Frederik Zevenbergen
Trek je niet terug in het stadhuis en de raadszaal, maar kom uit de bestuurlijke bubbel en bouw een netwerk op in je gemeente en ook daarbuiten

Frederik Zevenbergen, Leiden

Frederik Zevenbergen

Gemeente Leiden

Naam: Frederik Zevenbergen
Raadslid in de gemeente: Leiden
Raadslid sinds: 2002
Partij: VVD
Hoofdberoep: Business development manager bij de Persgroep Online Services
Twitter@zeefNL
Facebook: Frederik Zevenbergen

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Frederik Zevenbergen, sinds 2002 raadslid in de gemeente Leiden. In die periode heb ik actief meegeholpen met het veranderen van de sfeer en de politieke cultuur in de Leidse gemeenteraad. Van een mentaliteit waar het spel belangrijker was dan de knikkers en menig wethouder voortijdig moest opstappen, naar een stabiele en open bestuurscultuur waar de stad weer voorop staat.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja en nee. Het budgetrecht van de raad is een groot goed, maar we zien de kloof tussen de professionele bestuurders en de raadsleden die dat toch naast een andere functie doen, steeds groter worden. Ondanks het goede werk van de griffie. Door de decentralisaties zijn de budgetten en beleidsterreinen enorm gegroeid en daardoor is er vaak te weinig tijd voor diepgang.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De komende tijd ga ik me richten op het inwerken van de nieuwe leden van de fractie in het vak. Daarnaast zal ik me blijvend inzetten voor de kwaliteit van het debat in de raad en blijft de verbeterde bestuurscultuur aandacht behoeven. Inhoudelijk zal ik me richten op de dienstverlening van de gemeente naar de Leidenaren.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 20 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Zolang we kiezen voor raadsleden die de volksvertegenwoordigende taak naast een gewone baan doen, is het prima. Helaas is het zo dat de inhoud en de tijd die dat kost die gedachte steeds meer onder druk zetten. Ik hoop dat we de werkdruk tot aanvaardbare proporties kunnen terugbrengen, want fulltime raadslidmaatschap lijkt me geen goede zaak.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, vandaar ook mijn inzet voor behoud van onze sterk verbeterde bestuurscultuur.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is niet veranderd, de hoeveelheid onderwerpen en de besluitvormingsprocessen zijn wel enorm veranderd. Participatie met de inwoners en belanghebbenden is iets wat nog veel beter kan. Tot nu toe bemerk ik dat in participatieprocessen vaak dezelfde partijen actief zijn. Ik zou heel graag willen dat we de inactieve en niet mondige belanghebbenden kunnen gaan activeren.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

We zijn daar al een periode mee bezig en lopen als Leiden voor de troepen uit. Binnen de fractie hebben we een collega vrijgemaakt voor deze enorm ingrijpende portefeuille. Want dat is het zeker, we krijgen meer invloed dan ooit, maar moeten ook meer in overleg met partners en buren in stad en regio.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er zijn wel reserveringen voor opleiding en training. Het grootste probleem blijft dat raadsleden het druk hebben en dat dan deze avonden als eerste sneuvelen in de agenda.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

We moeten leren om de focus te leggen daar waar we het verschil kunnen maken. Te vaak nog gaan miljoenenbesluiten bij hamerslag en praten we anderhalf uur over een bedrag van 1500 euro.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik zie het als mijn taak om de belangen en emoties van alle inwoners te betrekken bij de inhoudelijke afweging. Het een kan niet zonder het ander bij een goede besluitvorming. Ik merk dat raadsleden het steeds moeilijker hebben om bij botsende belangen de inhoud te laten prevaleren boven de emotie. Op de lange termijn kunnen besluiten gebaseerd op een emotionele keuze verstrekkende gevolgen hebben. Een zorgelijke tendens.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Mee eens. We hebben teveel de neiging om ons binnen het stadhuis op te sluiten. Het is aan het individuele raadslid om zich binnen de gemeente (en regio!) te bewegen en daar een netwerk op te bouwen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

We zijn er nog niet als het gaat om grip op regionale samenwerking. Tegelijkertijd wordt het begrip ‘democratische legitimering’ nogal eens gebruikt om de regionale samenwerking tegen te houden. Vanuit een angst voor het verlies van identiteit en zelfstandigheid en om de ‘boze buurman’ op afstand te houden, wordt de controle gebruikt als een verhuld afweermiddel. Soms moet je kunnen concluderen dat een samengaan van gemeenten met verkiezingen voor een nieuwe raad de beste manier is van samenwerken met een degelijke democratische controle.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Dit is mijn vijfde periode en ik vind het wel mooi geweest. Met veel plezier ga ik al mijn kennis en kunde ten dienste stellen van de VVD fractie en de Leidse gemeenteraad, om op termijn af te zwaaien als raadslid.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Hou vast aan je idealen die je had toen je je beschikbaar stelde voor de raad. Probeer ook bij hoogoplopende emoties die lange termijn effecten van de besluitvorming voor ogen te houden. Trek je niet terug in het stadhuis en de raadszaal, maar kom uit de bestuurlijke bubbel en bouw een netwerk op in je gemeente en ook daarbuiten. Zeker in de regio maakt onbekend al snel onbemind.

Vorige/volgende