Eva de Bruijn
Het is belangrijk dat inwoners zichzelf in de raadsleden kunnen herkennen. Meer diversiteit maakt de gemeenteraad nog krachtiger.

Eva de Bruijn, Eindhoven

Eva de Bruijn

Gemeente Eindhoven

Naam: Eva de Bruijn
Raadslid in de gemeente: Eindhoven
Raadslid sinds: maart 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: social designer
Twitter: Eva de Bruijn 
Facebook: Eva de Bruijn
LinkedIn: Eva de Bruijn
Instagram: Eva de Bruijn

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik sta voor een stad waar alle inwoners zich welkom voelen en hun stem kunnen laten horen. Of je hier nu bent geboren, of er nieuw als student, expat of vluchteling bent komen wonen. Ik merkte echter dat sommige groepen zich niet betrokken voelden. Toen ik in Eindhoven op kamers ging, voelde ik me ook niet meteen een Eindhovenaar. Daarom wilde ik als raadslid mijn vaardigheden als social designer inzetten om daar verandering in te brengen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Zeker. Hoewel de rol van de raad vanwege de samenwerkingsverbanden en Multi Helix-samenwerking wel complexer is geworden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Met de portefeuilles (Circulaire) Economie, Nieuwkomers, Onderwijs, Data en Digitalisering, Nachtleven, en Nieuwe vormen van Democratie geef ik vorm aan een sociale, groene en bruisende stad, waar iedereen mee kan doen.

Ik licht er één onderwerp uit. Mijn streven is om data en digitalisering goed op de agenda te zetten. Technologie heeft namelijk een enorme impact op onze samenleving. Hoewel het mooie kansen biedt, zet het ook onze publieke waarden onder druk. Denk aan privacy, autonomie en gelijke behandeling. In een Smart City als Eindhoven is het daarom erg belangrijk dat we het gesprek aangaan en telkens een goede, ethische afweging maken; Binnen de raad, maar óók met de inwoners.

Ik sta voor een stad waar alle inwoners zich welkom voelen en hun stem kunnen laten horen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Hoeveel budget Eindhoven hiervoor heeft, weet ik niet. Voor de nieuwe raadsleden heeft de griffie een mooi inwerktraject georganiseerd met allerlei werkbezoeken, trainingen en presentaties. Hier heb ik veel aan gehad. Daarnaast heeft ieder raadslid een persoonlijk opleidingsbudget. Daar maak ik dankbaar gebruik van om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Daarnaast zit ik in de Rekenkamercommissie. De onderzoeken die zij doet, helpen raadsleden om de uitvoering van het beleid te controleren. Wel zou de raad meer kunnen halen uit zijn eigen onderzoeksbudget. Bij mijn weten is dat deze periode nauwelijks ingezet.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

We hebben een enorm gedreven raad die met allerlei agenderingen, werkbezoeken en raadswerkgroepen wil bouwen aan de stad. Zonder de ondersteuning en het advies van de griffie zou dit haast onmogelijk zijn.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als gemeenteraad vertegenwoordigen we alle Eindhovenaren. Daarbij is het belangrijk dat inwoners zichzelf in de raadsleden kunnen herkennen: jong en oud, vrouw en man en verschillende achtergronden. Meer diversiteit maakt de gemeenteraad dus nog krachtiger.

Daarnaast is het belangrijk dat inwoners raadsleden weten te vinden – en andersom. Experimenten met online en offline kanalen en werkvormen om een diversere groep inwoners te betrekken, zijn altijd welkom.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Als raadslid zit ik in een werkgroep ‘In Contact met de Stad’. Ons doel: de inwoners en de politiek dichter bij elkaar brengen. We zijn experimenteel aan de slag gegaan en hebben verschillende interventies geprobeerd. Sommige dingen bleken niet goed te werken, zoals een livechat met raadsleden waar 15 mensen naar keken (onder wie 10 raadsleden en 3 ambtenaren). Andere dingen zijn wel een succes, zoals de fietstochten, jongerenambassadeurs en de cursus Politiek Actief.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Ik zie deze twee zaken niet los van elkaar. Ik vind het enorm belangrijk dat alle inwoners zich gehoord voelen en hun stem kunnen laten horen. Als vertegenwoordigers nemen zij besluiten voor de stad en zetten onderwerpen op de agenda. Hiervoor hebben zij de signalen, verhalen, meningen en ideeën van inwoners nodig. Daarvoor moeten de inwoners hen kunnen vinden en andersom.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Slechts een derde. Dat kan nog veel beter! Een goede afspiegeling is belangrijk om beslissingen te kunnen nemen voor de stad. Daarom gaan we 5 maart 2020 tijdens het evenement ‘Raad zoekt Vrouw’ met vrouwen in gesprek over wat hen drijft en weerhoudt om politiek actief te worden.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Oneens. De idealen, ambities en doelen die ik in het debat uitdraag, zijn gestoeld op mijn politieke overtuiging. Echter, in een goed debat hebben raadsleden een constructieve houding, wisselen ze argumenten uit en staan ze open voor andere perspectieven. Daarnaast vertegenwoordig je álle Eindhovenaren, niet alleen je achterban. Hierin moet je een balans zien te vinden.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De raad, die dient als een afspiegeling van alle inwoners van de stad.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Zeker. Hoe oneens je het ook met iemand kunt zijn, agressie, intimidatie of geweld is nooit acceptabel en een aanval op onze democratie.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Eind 2019 zijn er drie initiatiefvoorstellen aangenomen om jongeren te betrekken bij politiek. Hierbij hebben de partijen goed met elkaar samengewerkt om deze in samenhang in te dienen. Het resultaat: een kindervragenhalfuurtje door D66, een jeugdraad voor middelbare scholieren door CDA en ik heb namens GroenLinks met de SP de jongerenambassadeurs (Jong040) voor Eindhoven opgericht. De jongerenambassadeurs zijn jongeren van 15-30 jaar die de politiek advies geven over lokale onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Eind vorig jaar brachten zij hun eerste advies uit over mental health. Nu zijn ze met het onderwerp diversiteit bezig.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Je raadslidmaatschap kun je zien als een soort ontdekkingstocht door de stad, waarmee je in gesprek mag met allerlei organisaties, initiatieven en inwoners. Blijf daarom niet in het stadhuis hangen, maar ga erop uit in de stad om ideeën, meningen en verhalen op te halen. De input uit de stad versterkt en verrijkt je werk in het stadhuis.

Vorige/volgende