geld stel je beschikbaar voor Beschut Werk en mag dit ten koste gaan van de WMO, of van Economisch Beleid? En hoe kijk je naar incident in de jeugdzorg, wat doe je dan als Raad? Essentiele vragen.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Het is niet het terrein waar ik me op toeleg in onze fractie. Toch volg ik het nadrukkelijk, ook in literatuur. Wat zou het mooi zijn als we de ontwikkeling in het sociaal domein en de omgevingswet verbinden? Het mooie is dat Gezondheid een thema is in de Omgevingswet, de kapstok is er!

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Als CDA in Rijssen-Holten maken we deel uit van het College en ons Collegebeleid is daadkrachtig. We zijn niet voor niets verkozen tot de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland. Een mooi resultaat. Persoonlijk ben ik blij dat we in Rijssen-Holten goede discussies voeren over het sociaal domein en dat we het lef tonen om daarin eigen keuzes te maken. We werken veel en goed samen met andere gemeenten, maar durven ook een eigen koers te varen – en dat vind ik mooi!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Stap er gewoon in! Het is echt mooi om mee te bouwen aan je eigen gemeente. Natuurlijk heb je soms ook geduld nodig, maar als je het politieke spel ook begint te snappen, dan wordt het nog leuker!

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Persoonlijk vind ik van wel, misschien mag er nog wel meer gebruik van worden gemaakt.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja, dat vind ik wel. Natuurlijk legt het raadswerk een beslag op je tijd en je privéleven. Maar het is ook een eer dat je vertegenwoordiger mag zijn van al mensen in je directe omgeving. Die maatschappelijke waarde moet altijd boven de financiële waardering gaan.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik voel me vooral een kaderstellend raadslid, omdat ik van mening ben dat die rol op mijn lijf is geschreven. Maar ik zou geen onderscheid willen maken. Het gaat er mij vooral om dat alles aanwezig is in een fractie. Dan ben je in staat om de balans te hebben en effectief je rol te vervullen.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Waar moet ik beginnen… Dit vind ik een groot punt voor Gemeenteraden. Gelukkig hebben we in Rijssen-Holten een stevige, kritische raad. Onze kaderstellende en controlerende taak moeten we niet vergeten. Dat hoeft niet allemaal regionaal, maar kan ook via goede opdrachten aan het College. Dat is afhankelijk van je samenwerking met het College.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een thema voor de komende jaren is het vormgeven van participatie van inwoners in beleidstrajecten. Meer en meer moeten we zoeken naar verbinding in de samenleving. Dat heeft ook invloed op je positie als raadslid, we moeten leren loslaten. Dat is makkelijker gezegd, dan gedaan.

Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Inwoners ervaren het beleid aan den lijve. De Raad moet daarom benaderbaar zijn, zodat zij hun ervaringen kunnen delen.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ (voor/tegen en waarom)

Voor. Uiteindelijk gaat politiek om het verdelen van schaarse middelen. En daar kun je heel verschillende meningen over hebben. Al die meningen samen maken dat je een gelegitimeerd bestuur hebt, waarin mensen zich in moeten kunnen herkennen. Dat is een opdracht voor ons.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Ja, natuurlijk! De politiek en het bestuur zijn maatschappelijke leiders – “wat je zaait, oogst je!”

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Het werk is nooit af! Gelukkig niet, maar ik ben tevreden als de mensen in Rijssen-Holten tevreden zijn over hun gemeente en het bestuur. Dat ze af en toe ook zien wat ik daar aan bijdraag, is natuurlijk leuk.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Dat zou ik heel graag doen! Maar ik hoop dat het CDA in Rijssen-Holten en kiezers dit ook zo zien.