Freddy Grin
De raad strijdt unaniem voor noodzakelijke ontwikkelingen en voorzieningen. Ik denk dat Lelystad trots mag zijn dat wij laten zien dat je met veel fracties prima werk kan verzetten.

Freddy Grin, Lelystad

Freddy Grin

Gemeente Lelystad

Naam: Freddy Grin
Raadslid in de gemeente: Lelystad
Raadslid sinds: 23 maart 2018
Partij: Forum voor Flevoland
Hoofdberoep: Ondernemer (International Trainer)

Twitter: Freddy Grin
LinkedIn: Freddy Grin

Waarom bent u raadslid geworden?

Een probleem dat mensen na echtscheiding of door andere oorzaak dakloos worden en niet worden geholpen door de autoriteiten, stak en steekt mij enorm. Dat asielzoekers voorrang krijgen boven autochtone Nederlanders. Dat mijn eigen stad, voorheen een verkeerstechnische moderne stad, is omgetoverd tot een stad met files. Ik heb een enorme drive om hier wat aan te doen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Helaas constateer ik dat je als raadslid geblokkeerd wordt door beleid dan wel regelgeving van andere overheden zoals van de provincie, Eerste en Tweede Kamer en de Europese Unie. Dan blijken officieren van justitie en rechters nogal eens hun eigen regels te maken. Dus helaas blijkt dat de gemeenteraad niet het hoogste politieke orgaan is.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Zaken die bijna iedere Nederlander dwars zit, in de politiek ook door te laten dringen. Denk aan woningnood, het overdreven milieu denken en discriminatie tegen mannen en autochtone Nederlanders. Het stimuleren van Geïntegreerd Logisch Beleid. Het KIS principe; afgeleid van Keep It Simple Stupid (KISS).

Ik ben dus een heel trots raadslid dat ik met zo’n team mag en kan samenwerken aan een beter Lelystad.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn idee gaat dat in Lelystad prima.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Ik zou niet zonder kunnen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Inwoners klagen nog weleens over ambtenaren die geen band hebben met Lelystad zelf, omdat ze niet in Lelystad zelf wonen. Ik heb meegemaakt dat een griffiemedewerker niet voor 10.00 uur aanwezig kon zijn omdat deze in Utrecht woont. Hierdoor kon ik als voorzitter een vergadering niet goed voorbereiden. Dit is een serieus probleem. Tijdgebrek is dus het probleem. Voor een deel kun je het presidium daarvoor verantwoordelijk houden. Die plannen de vergaderingen en zouden hiermee rekening moeten houden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De verbinding aan te gaan met het totale politieke landschap.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Die zijn er voldoende. Deze week nog via een werkbezoek bij de politie en vorige maand bij de brandweer en veiligheidsregio. Ziet er goed uit.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wij hebben o.a. de Motiemarkt en overal inspreek- en contactmogelijkheden. Lelystad heeft dit jaar ook weer bijna € 150.000 uitgegeven aan Motiemarkt-initiatieven. Vorig jaar zelfs € 170.000.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Beide zijn van belang als je goed luistert en de gemeenschap kent. Soms is het belangrijk dat burgers participeren. In andere gevallen dat je als volksvertegenwoordiger heel veel verstand hebt van iets, dan kunnen ze zich beter laten vertegenwoordigen. Ik ben specialist op het gebied van verkeerspsychologie. Niet via de universiteit, maar door ervaring en onderzoek. Op het gebied van verkeer is het dan beter om je door mij te laten vertegenwoordigen. Een snelheidsbeperking heeft ook te maken met gehoorschade. Dat kan niet iedereen weten. De redenen, oorzaken en achtergronden ook niet. Het is goed als je dan vertrouwen hebt in je volksvertegenwoordiger.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Sinds deze week tien vrouwen en vijfentwintig mannen. Dat was negen vrouwen en zesentwintig mannen. Daarentegen is de coalitie 50% mannen en 50% vrouwen. Daarbij een vrouw als voorzitter. Ik ben tegen het afdwingen van gelijkheid door wetgeving. Er is sprake van een normale natuurlijke verhouding.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Je vertegenwoordigt de belangen van je achterban. Je hebt het vertrouwen gekregen. Het zou fijn zijn als men beter naar de argumenten van anderen luistert dan naar hun emotionele gevoel. Mijn politieke overtuiging bestaat uit twee dingen.

  1. Geïntegreerd Logisch Beleid. (GLB) Dus niet links en niet rechts, maar driedimensionaal denken en uitvoeren.
  2. KIS. Afgeleid van KISS en dan eenvoudiger. Keep It Simple.

Daar meet ik alles aan af en neem dat mee in mijn uiteindelijke stemgedrag.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De invloed en wijsheid van onze burgemeester is groot binnen onze raad. Voor de democratie is het goed zoals het nu bij ons gaat. Bij calamiteiten beslist de burgemeester al. Er kan altijd iets verbeterd worden. Veranderen om het veranderen hoeft voor mij niet.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Elk raadslid moet vrijuit kunnen spreken om samen tot een oplossing te komen. Dus, ja, het is een aanval op de totale raad want het kan iedereen overkomen en dat is onacceptabel.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat de gemeenteraad als één geheel het ziekenhuis heeft omarmd en samen naar Den Haag is geweest om schande uit te spreken over het gebrek aan financiële steun door de regering. Lelystad heeft het heel zwaar met alle regeringsinvloeden. De raad strijdt unaniem voor noodzakelijke ontwikkelingen en voorzieningen. Ik denk dat Lelystad trots mag zijn dat wij laten zien dat je met veel fracties prima werk kan verzetten. Ik ben dus een heel trots raadslid dat ik met zo’n team mag en kan samenwerken aan een beter Lelystad.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Veel congressen bezoeken die worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Luister naar ervaren griffiers, ook uit andere steden. Laat je geen dingen wijs maken door ervaren raadsleden die niet kloppen. Analyseer wat er gezegd wordt. Doe aan waarheidsbevinding. Volg je hart. Daarvoor zit je in de raad. Onderscheid het verschil tussen wat gebruikelijk is en wat je rechten zijn. Als je echt verandering noodzakelijk acht, schroom dan niet om het onderwerp vaker aan de kaak te stellen. Ook al is dat niet gebruikelijk.

Vorige/volgende