Fatima Achahboun
Wees er echt voor de inwoners en maak daar gewoon tijd voor, de behoefte is er zeker en wordt gewaardeerd!

Fatima Achahboun, Alphen aan den Rijn

Fatima Achahboun

Gemeente Alphen aan den Rijn

Naam: Fatima Achahboun 
Raadslid in gemeente:
Alphen aan den Rijn
Raadslid sinds:
2021
Partij:
Nieuw Elan
Hoofdberoep:
Re-integratiecoach

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Om meer te doen voor onze samenleving en mooie gemeente.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Meestal wel.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dichter bij de burger brengen in de praktijk en minder uit de stukken.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een volksvertegenwoordiger altijd zichtbaar in het veld bij de mensen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja uiteraard daar zitten wij voor, maar wel met beleid en respectvol naar de partijen toe

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Het is echt veel en voor iemand die meer tussen de inwoners is vind ik het soms lastig om en de informatiestroom en stukken beter bij elkaar te houden en te gebruiken.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Van wat ik zie wordt er juist veel ingezet op regionale en maatschappelijke verbanden en organisaties. Uiteraard mag meer altijd, en verbetering is altijd goed. Zo ook de samenwerkingen opzoeken met andere gemeenten.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Burgerparticipatie in de openbare ruimte, denk aan gezamenlijke buurttuinen met groente en kruiden, hier doet een hele wijk aan mee en is zeer succesvol. Ook stimuleert de gemeente de inwoners om met een initiatief te komen, de buren te mobiliseren en plan te presenteren.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik zou niet weten waarom niet? Ik denk juist om de band met de raad te behouden en stimuleren is het een goede zaak.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning ervaar ik als goed, wanneer ik iets wil weten of nodig heb staan zij voor ons klaar. Ik hoor daar niks over, maar lijkt mij zeer wenselijk om dit juist wel te doen ook voor betere interactie met de raadsleden.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Daar heb ik nog niks van gezien en dat is jammer! Zeker omdat ik mij al jaren inzet voor kwetsbare vrouwen empoweren door vrouwenzwemmen en sporten te realiseren, maar ook trainingen te geven zodat zij in hun kracht staan en daardoor weten wat zij graag willen en kunnen doen. En dat is echt jammer want zo komen wij niet vooruit en kunnen wij eeuwig met onze vingertjes blijven wijzen naar deze groep mensen en bestempelen als lui, terwijl er gewoonweg niets voor wordt georganiseerd.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Komende tijd wil ik mij meer gaan inzetten op beleid, verbindingen maken, politiek toegankelijker worden voor de inwoners, meer stimuleren hun stem te laten horen ook in de raadzaal. Toezien op besluiten die genomen zijn, maar geen terugkoppelingen van zijn noch resultaten.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Wees er echt voor de inwoners en maak daar gewoon tijd voor, de behoefte is er zeker en wordt gewaardeerd!

Vorige/volgende