U bent hier

Fred Loos

Fred Loos

Zwijndrecht
Soms heb ik echter het gevoel dat anderen de dienst uit maken en ons als raad meenemen in hun keuze.

Raadslid sinds: Januari 2003 (herindeling)
Partij: Algemeen Belang Zwijndrecht
Hoofdberoep: General Manager MKB/SME Unit4
Twitter: @abzwijndrecht
Facebook: facebook.com/abzwijndrecht/

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Soms wel, soms niet. Het wordt altijd gezegd en ja wij gaan over het geld, de keuzes en de controle. Soms heb ik echter het gevoel dat anderen de dienst uit maken en ons als raad meenemen in hun keuze. Hoe meer afstand er komt hoe groter dat gevoel en dan heb ik het vooral over de tientallen gemeenschappelijke regeling waar Gemeenten onderdeel van uit maken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op het ontbreken van een coalitie versus oppositie strijdperk binnen de raad. Als partij voer je oppositie op een voor jouw partij onoverkomelijk standpunt. Hiermee blijf je bij je verkiezingsprogramma en moeten wethouders de raad overtuigen met goede voorstellen omdat vooraf niet bekend is of hun de wethouder leverende partijen dit voorstel overnemen. Zo krijg je te maken met wisselende meerderheden en dit verbetert de kwaliteit van de voorstellen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Aan het raadswerk besteed ik gemiddeld 20 tot 24 uur per week incl. het doornemen van alle stukken. Dat komt mede door het zijn van vice-voorzitter van de Drechtraad, een door raadsleden bemande gemeenschappelijke regeling in de Drechtsteden. Vanuit deze rol heb ik een aantal extra taken waardoor ik tot dit aantal uren kom.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Toen ik raadslid werd in 2003, startend met een nieuwe partij de LPF, zonder historische kennis hadden wij geen weet van een vergoeding als raadslid. Het kwam voor ons als verrassing, omdat wij het toen meer als een hobby ervaarden. Nu terugkijkend vinden wij het gepast dat er een vergoeding is omdat je zo bijvoorbeeld voor je gezin wat ‘extra’ vrije tijd bij je werkgever kunt kopen zodat je gezin niet te lijden heeft onder het feit dat je een aantal keren per jaar vrij moet nemen bij je werkgever. Is hij passend? Wat mij blijft verbazen is dat anno 2017 de vergoeding afhangt van de grootte van je gemeente. Dat vond ik raar en dat blijf ik raar vinden. Is er daadwerkelijk een verschil in het werk? Ik zie dat niet. Zeker niet als je kijkt dat er steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan waar je als raadslid bij betrokken bent. In dit samenwerkingsverband is er echt geen verschil in werk tussen iemand uit een kleine of grote gemeente.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Wie zich niets aantrekt van kritiek in mijn ogen niet goed bezig. Of die kritiek altijd terecht is, is de vraag. Als het komt omdat de raad een beslissing neemt die voor een individu of een beperkte groep van inwoners negatief is, dan kan deze kritiek niet terecht zijn. Wij zitten er immers voor het belang van de gehele gemeente. Als mensen kritiek uiten naar mij over de kwaliteit, dan is veelal mijn antwoord “Wat ga je er zelf aan doen?” Toen wij starten en toen ik startte had ik ook kritiek en heb ik besloten om daar iets aan te gaan doen door zelf politiek actief te worden. Zoek de raad op als je kritiek hebt, ga op bezoek bij de fractie. Ga niet alleen naar het college, hoe vaak ik dat heb moeten uitleggen is ontelbaar. Echter je ziet dan wel het verschil ontstaan dat je meer en meer opgezocht wordt.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is niet echt veranderd, maar wel bijzonder uitgebreid en dit vraagt meer kennis en expertise. Dit is iets waar het aan ontbreekt als je start en het extra tijd vraagt om je dit eigen te maken. Zoals eerder gezegd werken wij in de Drechtsteden samen waardoor je met meer mensen voor deze uitdaging gesteld wordt. Maar dan nog vraagt het veel meer van je als raadslid betrokken bij deze onderdelen. Als dan ook de nieuwe taak op afstand gezet wordt in een “traditionele” Gemeenschappelijke Regeling dan moet je helemaal de zeilen bij zetten. Immers, als je daar iets gedaan wil krijgen zoals in ons geval dan moet je overleggen met raadsleden uit 17 gemeenten. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen in een agenda gevuld met gezin, werk en raad. Dan moet je mensen hebben die zo’n kar willen trekken om te komen tot een gezamenlijke zienswijze en niet de zienswijze volgen van het college wat veelal wel gebeurd.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog meer werk terwijl we nog niet eens gewend zijn aan het werk uit de eerder vermelde nieuwe taken. Meer werk omdat je allerlei bijeenkomsten mag bijwonen om de kennis te vergaren om met deze nieuwe wet om te gaan. Wat betekent het en wat kan je ermee als sturingselement vanuit de raad.

Soms heb ik echter het gevoel dat anderen de dienst uit maken en ons als raad meenemen in hun keuze.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wordt er geklaagd door de raad dat er onvoldoende budget is, dat je niet getraind kan worden, dat je een ‘slechte’ accountant hebt, dat je je onvoldoende ondersteund voelt en de rekenkamer slecht werk levert? Volgens mij niet en als dat al zo is, wij gaan toch over de centen? Dus laten we eens ophouden met dit te vergelijken in percentages als je meer van iets nodig hebt dan regel je dat bij de komende begroting. Een lid uit mijn fractie zou nu zeggen “of niet dan?”

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wat ons krachtiger en relevanter maakt is als wij als raad, zoals zo vaak gezegd, meer in contact staan met onze inwoners en organisaties. Meer naar buiten kijken dan binnen in het gemeentehuis de voorstellen van college en ambtenaren volgen. Dat we meer onze kaderstellende rol pakken, dat elke gemeenteraad in zijn geheel raadsprogramma’s maakt en niet een groepje die samen de meerderheid vormt. Trouwens een mooi idee voor mevrouw Schippers, stop met het zoeken naar mogelijkheden in de acherkamertjes. Ga het debat aan in de kamer zodat alle partijen hun ideeën inbrengen, vervolgens wordt daar over gestemd en met 75+1 stem krijgt dit voorstel een plekje in het kamerprogramma 2018 en verder. Dan kunnen wij als stemmers ook zien wat er gebeurd, wie doet wat en leren wij waar alle partijen inclusief de PVV voor staan. Wij hebben dit in Zwijndrecht en in de regio gedaan en volgens mij krijg je dan allemaal winnaars en gaat het debat over de inhoud.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Dat komt voor echter als je je alleen door deze ideeën en emoties laat leiden dan ben je denk ik snel weer klaar. Anno 2017 kun je geen raadslid zijn zonder inhoudelijke kennis daar is waar je mee bezig moet zijn te ingewikkeld geworden.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Daar ben ik het meer dan mee eens zie mijn eerder beantwoording. Wij kunnen het verschil maken als wij daar voor open staan. Daar waar ik kom vertel ik over hoe wij dat in Zwijndrecht doen. Mag ik voor de GRD Drechtsteden in binnen en buitenland vertellen hoe wij daar op een nieuwe manier samenwerken. Hoe je als raadslid dichter bij een Gemeenschappelijke Regeling komt, hoe je dat aanpakt. Helaas moet ik ook constateren dat wij veel vertellen maar dat de navolging niet op gang komt terwijl het geklaag toeneemt. Toon lef, heb ik laatst gezegd bij een bijeenkomst van ons zelf. Als je de lokale democratie dichter bij de kiezer wil brengen moet je meer in de openheid over zaken praten.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Niet als het gaat om wat ik “de traditionele” samenwerkingsverbanden noem. Daar sta je op grote afstand, worden door de colleges samen met de leiding van dit samenwerkingsverband aan de hand genomen en is het lastig om bij te sturen. Ja of Ja is het veelal, want als jullie iets anders roepen dan moet het helemaal opnieuw. Tevreden als ik kijk naar de samenwerking in de Drechtsteden waarbij wij met 47 raadsleden uit zes gemeenten aan het stuur zitten van die onderwerpen die we aan de regio uitbesteed hebben. Waar niet het dagelijks bestuur bepaalt maar waar het algemeen bestuur bepaald. Dan kun je spreken over “echte” directe invloed. Bij de overige samenwerkingsverbanden is het veelal “we staan erbij en we kijken er naar, ja of ja”.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik ga door, als me dat door de kiezers gegeven is, in de volgende periode. Wel zal ik dan minder taken op mij nemen. Na 8 jaar vicevoorzitter zijn van de Drechtraad is het tijd voor een opvolger. Mijn kinderen zijn aan het uitvliegen waardoor ik nu zie dat mijn vrouw alleen aan tafel zit omdat ik weer een avondje op stap ben. Daar ben ik niet met haar voor getrouwd 26 jaar geleden. Dus tijd om een stapje terug te doen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga op bezoek bij de fracties in je gemeente, laat ze vertellen waar ze voor staan. Hoe werken ze en wat verwachten ze van je. Ga net zoals wij in 2002 op bezoek bij de openbare bijeenkomsten dan leer je de collega raadsleden kennen. Er zijn er vast een aantal die in de nieuwe periode terugkomen en dan weet je vast hoe zij te werk gaan. Dan leer je vast enkele gebruiken zoals het spreken via de voorzitter om het zo niet op de persoon te spelen. Oftewel, investeer in iets waarvan je denkt dat je het leuk vindt om te gaan doen. Er is geen mooiere plek om het “vak” te leren dan op de tribune. Dan kom je tot een gedegen keuze en heb je kennis als je begint. Dan kun je voor jezelf bepalen welk onderdeel je het meeste trekt, waardoor je beter voorbereid aan het raadswerk begint.