Frans Smit
Luisteren, meedenken over wat goed voor de stad en de inwoners is; wel consequent je blijven afvragen of het een afgewogen kant op gaat

Frans Smit, Haarlem

Frans Smit

Gemeente Haarlem

Naam: Frans Smit
Raadslid in de gemeente: Haarlem
Raadslid sinds: 2014
Partij: OPHaarlem
Hoofdberoep: ​​​​​Gepensioneerd
FacebookOPHaarlem

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben raadslid in Haarlem geworden om met mijn kennis en ervaring mee te helpen de stad te besturen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Wel en niet; soms is een rechte rug nodig om niet weggeschoven te worden.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik wil met OPHaarlem het verschil maken op een paar aandachtsgebieden:

  1. Wat we als gemeente willen en moeten doen, mag niet meer kosten dan noodzakelijk; geen franje.
  2. Aandacht voor het volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij door mensen met een beperking.
  3. Aandacht voor het milieu in onze stad, maar niet tegen hoge kosten (= hoge lasten voor de burgers) en ambities te snel willen realiseren.

 

Luisteren, meedenken over wat goed voor de stad en de inwoners is; wel consequent je blijven afvragen of het een afgewogen kant op gaat

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

  • Onze Rekenkamer heeft een budget, waarmee de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd en dat weet ik uit ervaring als vorige voorzitter;
  • Onze accountant voert de opdracht uit en kan zich vinden in de hoogte van de vergoeding;
  • Onze griffie heeft het druk, maar kan de taken goed aan;
  • Voor OPHaarlem geldt dat de raadsmiddelen voor deskundigheidsbevordering toereikend zijn.

Kortom, op dit punt geen klachten van ons.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Voor het faciliteren, samen met haar team, van mij, zodat ik efficiënt kan werken; ook beoordelen of ambtelijke stukken behandelrijp zijn en tijdige indiening ervan voor commissies en raadsvergadering bewaken en het allerbelangrijkst: de teambuilder zijn van de griffie.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Het zoeksysteem in onze database is uiterst matig. De griffie helpt met zoeken, maar dat is weer niet zo efficiënt.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het gemeenteraadswerk vraagt veel tijd, zeker in kleinere fracties en er zijn potentiële kandidaten die afhaken vanwege de werkdruk en omdat de vergoeding onvoldoende compenseert.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Tja, tevreden is wellicht een te stevig woord. De raad is soms ook te gemakzuchtig, te afstandelijk, maar ook soms wel weer zeer alert. Het overzicht op alle samenwerkingsverbanden raakt soms wel eens ‘uit het zicht’.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Met de burgerparticipatie is het in onze gemeente maar matig gesteld. Waar het plaats vindt, wordt het zo strak ambtelijk geregisseerd, dat de uitkomst wordt gestuurd of wordt de uitkomst in de uitvoering niet of onvoldoende gerespecteerd.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Ik ben geen of-of raadslid. Ik wil niemand verplichten in een bepaald model te moeten communiceren.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Uitstekend! En erg goed!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, natuurlijk niet! Luisteren, meedenken over wat goed voor de stad en de inwoners is; wel consequent je blijven afvragen of het een afgewogen kant op gaat.
Geen toelichting van mij op een specifiek thema. Blijf gewoon nuchter.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Altijd de gemeenteraad, mits deze voorzien blijft van de huidige machts- en stuurmiddelen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Het is nog meer een aanval op de democratie. Ik tel er ook het college bij, want als het gaat om agressie dan maak ik geen onderscheid.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Nee, ik geef geen voorbeeld, waarbij we ons college hebben ‘getrotseerd’ of de coalitie hebben ‘verdeeld’. Als per vier jaar de stad op koers blijft, dan hebben we een goede prestatie neergezet, want raadswerk is soms wel topsport.

Vooruit dan, een voorbeeld: participatie samen met de inzet van onze fractie heeft er toe geleid dat de voetgangerstoplichten op een doorgaande route niet verdwenen zijn ten faveure van een ietsiepietsie snellere bus. Heel belangrijk voor ouderen, mensen met een beperking , moeders met kinderwagen en kinderen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Voor de aspirant: kom kijken, kom proeven, duik de stad in en leer de bestuurlijke processen.

Voor het nieuwe raadslid: als je eenling bent is het best moeilijk, als je in een grotere fractie zit, zullen je collega’s je ongetwijfeld helpen. Een belangrijk ding: blijf jezelf.

Vorige/volgende