U bent hier

Edith van der Horst

Edith van der Horst

Vlagtwedde
De inhoud is natuurlijk de basis van beleid.

Raadslid sinds: 2014
Partij: Partij voor de Dieren
Hoofdberoep: Docent biologie/Nederlands
Twitter: @EdithC59
Facebook: facebook.com/partijvoordedierenvlagtwedde

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Nee dat beleef ik niet zo. We maken het verschil op het gebied van duurzaamheid, agrarische problemen, natuur en milieu. Daarbij hebben we een meer filosofisch dan economische blik in de raad gebracht.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Natuur, milieu, duurzaamheid en onderwijs.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dit is afhankelijk van wat er op de agenda staat, maar aangezien ik vaak alles alleen moet doen regelmatig tot 30uur per week

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Nee in mijn geval met eenmansfractie zeker niet. Collega’s in steden ontvangen drie keer zo veel en hebben ondersteuning en financiële middelen. Ik niet. Dat betekent dat ik van die €500 alles moet betalen en er dus bijna niets aan over houd.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, mijn kritiek betreft eerder het college dat de raad vaak niet als volwaardig beschouwt en de overheid die de raad als ondergeschikt beschouwt. Daarbij worden we regelmatig dor de provincie overruled.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee dat denk ik niet. Men is bij ons keihard aan het werk, meestal goed op de hoogte en stelt de burger centraal.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Veel. Wij hebben hier te maken met veel milieubelastende bedrijven. Bovendien hebben wij een college dat twee jaar geleden carte blanche kreeg op veel fronten door een lijst op te stellen waar wij hen volmacht in gegeven hebben (alleen GL en PvdD hebben tegen gestemd) waardoor we over veel zaken niets meer te zeggen hebben.

De inhoud is natuurlijk de basis van beleid.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We hebben twee bijeenkomsten per jaar voor reflectie en om te bespreken hoe de zaken ervoor staan. Dat doen we dan ergens met z’n allen een hele zaterdag.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Misschien makkelijker bereikbaar zijn voor individuele leden met bijvoorbeeld een vraagloket? En regelen dat elke gemeente zorg draagt voor financiële ondersteuning.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ideeën van burgers zijn belangrijk en naar emoties moet je luisteren, maar de inhoud is natuurlijk de basis van beleid, in mijn ogen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Mooi gezegd! Dat zou zo moeten zijn.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee eigenlijk niet. We krijgen mondelinge verslagen van belangrijke punten en kunnen vragen stellen. Veel meer kan ik er niet van zeggen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Hopelijk wel en dat terwijl het me zoveel tijd kost dat ik er af en te radeloos van word en het me ook veel spanning oplevert, maar ik leer er ook veel van en als de dingen goed gaan heb ik een trots gevoel van “er toe doen” in de raad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zorg voor goede ondersteuning, gebruik de griffie goed, stel alle vragen al is het 20 keer dezelfde, laat je niet de mond snoeren (ook niet als men roept dat u niet volgens de protocollen handelt, zorg voor goede verbindingen met de provincie (als plattelands gemeente). Probeer niet alles te kunnen, baken je werk en wat je wilt doen af en doe dat deel extra goed. Bovendien is het misschien wel een leuk idee om meer ervaren raadsleden te koppelen aan de nieuwelingen in de raad.