Dogukan Ergin
Ik geloof er heilig in dat de relevantie van de gemeenteraad valt en staat met de mate waarin de raad haar tanden laat zien en haar rol serieus neemt

Dogukan Ergin, Schiedam

Dogukan Ergin

Gemeente Schiedam

Raadslid sinds: maart 2018
Partij: DENK
Hoofdberoep: Beleidsmedewerker Tweede Kamer
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn 

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik constateerde dat er twee snelheden waren in mijn stad. Aan de ene kant de bestuurlijke realiteit en aan de andere kant de realiteit van Schiedammers. De realiteit van stadsgenoten die zich niet gehoord voelden. Mensen die in de Schiedamse wijken wonen en werken. Mensen waarvan behoeften en wensen onvoldoende gehoord werden en hun legitieme eisen niet tot hun recht kwamen in de Schiedamse gemeenteraad. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd ik te vaak geconfronteerd met deze realiteit, waardoor ik heb besloten om politiek actief te worden.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.Beleef je dat ook zo?

In alle eerlijkheid: niet altijd. Stadsgenoten die in de clinch raken met gemeente en door de bomen het bos niet meer zien komen uiteindelijk bij de gemeenteraad terecht. In de afgelopen maanden heb ik flink wat energie gestoken in vocht- en schimmelproblematiek in Schiedam. Mede door de inzet van DENK zijn er zichtbare stappen gezet voor bewoners die dagelijks te maken hebben met vocht- en schimmelproblemen. We zijn nog lang niet bij een echte oplossing, maar er zijn concrete acties waar bewoners blij mee zijn. Voor mij als gemeenteraadslid zijn dat soort momenten waardevol en beleef ik de gemeenteraad als hoogste politieke orgaan van de stad.

Op andere dossiers, bijvoorbeeld als het gaat om daadkrachtige aanpak van racisme en discriminatie, bekruipt mij soms het gevoel dat de gemeenteraad niet altijd in positie is. Het duurde drie jaar om na talloze vragen, talloze besprekingen en na de zoveelste collegebrief om ‘iets’ te mogen merken van beleid om inclusiviteit te bevorderen. Dan heb ik wel zoiets van: 'waarom moest het zolang duren?' Maar wat ik in ieder geval heb geleerd is dat je in de politiek een lange adem nodig hebt.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik geloof er heilig in dat de relevantie van de gemeenteraad valt en staat met de mate waarin de raad haar tanden laat zien en haar rol serieus neemt. Als de gemeenteraad partij overstijgend te werk gaat ontstaan er inhoudelijke allianties en kan de gemeenteraad zaken afdwingen. Zeker als het college van B&W met een onnavolgbaar verhaal komt. Het is dan zaak dat zowel coalitie- als oppositiepartijen over hun schaduw heen stappen en bij zichzelf te rade gaan of de plannen wel goed zijn voor de stad.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Als relatief kleine gemeente in een vrij grote regio en met een buurgemeente als Rotterdam is het vrij lastig om grip te krijgen op zaken. Nog een paar maanden geleden had de gemeenteraad van Schiedam ingestemd met een voorstel om uit de gemeenschappelijke jeugdzorgregeling te stappen. Dat had voornamelijk te maken met het aanbieden van maatwerk en het terugdringen van wachtlijsten dat alsmaar niet op gang kwam vanwege de enorme schaalvergroting van de gemeenschappelijke regeling. Het voorgenomen besluit sloeg in als een bom in de regio en binnen de kortste keren was het plotseling wel mogelijk om stappen te zetten.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit jouw gemeente geven?

Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik in de afgelopen jaren geen succesvolle burgerparticipatie heb gezien. Dat heeft vooral te maken met verwachtingen die stadsgenoten op de een of andere manier krijgen in participatie. Dat is ergens ook logisch want je neemt als burger deel aan zo’n traject met het doel om invloed uit te oefenen. Als de gemeente dan al vooringenomen standpunten heeft waar je als burger zijnde alleen maar op de millimeter nog zaken voor elkaar kunt krijgen, resulteert dat logischerwijs in teleurstelling.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

In Schiedam hebben wij een geweldige griffie. Dag in dag uit wordt er keihard gewerkt om gemeenteraadsleden te ondersteunen en via het fractiebudget zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Aan de ene kant is het krom dat personen die niet altijd affiniteit hebben met de stad burgemeester kunnen worden. Zeker als het politici zijn die bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen vrij weinig stemmen krijgen uit een stad en een paar maanden later burgemeester worden. Aan de andere kant is het ook fijn om een relatief neutrale persoon als burgemeester te hebben. Ik ben op zich niet tegen gekozen burgemeesters, maar we moeten ook wel inzien dat we dan het ambt enorm politiseren en het voor de burgemeester lastig wordt om zich partijoverstijgend en neutraal te profileren.

"Maar wat ik in ieder geval heb geleerd is dat je in de politiek een lange adem nodig hebt."

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

In Schiedam gaat dat prima. Tuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar ik heb niets te klagen.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Dat het onderwerp inclusiviteit niet meer als bijzaak wordt gezien, maar dat er serieus werk gemaakt moet worden. In Schiedam hebben we het vaak over inclusiviteit, maar telkens met de conclusie dat het onderwerp aandacht behoeft en telkens zonder concrete actiepunten waar ook financiële ruimte voor wordt vrijgemaakt. Gemeenten moeten over hun schaduw heen stappen en een integraal actieplan opzetten om serieus aan de slag te gaan met de grootste uitdaging van de 21ste eeuw.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Voor mij is het belangrijk dat ik energie uit mijn werk haal. Ook ben ik van mening dat gemeenteraadsleden zichzelf kritisch moeten beoordelen. Als jouw inzet tot niets leidt, moet je bij jezelf nagaan of je al die mooie woorden tijdens de verkiezingscampagne nog waar kunt maken. Geloofwaardigheid is het grootste goed van een raadslid. Als je na vier jaar niks te vertellen hebt aan de kiezer, dan moet je het overlaten aan anderen.

Ik maak voor mijzelf nu een balans op. Als ik onderaan de streep tot de conclusie kom dat ik stappen heb kunnen maken op onderwerpen waar ik mee te koop heb gelopen ga ik door en anders trek ik mijn conclusie. In de fractie hebben wij ook besloten om de vacature ‘kandidaat gemeenteraadslid’ breed uit de delen in onze netwerken.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

DENK is in 2018 in een klap de tweede grootste partij geworden in Schiedam. Er was een jarenlange trend gaande van steeds lager wordende verkiezingsopkomst. Met de komst van DENK kwam er ineens een plus in de verkiezingsopkomst. Dat had voor gevestigde politieke partijen moeten betekenen dat er serieus gekeken moest worden naar coalitiedeelname, maar daar waren zij te bang voor. Al vrij snel ontstond er een coalitie van vijf politieke partijen.

Mijn inzet is om in maart 2022 als grootste partij uit de stembus te komen, dan kan niemand meer om DENK heen. Het poppenspel komt daarna. Wat mij betreft geldt daar een belangrijk principe: de juiste persoon op de juiste plek.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Als beginnend raadslid is het altijd even zoeken naar je plek in de gemeenteraad. Bij mij ging dat proces vrij soepel, ook omdat ik in de Tweede Kamer werk en dagelijks champions leaguepolitiek meemaak. Voor mij was het belangrijk om het verhaal van duizenden ongehoorde Schiedammers te vertellen in de gemeenteraad. Dat is mij goed gelukt, op een aantal dossiers heeft DENK flinke stappen weten te bewerkstelligen. Inclusiviteit staat regelmatig op de agenda.

Ik kon het niet verkroppen dat ouderen met een migratieachtergrond na 50 jaar wonen en werken in Schiedam plotseling moeten verhuizen naar een andere stad als bleek dat ze cultuursensitieve zorg nodig hebben. Daar gaat nu verandering in komen. Datzelfde geldt ook voor ondermaatse en slecht onderhouden sport- en spelvoorzieningen in de Schiedamse wijken. Mede door de inzet van DENK is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren en onderhouden van de sportieve openbare ruimte die met de coronacrisis nog meer urgentie heeft gekregen. Ook als het gaat om het bevorderen van sociale cohesie in de stad heeft de inzet van DENK ertoe geleid dat er 500 duizend euro is vrijgemaakt voor het bevorderen van sociale cohesie in Schiedam.

Maar ik ben het meest trots op mijn inzet in de Staatsliedenbuurt. De Staatsliedenbuurt was enorm verloederd en bewoners kampten met heftige vocht- en schimmelproblemen. Het was ook een buurt die zeker 10 jaar aan het klagen was over uitdagingen in de wijk, maar er kwam alsmaar geen verbetering. Ik heb al mijn kennis en expertise ingezet om zichtbare veranderingen in de Staatsliedenbuurt teweeg te brengen. Dat is na drie maanden flink aan de bel trekken ook gelukt. Als ik in de wijk loop word ik om de haverklap aangesproken en krijg ik te horen dat sinds DENK aan de bel trok er een stormvloed is aan gemeente Schiedam busjes en ambtenaren die diverse opdrachten uitzetten om de wijk te verbeteren. Het is nooit mijn doel geweest om in de raadszaal louter verhalen te vertellen. Al sinds dag één was ik op zoek naar manieren en mogelijkheden om het verschil te maken en te zorgen voor verbetering als het gaat om alledaagse problemen van mijn stadsgenoten. Dat is in de Staatsliedenbuurt goed gelukt en daar ben ik trots op!

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Dat zijn er eigenlijk best wat. Het allerbelangrijke is om niet volgend maar leidend te zijn in de agenda van de gemeenteraad. Ik zou alle aanstormende gemeenteraadsleden met klem willen adviseren om twee of drie kernpunten uit te kiezen en vier jaar lang daarop te focussen. In de gemeenteraad geldt de regel dat de aanhouder altijd wint. Verdrink niet in de tsunami aan agendapunten en ingekomen stukken, maar ga aan de slag met een duidelijke visie en houdt concrete doelen voor ogen.

Vorige/volgende