Frans van Gelder
De inwoner heeft een grotere rol dan alleen bij de verkiezingen een hokje rood maken. Maak het aantrekkelijk om te participeren en laat zien dat je er ook wat mee doet.

Frans van Gelder, West Maas en Waal

Frans van Gelder

Gemeente West Maas en Waal

Naam: Frans van Gelder
Raadslid in de gemeente: West Maas en Waal
Raadslid sinds: 2010
Partij: CDA
Hoofdberoep: gepensioneerd politieman
Twitter: Frans van Gelder
Facebook: Frans van Gelder
Instagram: Frans van Gelder
LinkedIn: Frans van Gelder

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wil iets zinvols doen voor de inwoners van onze gemeente. Er wordt te weinig rekening gehouden met de wensen van onze inwoners waarbij ik wel zie dat het de laatste jaren steeds beter gaat met de inspraak. Mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd en dat hoort niet zo. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ik beleef dat wel zo maar de vraag is of de raad wel altijd deze rol pakt en niet teveel leunt op het college.

We zitten in de tweede helft van de raadsperiode. Wat zijn uw doelen om het restant van de raadsperiode tot een succes te maken?

Belangrijkste doelen zijn om de inspraakrechten van onze inwoners verder te verbeteren, te zorgen voor een energietransitie waarbij de opbrengst ten goede komt aan de inwoners en het verder uitbouwen van de samenwerking tussen de Raden in onze Regio Rivierenland.

Zorg dat je als raadslid goed geïnformeerd bent en luister naar de inwoners van je gemeente.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ons voordeel is dat het CDA heel veel doet aan educatie en we weinig gebruik maken van de mogelijkheden van de gemeente.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Onze griffie ondersteunt ons prima. Op regionaal niveau kan de griffie versterkt worden om ook de regionale rol goed in te kunnen vullen. Dat wordt nu naast het gewone werk gedaan.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Samenwerking met de andere regiogemeenten waardoor besluiten beter afgestemd kunnen worden en we als raden aan de voorkant van het proces komen. Raadsleden beter financieel faciliteren zodat ze naast hun gewone baan tijd hebben voor raadswerk.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Samen met Nanda van Doremalen (raadslid gemeente Buren) en Peter Elferink (raadslid gemeente Tiel) zijn we een initiatief gestart om als raden meer te gaan samenwerken en de controle op de samenwerkingsverbanden te verbeteren. We hebben een eerste initiatief raadskring gehouden, maar we zijn nog zoekende hierin. Met vallen en opstaan proberen we gezamenlijk met alle raden uit wat de beste werkwijze hierin is.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijk en complex dossier. Hoe zorgt u er voor dat u als raadslid bepaalt wat er nodig is in het RES-proces?

De RES wordt in onze regio goed opgepakt en ook als een gezamenlijke inspanning gezien. Zorg dat je als raadslid goed geïnformeerd bent en luister naar de inwoners van je gemeente. Vooral initiatieven vanuit de inwoners ondersteunen opdat zij niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

We kennen binnen onze gemeente de Dorpsplatforms die per dorp als aanspreekpunt en doorgeefluik functioneren. Daarnaast is er een heel actieve groep die zich bezig houdt met de ontzanding en stortingen van granuliet en andere rommel in Over de Maas. Zij zijn ontstaan uit onvrede over het beleid van Rijkswaterstaat rond ontzandingen en het ondieper maken van plassen. Prima groep. We zouden als gemeente meer van dergelijke burgergroepen op bepaalde onderwerpen moeten initiëren.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Als inwoners uit zichzelf gaan participeren dan gaan ze ook zichzelf meer representeren. Ik vind burgerparticipatie erg belangrijk en vind dat inwoners nog voor de planvorming al meegenomen moeten worden in het proces. De inwoner heeft een grotere rol dan alleen bij de verkiezingen een hokje rood maken. Maak het aantrekkelijk om te participeren en laat zien dat je er ook wat mee doet.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Er is een groot verschil tussen een burgemeester die gekozen is door de raad of door de inwoners. Feitelijk beslist de raad nu ook over de voordracht. Als de rol van de Raad nog sterker wordt in dit proces dan zal er niet veel veranderen. De raad heeft nu ook het gevoel dat we er over gaan. Als de burgemeester gekozen wordt door de inwoners dan zal zijn rol veel politieker worden. De burgemeester moet immers gaan scoren om zijn herverkiezing veilig te stellen; onwenselijke situatie. Een versterking van de rol van de raad bij de benoeming van de burgemeester zie ik wel zitten.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit voor de raad en het raadswerk?

Onze raad kenmerkt zich door een magere diversiteit. Dat is jammer omdat wij ook allochtonen inwoners hebben die zich nu niet echt vertegenwoordigd voelen. Zo zijn er nog meer groepen die niet vertegenwoordigd zijn in de Raad. Diversiteit brengt andere inzichten met zich mee en hierdoor ontstaat een levendiger debat en maak je ook een verdiepingsslag.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Hier ben ik het helemaal mee eens. De maatschappij is in dit opzicht enorm veranderd en verhard zich steeds meer. Vroeger was het een eer om wethouder of raadslid te zijn en tegenwoordig moet je slagvast glas in je ramen hebben. Mijn advies als oud politieman is om altijd aangifte te doen.

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Digitalisering is prima, maar laten we ook zorgen dat we niet doorslaan. Een mooie discussie in de raadszaal is ook belangrijk. Het moment waarop ik 9 jaar geleden drie dikke mappen in kon leveren en er een ipad voor terug kreeg was een geweldige vooruitgang. Verder digitaliseren is prima, maar onderzoek altijd of het eindresultaat er beter van wordt.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Het digitaal vergaderen is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Vanuit de gemeente is er nu een tweewekelijks presidiumvergadering digitaal gepland en mogelijk in mei de raadsvergadering ook digitaal. De wetgeving is aangepast zodat de raad ook digitaal besluiten kan nemen. Wat mij betreft gaan we zo snel als mogelijk is weer fysiek vergaderen.

Hebt u al besloten om bij de volgende verkiezingen door te gaan als raadslid?

Bij de volgende verkiezingen ga ik mijn vierde periode in en bij leven en welzijn ga ik dat wel doen. Het is mooi werk en je kunt iets doen voor de inwoners. Er staan gelukkig wel een paar jongeren te trappelen om het stokje over te nemen. Ik zal daar graag een stap voor terug zetten. We zien wel tegen die tijd.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

De regionale aanleg van glasvezel in het buitengebied en de ontwikkeling van een recreatiepark met zwembad binnen onze gemeente. Beide ontwikkelingen lopen nu ongeveer 8 jaar en naderen de eindstreep. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar ze draaien wel door!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

De prullenbak is je beste vriend. Maak keuzes in wat je belangrijk vind en ga daar voor. Blijf weg van details en ga het gemeentehuis uit naar je kiezers toe. In het gemeentehuis moet je af en toe zijn maar buiten is het te doen.

Vorige/volgende