Elika Rehim Zadeh
Schroom niet om hulp te vragen en geniet van het raadswerk!

Elika Rehim Zadeh, Rotterdam

Elika Rehim Zadeh

Gemeente Rotterdam

Raadslid in de gemeente: Rotterdam
Raadslid sinds: Juni 2022
Partij: DENK
Hoofdberoep: Bestuurskundige
Twitter: Elika Rehim Zadeh (@Elikahmz) 
Instagram: Elika Rehim Zadeh (@elikarehimzadeh)
LinkedIn: Elika Rehim Zadeh

1. Waarom ben je raadslid geworden?

In eerste instantie ben ik raadslid geworden omdat ik enorm veel geef om mijn stad en haar inwoners. Ik heb geleerd dat je niet door het leven moet gaan met een vanghandschoen aan beide handen. Je moet in staat zijn om iets terug te kunnen gooien. Om te kunnen teruggeven aan de samenleving. Om je dienstbaar op te stellen voor de publieke zaak.

Van jongs af aan is mij meegegeven dat maatschappelijke betrokkenheid je in staat kan stellen om positieve veranderingen te bewerkstelligen in je omgeving. Ik vind het belangrijk om een actieve rol te spelen in de vormgeving van het Rotterdamse beleid en het oplossen van lokale vraagstukken die mij aan het hart liggen. Met een passie voor politiek en beleid ben ik kind aan huis in de Rotterdamse gemeenteraad. Hier heb ik de eer om de stem, de belangen en de zorgen van de Rotterdammers te vertegenwoordigen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Die beleving is ondergeschikt aan het feit. De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om te functioneren als hoogste politieke orgaan. In Rotterdam zijn we ons zeer bewust van onze positie en de taakstelling: we vormen de volksvertegenwoordiging, we stellen de kaders en we controleren het college van B&W. Kortom: de belevenis is de voorwaarde voor een goed functionerende gemeenteraad.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het raadswerk verdient een voltijd functiebeschrijving. Waar raadsleden politiek bedrijven, de burger opzoeken en stapels aan stukken moeten doorlezen, is de balans lastig op te maken. Het resulteert vaak aan verlies van kracht in de gemeenteraad.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een Rotterdamse volksvertegenwoordiger. Net als mijn stad heb ik een uitgesproken karakter, ben ik energiek en ben ik niet van te veel woorden, maar daden. Ik zoek graag de verbinding met bewoners en collega’s: in onze verschillen vinden we gelijkenissen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Iedereen moet zijn of haar standpunt kunnen uitlichten in de vergadering. De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, maar het is niet absoluut. De grenzen liggen bij haat zaaiende taal, discriminatie, laster, smaad, bedreigingen etc. Het is aan de gemeenteraad om deze grenzen te bewaken. Het gaat er in Rotterdam soms heftig aan toe, maar we behouden ons fatsoen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door te filteren op kernthema’s, regelmatig de ingekomen stukken te checken en de agenda goed bij te houden.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Rotterdam heeft nauwe banden met de regio en verbonden partijen. Daarbij worden raadsleden binnen de commissie regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en de samenwerking, zoals met de MRDH. Ook de lokale inbreng wordt vaak uitgebreid besproken voordat het gedeeld wordt. Zo blijven raadsleden altijd goed geïnformeerd en up-to-date.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een belangrijke en bijzondere ontwikkeling is die van het Rotterdamse Klimaat Burgerberaad. Hierbij krijgen burgers uit de gehele stad de mogelijkheid om beleid te maken op het thema klimaat, geheel ondersteunt door de gemeente. Wethouder Chantal Zeegers heeft dit proces zo in elkaar gezet dat alle burgers, ongeacht dagelijkse beperkingen kunnen meedenken en meedoen over het Rotterdamse beleid over klimaat.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Los van dat we de leukste burgemeester van Nederland hebben, verdient de burgemeester als neutraal en onpartijdig sleutelfiguur een verheven en gepaste functie als voorzitter van de gemeenteraad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning vanuit de griffie is niet alleen ontzettend fijn, maar cruciaal om je werk als raadslid goed te kunnen doen. Raadsleden zijn ontzettend dankbaar voor hun aanwezigheid, daarom is een uitbreiding ook zeer gewenst.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze multiculturele stad is een van onze speerpunten voor het maken en uitvoeren van beleid het waarborgen van de diversiteit en de representativiteit. De politieke partij waarvoor ik actief ben vraagt hier al sinds de oprichting aandacht voor. Met onze deelname in het college en actieve agendering van deze onderwerpen heeft dit geresulteerd in verschillende beleidsprogramma’s.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Op mijn portefeuille houd ik me vooral bezig met het onderwerp Openbaar Vervoer! Een thema dat cruciaal is voor de verbinding van onze wereldstad, die zich op een rap tempo ontwikkeld. De vervoersvraag stijgt en helaas is vervoersarmoede nog een veelvoorkomend probleem.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zoek een manier van politiek bedrijven die voor jou werkt, schroom niet om hulp te vragen en geniet van het raadswerk!

Vorige/volgende