Ellen Verkoelen
In Rotterdam is het dualisme op een haar na dood. Funest voor de democratie.

Ellen Verkoelen, Rotterdam

Ellen Verkoelen

Gemeente Rotterdam

Naam: Ellen Verkoelen

Raadslid in de gemeente: Rotterdam

Raadslid sinds: 2018

Partij: 50PLUS

Hoofdberoep: Maatschappelijk ondernemer

Twitter: Ellen Verkoelen 

Facebook: Ellen Verkoelen 

LinkedIn: Ellen Verkoelen

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik heb heel veel commentaar op onze politieke vertegenwoordiging, die in mijn volledig is losgezongen van de samenleving en vaak alleen in de eigen bubbel leeft. Kijk naar de wooncrisis, de Toeslagenaffaire, Groningen, het klimaatprobleem, Corona, de zorgcrisis etc. Ik ben raadslid geworden om zelf die politiek te beïnvloeden door de inbreng van de samenleving, om de inwoners in de raadszaal te brengen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Helaas beleef ik dat in Rotterdam niet zo. De coalitie heeft het college heilig verklaard en ondersteunt voortdurend het college in alles wat dat doen en controleert niet. In Rotterdam bestaat de coalitie uit 23 zetels en meer dan 95% van de collegebesluiten zijn de afgelopen beleidsperiode voortdurend met 23 coalitiestemmen aangenomen. Het dualisme is in Rotterdam op een haar na dood. Funest voor de democratie en voor de invloed van de samenleving, de inwoners.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een raadslid van de gemeenteraad is in eerste instantie een volksvertegenwoordiger en de kracht van een gemeenteraad is te handelen zonder last, dus zonder opdracht. Een volksvertegenwoordiger mag zich niet laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. Het college maakt geen deel uit van de volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad controleert het college, dus ook de coalitie heeft die taak. Bewust zijn en handelen naar dat inzicht zal de gemeenteraad krachtig en relevant maken en de raad krijgt daardoor het vertrouwen van de inwoners.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen zijn niet politiek gekozen en hoeven dus geen verantwoordelijkheid aan de inwoners af te leggen. Samenwerkingsverbanden zijn uitvoeringsorganisaties en mogen dus nooit politieke verantwoordelijkheden krijgen. Zo hebben we als Rotterdamse gemeenteraad bij de start van de beleidsperiode in 2018 heel duidelijk vastgelegd wat de taken, bevoegdheden en de rol van de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag voor Rotterdam is.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het meest recente voorbeeld in de gemeente Rotterdam is de door het college gewenste verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland. De gemeenteraad heeft dat tegen weten te houden en via participatie van de recreanten wordt de toekomst van het recreatieoord ingevuld zoals de recreanten zich dat wensen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Om als een volwaardige en gelijke partner te kunnen handelen ten opzichte van het college zou er veel meer financieel op fracties en raadsleden moeten worden geïnvesteerd. Niet door de griffie uit te breiden, maar wel door de raadsfracties meer financiële steun te geven om opleiding, onderzoek en ondersteuning voor de eigen fractie te regelen.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Dat zou een grote verandering brengen. Nu doet de gemeenteraad een voordracht voor een burgemeester en daarmee is de gemeenteraad werkgever en hij spreekt over het functioneren van de burgemeester. Als de burgemeester door de inwoners gekozen wordt, voelt de burgemeester zich minder verplicht aan de gemeenteraad, denk ik. En bij wie gaat de gemeenteraad dan te rade over het functioneren van de burgemeester?

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Zonder griffie kan ik als raadslid niet functioneren. De medewerkers zijn de oren en ogen van het raadslid. Ze ondersteunen bij onderzoek, de protocollen, de informatie, de commissies en noem maar op. Vaak staat de griffie tussen college, de ambtenaren en het raadslid. Dat is complex voor de griffie. Daar moet meer aandacht voor komen, om te voorkomen dat de griffie gemangeld wordt in al die verschillende belangen.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Met of zonder overdrachtsdocument: het is mensenwerk. Ik zou dus een aantal persoonlijke aspecten willen meegeven aan de nieuwe gemeenteraadsleden. Allereerst: maak tijd vrij voor het raadswerk. Het is een echte en zware baan. Ten tweede: Concentreer je op een aantal zaken. Alles bijhouden is onmogelijk, Mijn derde tip: word deskundig op zaken die je oppakt. De vierde: laat je niet snel uit het veld slaan. Het duurt vaak lang voor je resultaat ziet. En de vijfde en laatste: Besef voor wie je het doet; je bent volksvertegenwoordiger dus richt je op inwoners.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Het werk is niet af. Na vier jaar ben ik eigenlijk pas net begonnen. Mijns inziens is één raadstermijn zinloos en te kort om iets te kunnen doen en bereiken. Verder is het raadswerk ontzettend leuk, zinvol, waardevol en vooral eervol werk wat ik met groot genoegen nog eens vier  jaar wil gaan vervullen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ik solliciteer in deze verkiezingen voor raadslid en niet voor wethouder. Wethouder is een totaal andere functie. Als wethouder ben je de vertegenwoordiger van de gehele raad en gemeente en vertegenwoordig je niet alleen de standpunten van jouw politieke partij. Ik vind het kiezersbedrog dat vooral lijsttrekkers, die toch vanuit een politieke partij de aangewezen leiders zijn om de boodschap van de politieke fractie uit te leggen, te verdedigen, te vertegenwoordigen, door wethouder te worden daar vier jaar lang geen rekenschap aan de kiezer over hoeven af te leggen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik ben supertrots erop dat ik de ouderen een gehoor, een gezicht en een stem heb weten te geven in de gemeenteraad van Rotterdam. Concreet: mede door mijn inzet hoeven ouderen boven de 60 jaar niet meer te solliciteren als ze werkloos worden. Verder ben ik er supertrots op dat ik eraan heb bijgedragen dat het afschuwelijke Rotterdamse woningbouwbeleid ter discussie staat en slopen van betaalbare sociale woningen niet zomaar meer gebeurt. Tenslotte ben ik er trots op dat het recreatieoord Hoek van Holland mede door mijn inzet behouden blijft voor de huidige recreanten. En verder dat ik vier jaar lang oppositie heb gevoerd tegen megalomane plannen, zoals de bouw van een nieuw stadion.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou kunnen geven?

Ben er trots op dat je de inwoners mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad, straal dat ook uit en geniet van die zware klus.

Vorige/volgende