Erik Vermeulen
Naarmate je langer in de raad zit leer je hoofd en bijzaken te scheiden.

Erik Vermeulen, Haarlemmermeer

Erik Vermeulen

Gemeente Haarlemmermeer

Naam: Erik Vermeulen
Raadslid in de gemeente: Haarlemmermeer
Raadslid sinds: 2018
Partij: Forza!
Twitter
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

In 2016 verkocht ik mijn laatste bedrijf en dacht ik eigenlijk mijn dagen door te brengen met allerhande verstrooiing maar het liep anders. In 2018 waren er vanwege de fusie van het oude Haarlemmermeer met Haarlemmerliede-Spaarnwoude verlate verkiezingen en werd ik door Forza! benaderd om onderdeel uit te maken van de kieslijst. De reden dat men mij vroeg was mijn uitgesproken mening op social-media. Politieke interesse is er met de paplepel ingegoten.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee. Ik weet niet of dat in alle gemeenten zo gaat maar in Haarlemmermeer ervaar ik de raad net zoiets als participatie. Een verplicht nummer om af te vinken. De hele raad laat het gebeuren. De kaderstellende-taak bestaat uit een dichtgetimmerde coalitie waar de raadsleden van de deelnemende partijen gereduceerd zijn tot stemvee. Kortom de gewenste kaders worden slechts bekrachtigd. De controlerende taak wordt niet eens rudimentair uitgevoerd. Financiële excessen leiden tot wegkijken en een brede desinteresse. De vertegenwoordigende taak uit het stellen van vragen die nooit leiden tot gewijzigd beleid. Misschien komt het omdat sinds jaar en dag de VVD de dienst uitmaakt.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad zal haar rol moeten oppakken. We zijn bezig met het introduceren van de methode Duisenberg. We lijken daar de hele organisatie in mee te krijgen maar het proces gaat tergend langzaam. Begroting en dus ook de jaarcijfers missen meetbare ambities. Het zou helpen als we uiteindelijk met S.M.A.R.T. geformuleerde doelen zouden werken. Al sinds de dualisering is dat een voornemen. Verder zou het beter zijn om te werken met startnotities. Eerst met een ruw idee komen en dan aan de hand van het debat een raadsvoorstel uitwerken. Nu komen de raadsvoorstellen als hapklare brokken.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben als ondernemer pragmatisch van aard. Op diezelfde manier adresseer ik de problemen van inwoners en ondernemers. Ik ga niet bedenken hoe ik hun problemen op ga lossen maar vraag hen zelf naar de oplossingen die zij zelf voor ogen hebben. Die breng ik onder de aandacht bij het college met het verzoek er een vervolg aan te geven.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Daar ben ik het mee eens. In een debat zou het niet nodig moeten zijn om je woorden op een gouden schaaltje te wegen. We zitten er weliswaar om een zekere consensus te bereiken maar dat betekent niet dat je elkaar altijd naar de mond hoeft te praten. Politiek is niet voor tere kinderzieltjes.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik maak onderdeel uit van een fractie van drie die ondersteund wordt door twee assistenten. We verdelen de onderwerpen. Naarmate je langer in de raad zit leer je hoofd en bijzaken te scheiden en leer je teksten te scannen in plaats van volledig te lezen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Regionale samenwerkingsverbanden zijn in mijn ogen ondemocratisch. Ik ben er geen voorstander van. Samenwerken met buurgemeenten is prima maar dan op ambtelijk niveau met opties voor directe sturing vanuit de raad.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Ook in onze gemeente barst het van de ideeën en initiatieven vanuit inwoners en bedrijven. Helaas wordt er in onze gemeente erg top down bestuurd. Burgerparticipatie is vooral een woord. Als er al geparticipeerd wordt dan is het nadat alle plannen al tot achter de komma op het gemeentehuis zijn gemaakt. De beslispunten die dan voor participatie in aanmerking komen gaan over kleine randzaken.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester is een lastig iets. Ik ben het eens met de stelling mits de burgemeester gekozen is. Uitgerangeerde partij-bobo’s zijn in mijn ogen vooral lakeien van de Haagse politiek. Die zie ik liever niet als voorzitter van de raad. Ondanks dat we echt een leuke burgemeester hebben.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar de ondersteuning vanuit de griffie als meer dan voldoende. We hebben een uitstekende Griffier met een goed team om zich heen. Niets te klagen.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Er zijn iedere vier jaar vrije verkiezingen en iedereen kan zich melden bij een partij om daar deel van uit te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een migratieachtergrond. Ik zie zelf overigens helemaal geen verschil tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Iedereen die zijn of haar best doet onderdeel uit te maken van de Nederlandse samenleving maakt daar deel van uit. Wil je invloed? Laat je stem horen. Positieve discriminatie is ook discriminatie en daar ben ik niet van.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het meehelpen verbeteren van de informatiewaarde van de financiële rapportages en het meekrijgen van andere raadsleden om via de methode Duisenberg naar deze stukken te kijken.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Blijf altijd het debat aangaan. Verwoord je principes en ideeën maar accepteer dat veranderingen in de maatschappij lang duren. De overheid is een manmoettanker met een veel te klein roertje. Een uur buiten het gemeentehuis duurt maar zestig minuten terwijl het daarbinnen wel een week lijkt. Blijf enthousiast en maak het niet persoonlijk. Wees tevreden als andere mensen over jouw ideeën willen nadenken. Sta ook altijd open voor de opvattingen van een ander en wees vriendelijk.

Vorige/volgende