Fidel Lopes
Samen met mijn collega’s de stad een beetje mooier maken

Fidel Lopes, Zaanstad

Fidel Lopes

Gemeente Zaanstad

 Partij: VVD
Hoofdberoep:
Operationeel manager bij een architectenbureau. 
LinkedIn: Fidel Lopes 
Instagram:
FidelopInsta
Facebook:
Fidel Lopes 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben al vanaf de eerst jaren van de middelbare school zeer geïnteresseerd in politiek. In de jaren na mijn opleiding toen ik een eigen bedrijf had is deze interesse een klein beetje afgezwakt totdat ik in de gemeenteraadscampagne van 2018 ben aangesproken in ons stadscentrum door het campagneteam. Na een gesprek daar op straat wat een vervolg heeft gekregen met de toenmalige voorzitter van het bestuur en de fractievoorzitter heb ik besloten om in het lokale bestuur zitting te nemen. In de drie jaar dat ik secretaris van het bestuur ben geweest ontdekte ik dat ik over veel onderwerpen waar de fractie en de lokale politiek zich mee bezighoudt een mening heb: als je denkt dat je het zelf beter kan dan moet je het ook doen en niet aan de kant blijven schreeuwen. Met die gedachte aangevuld dat ik iets goeds/maatschappelijks wilde doen in mijn leven heb ik mijzelf aangemeld voor een plek op de lijst en dit werd beloond met een mooie tweede plek op de kieslijst van VVD Zaanstad.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik vind dat wij in Zaanstad dit zeker zijn en dat het merendeel van de raad en het college dit ook zullen onderschrijven. Wij hebben in Zaanstad iemand gehad die heeft aangegeven dat hij vond dat wij als Zaanse raad aan de lopende band van het college zitten, deze leggen wat op de band en wij als raad vinden hier wat van. Deze mening deel ik niet, het is waar dat voor het grootste gedeelte het college bepaald waar wij het over gaan hebben maar veel fracties in onze raad weten ook zelf de instrumenten in te zetten waar nodig om grip te houden op de stad en de rol van de raad als hoogte orgaan.

 3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een goede raad maak je met goede gemotiveerde mensen en een sterke griffie die hier ondersteuning aan kan bieden. Daarnaast is als individuele raadsleden, fracties maar ook zeker als raad in zijn geheel in gesprek blijven met de mensen in de stad essentieel. Wij zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers en zitten in die raad namens alle 160.o00 inwoners van onze mooie stad.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer een raadslid te zijn die vaak ook over zijn eigen schaduw of principe heen durft te stappen om uiteindelijk de stad verder te brengen. Natuurlijk wil ik het liefst het volledige programma wat wij in de verkiezingen hebben bedacht uitvoeren maar soms moet je iets geven om uiteindelijk, op het moment dat het echt nodig is, iets te kunnen pakken en daarmee de stad steeds een beetje mooier maken. En ik ben zeker ook een raadslid wat erg geniet van het spel tijdens de behandeling van een stuk, je vangt veel meer met stroop dan met azijn bij de collega’s.

 5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Zolang je binnen de wet blijft moet je alles kunnen zeggen, je moet alleen niet altijd alles willen zeggen.

 6. Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Niet, dit is iets wat mij af en toe wel tegenstaat maar wij hebben hier nog geen oplossing voor kunnen bedenken. Wat ik wel zelf vaak probeer is om bij de technische sessies en werkbezoeken aan te sluiten zodat je op die manier de stukken die volgen sneller kan doorgronden.

 7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Is verbetering noodzakelijk?

Wij hebben het geluk als Zaanstad dat wij participeren in veel samenwerkingen zoals bijvoorbeeld de MRA en VRA (waar ik beide namens Zaanstad ook zitting in heb) maar natuurlijk ook de gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD of ons participatiebedrijf Werkom. In deze hoedanigheid zijn er van alle verbanden diverse malen overleggen en bijeenkomsten, in de regio Zaanstreek-Waterland is er bijvoorbeeld elk kwartaal een regionale raadsleden bijeenkomst waarbij wij alle raadsleden uit de gehele regio kunnen ontmoeten en er altijd een onderwerp op de agenda staat wat ons allemaal aangaat.

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Wat is een goed voorbeeld uit je eigen gemeente?

Wij hebben als Zaanstad meegedaan met het G1000 burgerberaad, dat is iets waarmee als Zaanstad goed hebben kunnen laten zien dat wij participatie van onze inwoners graag willen stimuleren. Daarnaast zijn er diverse raadsleden in onze raad die, door zitting te nemen in de commissie participatie, dit onderwerp altijd op de agenda houden. Nog een goed voorbeeld waar ikzelf altijd van kan genieten is onze ideeënmarkt waarbij initiatieven/inwoners van Zaanstad doormiddel van het bemannen van een stand ons als raadleden kunnen meenemen in hun ideeën.

 9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik vind dat de voorzitter van de gemeenteraad wel de burgermeester moet zijn, dit omdat hij vanuit die rol boven de partijen kan staan. Ikzelf zie hem ook als de vertegenwoordiger van onze raad, waar het soms wel botst is dat hij ook de vertegenwoordiger van het college is. Maar het scheiden van die “petten” kan onze burgemeester heel goed, ik kan mij voorstellen dat menig van zijn collega’s hier meer moeite mee hebben.

 10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij hebben hele goede medewerkers zitten op onze griffie, onze griffier is daarentegen nog vrij nieuw in haar rol en nog zoekende naar hoe zij onze raad goed kan bijstaan in haar nieuwe rol. Als ik naar mijn fractie kijk dan zijn wij zeer tevreden over de ondersteuning die wij kunnen vinden bij de griffie. Wij maken in Zaanstad zeker wel meer geld vrij voor ondersteuning naar aanleiding van de hulpvraag die ons wordt gesteld door de griffie. Komende week publiceren zij hun jaarplan, hier kijk ik naar uit!

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Zover ik weet doen wij daar als raad niets actiefs aan en dit vind ik ook goed. Ik vind dat je de beste mensen op de juiste plek moet hebben: dat is niet perse een blanke witte man maar dit kan wel.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid?

Samen met mijn collega’s de stad een beetje mooier maken, dit doen wij in mijn beleving door iedereen in Zaanstad dezelfde vrijheid en veiligheid te bieden. Dit kan de vrijheid zijn om jouw vervoersmiddel te kunnen kiezen (die je ook ergens moet kunnen parkeren) maar ook zeker de vrijheid om verliefd te worden op diegene die jij wilt en dan ook de veiligheid te voelen om hiervoor uit te komen.

 13. Welke tip zou je andere raadsleden willen geven?

Zorg dat je lol blijft houden en neem de inwoners serieus maar vooral jezelf niet teveel.

 

Vorige/volgende