Frans van Zaalen
Wees en blijf authentiek. Durf tegen de stroom in te gaan, want de meeste mensen zeggen ja en amen uit gewoonte en niet vanuit kennis of ervaring.

Frans van Zaalen, Albrandswaard

Frans van Zaalen

Gemeente Albrandswaard

Naam: Frans van Zaalen
Raadslid in de gemeente: Albrandswaard
Raadslid sinds: sinds mei 2014
Partij: FRANS (sinds 27 maart 2020) daarvoor ChristenUnie
Hoofdberoep: Financieel specialist
Twitter:Frans van Zaalen
Instagram: Frans van Zaalen
LinkedIn:Frans van Zaalen

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat je in de politiek kan opkomen voor de belangen van anderen die dat zelf niet kunnen, en daarbij ook op persoonsniveau het verschil kan maken. Daarnaast is het mooi om na te denken (en te besluiten) hoe de ideale leefomgeving er nu en in de toekomst uit kan gaan zien.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee, de coalitie lijkt vaak het hoogste orgaan te zijn en collegewerkprogramma’s de heilige graal. Net zoals in elke andere situatie of setting kan er winst behaald worden als men over en weer naar elkaar luistert en de gemeenteraad als een geheel optreedt.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Bewustwording en training vooraf. Weet wat het ambt betekent en wat er van je verwacht wordt. Nu stappen er veel mensen in die gaandeweg schrikken van de druk, complexiteit, vele vraagstukken, verwachtingspatronen, en niet of verkeerd begeleid worden. Dit levert veel teleurstelling op bij hen en bij anderen en is medebepalend voor de kwaliteit van een raad in zijn geheel. Wellicht zou het een idee zijn om na de verkiezingen raadsleden als persoon te laten vertegenwoordigen (i.p.v. namens een partij). Gelijke spreektijd en open discussies door het uitwisselen van standpunten. Nu nemen partijen vooraf al een partijstandpunt in voordat de discussie überhaupt gevoerd is. Raar toch? We zitten immers in de raad zonder last en ruggespraak. Echter, vanaf dag 1 worden we vertegenwoordigd door een fractievoorzitter en die spreekt namens een partij, eigenlijk is dit een vorm van onwenselijke partijcensuur. Soms is meestemmen makkelijker dan zelf over iets te hebben nagedacht.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Albrandswaard heeft een vergaande samenwerking met de gemeente Barendrecht en Ridderkerk middels het BAR organisatiemodel, waarin een ambtelijke samenwerking is. Mede hierdoor is er een groter kennisniveau en kan er regionaal een gezamenlijk standpunt worden ingenomen.Daarnaast is er een actieve deelname in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die 2/3 van de provincie Zuid-Holland beslaat, waarbij provinciale taken naar de gemeenten zijn gehaald en de lokale lobbykracht versterkt is op het gebied van economische kansen en mobiliteit.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Door de kleine dorpskernen is elk besluit al snel een betrokken besluit. Zo lagen wij als gemeente en inwoners in de clinch met de provincie over het “Buijtenland van Rhoon”. Zo liepen de provinciale plannen achter op de werkelijk en wenselijkheid. Door mobilisatie vanuit de bewoners, met steun vanuit de gemeenteraad, is er landelijk aandacht voor het probleem gekomen (zowel in de Tweede Kamer, op het provinciehuis, als op radio en tv) en na jaren van inspanningen zitten we nu eindelijk op een gezamenlijke lijn en wordt er samengewerkt om het gebied mooier te maken.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Voor alle inwoners die dat zouden willen organiseert de griffier jaarlijks een ‘welkom in de politiek’ training. Dit om inwoners uit te leggen wat er nu precies gebeurt en hoe e.e.a. werkt, hieruit komen vaak geïnteresseerden naar voren die graag politiek actief willen worden. Daarnaast hebben wij een kinderburgemeester en houden we elk jaar voor de diverse schoolgroepen 8 een kindergemeenteraad om zodoende kinderen al op jonge leeftijd te laten snuffelen aan de politiek. Voor de zittende fractie is er een budget beschikbaar waaruit men naar eigen inzicht trainingen mag volgen en elk jaar zijn er een gezamenlijke raadstrainingen om partij en politiek los van standpunten uit te wisselen. Kortom, ik denk dat er bij ons in Albrandswaard goed op ingezet wordt.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? (Graag met toelichting)

Uiteraard is dit een hypothese omdat dit bij ons niet het geval is. De grootse populist zou theoretisch kans maken om de hoogste burgemeesterspost te kunnen bekleden. De vraag is of de gemeenschap hier het beste mee af is, is daarbij een vervolgvraag. Je zult zien dat een partijprogramma nog nadrukkelijker uitgerold kan gaan worden omdat de tijdsduur en verwachting bepalend is voor de succesfactor van diens functioneren. Waarbij een gemeente als Albrandswaard dan veelal kan dienen als opstapfunctie. Aan de andere kant zou het juist ook heel succesvol kunnen zijn omdat een vertrouwd en gedragen persoon binnen de gemeenschap weet wat er speelt, de mensen kent en weet wat daadwerkelijk goed is voor de gemeenschap. Dit in tegenstelling tot toevallige passanten, beroepspolitici van buitenaf, die burgemeester worden, tijdelijk verblijven en weer verdergaan.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Hier steek ik de loftrompet voor onze griffier en de ambtelijke ondersteuning. Onze griffier is benaderbaar, betrokken, adviseert en denkt mee. Niet geheel onbelangrijk, je kan er een biertje mee drinken en zaken even informeel bespreken.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Misschien heb ik er twee keer overheen gekeken/gelezen, maar nee. Ik zou zeggen; wees een beetje lief voor elkaar als persoon, maar wees scherp op de inhoud. Zowel naar je collega raadsleden als naar het college. Besef daarbij wel dat je besluiten neemt voor de inwoners en niet voor jezelf. Ga dus ook de straat op buiten de verkiezingsperiode om en leg je oor te luister bij de mensen. Ga processen gezamenlijk in, zowel raadsbreed als met het college, en burgers, en betrokken partijen, en vier met elkaar de behaalde successen.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Ik ben bewust de ChristenUnie (Albrandswaard) uitgestapt na grote onvrede over de vergaande samenwerking met de SGP op lokaal niveau (was een gezamenlijke fractie). Zolang er een wens is tot samenwerken is terugkeer voor mij echt uitgesloten. Daarbij heb ik ook gezegd dat ik met de eenmansfractie FRANS niet de verkiezingen inga. Kortom, ik bezin mij op mijn politieke loopbaan en wellicht is het tijd om eens een overdrachtsdocument te maken.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Dan zal ik gevraagd moeten worden en er eerst eens goed over na gaan denken. Het is immers de meest onzekere functie die iemand kan aangaan. Waarschijnlijk zal ik dan ook moeten verhuizen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Dat ik al die tijd zeer benaderbaar ben gebleven voor de inwoners, als men vragen had of gewoon even van gedachten wilde wisselen. Ik denk dat ik in de loop van de jaren een aardige goodwill heb opgebouwd waardoor ik aardig wat potjes kan breken. Maar even belangrijk vind ik dat ik de mensen nog recht in de ogen kan kijken. Dankzij de politiek heb ik mij regionaal in de MRDH bezig kunnen houden met grote infrastructurele oplossingen (onder meer; bus, tram, en metroverkeer). En dat ik in het landelijk bestuur heb gezeten van de CU-Bestuurdersvereniging, waarbij we mooie resultaten hebben neergezet.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Wees (en blijf) authentiek. Durf tegen de stroom in te gaan, want de meeste mensen zeggen ja en amen uit gewoonte en niet vanuit kennis of ervaring. Durf ook toe te geven wanneer een ander plan een beter plan is, uiteindelijk zit je er voor de inwoners en niet voor jezelf.

Vorige/volgende